TAKİP ET

Zaman Ailesine Gönülden Teşekkürler

Değerli okurlarımız,
Almanya´da 26 yıllık yayın hayatında, gurbetin çeyrek asrına tanıklık etmiş, bir çok ilke imza atmış Zaman Almanya´nın günlük kağıt baskı gazete olarak yayın hayatına son verdiğini üzüntüyle duyuruyoruz.

Türkiye’deki vahim siyasi iklim ve hain 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan endişe verici gelişmeler, gazetecilerimizin mesleğini hakkıyla ifa etmelerini ne yazık ki imkânsız hale getirmiştir. Bu kararımızda en mühim faktör, elbette sadık okurlarımızın can ve mal güvenliği üzerinde artan tehlikedir. Dünya´da hapisteki gazeteci sayısının en çok olduğu Türkiye’de 195 medya kuruluşunun kapatıldığı, 145 gazetecinin hapiste olduğu bir dönemde, sorumsuz ve mesnetsiz suçlamalar, sivil toplumun birçok kesimini artık hedef almaktadır. Ne yazık ki, bu zehirli siyasi iklimin Türkiye’deki siyasi gelişmelerin iki ülke arasındaki benzersiz tarihi sosyal, kültürel ilişkilerinden dolayı anında yaşandığı Almanya´daki Türk toplumuna yansımaları her türlü makuliyet sınırlarını aşmaktadır. Almanya’da Hizmet Hareketi gönüllüsü binlerce insanımızı hedef alan tehditler ne yazık ki fiziki saldırı boyutuna da ulaşmıştır.

Bu vahim ortamda gazetemizi basıp abonelerimize göndermemizin okurlarımız açısından ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğu kanısını taşımaktayız. Zira tüm Avrupa’da olduğu gibi Almanya’da da ihbar furyası estirilmekte, insanlar sadece Zaman gazetesi okuduğu için Türkiye´nin emniyet güçlerine ihbar edilmekte sınır kapılarında veya Türkiye´de despot yönetimlerde görülen baskılara maruz bırakılmaktadır.                                                                 Türkiye´de belli kesimlerin gelenek haline getirdiği her darbe gibi 15 Temmuz günü karanlık ruhlu insanların gerçekleştirdiği hain darbe girişimini, ilk saatlerinden bugüne kadar yayınladığı yazılar ve yayın anlayışıyla telin eden gazetemiz Zaman hiçbir muğlaklığa yer bırakmayacak şekilde darbeye karşı tavrını ortaya koymuştur.

Göçün 26 yılına tanıklık eden Zaman Almanya bugüne kadar yaklaşık 200 bin ailenin evine konuk olmuş, Medya Akademileri düzenleyerek yüzlerce gencimize medya yollarını aralamış, yayınları ile ayrımcılığa karşı durmuş, gençleri yeni mesleklere, okula eğitime yönlendirmiş, sevgi dili Türkçemizi gönülde gönüle taşımaya vesile olmuştur. Belki Dünya´da hiçbir iki ülkenin sahip olmadığı yakınlıktaki Türkiye-Almanya ilişkilerini günlük popülist söylemlerin dışına çıkarıp, gerçekleştirdiği yıllık buluşmaları uzmanların bilgi alış verişinde bulunduğu bir platforma dönüştürmüştür.

Türkiye’deki siyasi krizin ve rejim değişikliğine sürüklenen gelişmelerin Almanya’ya taşınması sadece Almanya´da yaşayan insanımızı değil ülkede yaşayan 80 milyon insanın günlük yaşamına maalesef olumsuz etki eden, dinmeyen gerilim alanları oluşturmaktadır. Yayın hayatımızı noktalama kararımızın, uzak durma adına tüm gayretlerimize rağmen içine çekildiğimiz bu düşmanlıkların son bulmasına katkı sağlamasını umuyoruz.

Almanya´nın demokratik hukuk devleti çerçevesinde sağladığı özgürlük ortamında çeyrek asra yayılmış, binlerce okurumuzun, gönüllü destekçilerimizin olağanüstü gayretleriyle inşa edilen yayınımızın yayın hayatına son vermesi bir yönüyle bir son gibi görülebilir. Ancak her ölüm veya bitişin bir tohum gibi yeni doğuşlara gebe olduğuna inanan insanlar olarak üzüntümüzün yeni ümitlerin süslediği güzelliklerle kuşatıldığına tüm kalbimizle inandığımızı paylaşmak isteriz.

Her şeyden önce tüm samimiyetleri ile gazetemiz Zaman´a gönül veren ve her zaman gazetenin gerçek sahipleri olarak gördüğümüz okurlarımıza saygı ve teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Zaman Almanya Redaksiyon

08.12.2016 16:03