TAKİP ET

Yurtdışında çalışırken Türkiye’den emekli maaşı alamazsınız

Soru: Bir emeklilik şirketi bana Şubat 2016’da bir yasa çıktığını, bu yasaya göre Almanya’da çalışırken Türkiye’de emekli maaşı almamızın önünü açacak bir değişiklik yapıldığını, ancak SGK’nın bunu kabul etmediğinden mahkeme kararı ile bu hakkımızın alınacağını söyledi. Bu konuda söylenen yalanlardan bıktık. Acaba doğru mu?

Cevap: Kesinlikle yanlış bir bilgi. Şubat 2016’da bir yasanın çıktığı doğru. Ancak bu yurtdışında çalışmayı düzenleyen 3201 sayılı yasa ile hiçbir ilgisi yok. Sakın kanmayın bu tip vaatlere. Zira çalışma yasağını düzenleyen 3201 sayılı yasanın 6. maddesi, bu kanunun uygulama yönetmeliği, SGK genelgeleri ve yüzlerce yargı kararı bunun aksini söylemektedir.
Eşinize karşı evlilik birliğinde edinilen malların paylaşımı için dava açabilirsiniz

Soru: 2002 yılında eski eşimle evli iken Türkiye’de iki adet daire almıştık. Dairelerin tapusu eşimin üstüne. Ancak aramızda çok kötü şeyler yaşandığından 2004 yılında eşimle Alman mahkemesinde boşandık.2013’te bu karar Türkiye’de tanıtıldı. Şimdi ben bu dairelerden hak talep edebilir miyim? Yoksa hakkım öldü mü?

Cevap: 01.01.2002 yılından sonra evlilik birliği içerisinde edinilen mallar aksi kararlaştırılmamış ise katkı payı alacağı rejimine girmektedir. Boşanma halinde bu mallar ile ilgili açılacak davalarda zamanaşımı süresi boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıldır. Alman mahkemesi boşanma kararları ise yasa gereğince Almanya’daki kesinleşme tarihinden itibaren Türkiye’de geçerli olur. Siz 2004 yılında Alman mahkemesinde boşanmışsınız. Normalde ve Yargıtay’ın uygulamasında bu tarihten itibaren sorunuzdaki daireler için 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde dava açmalısınız.

Bu süreyi geçirmişsiniz. Ancak Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2015 yılında verdiği bir içtihatla görüşünü değiştirdi ve Alman mahkemesi boşanma kararının tanınması halinde kararın, Alman mahkemesi boşanma kararının boşanma yönünden kesinleşme tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikte mal rejimi davaları yönünden Türk mahkemesinin tanıma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinde açılabileceğine karar verdi. Dolayısıyla siz 2013 yılında tanıma yaptığınızdan ve bu tarihten itibaren 10 yıl geçmediğinden eski eşinize karşı bu dairelerin paylaşımı için dava açabilir ve hakkınızı alabilirsiniz.
Türkiye’deki dükkânınızdan borcunu ödemeyen kayınbiraderiniz tahliye ettirebilirsiniz

Soru: Adana’da yıllar önce aldığım bir dükkânımı yine yıllarca önce kayınbiraderime kullanması için vermiştim. Bunun için kendisi bana hiç kira ödemedi. Sonra kendisiyle kira sözleşmesi yaptık. Ancak bu seneki kira borcunu da ödemedi. Şimdi çıkmasını istiyorum ama çıkmıyor. Bana kira ödemediği için onu dükkânımdan çıkartabilir miyim?

Cevap: Elinizde bir kira sözleşmesi ve bundan dolayı size kira ödemeyen bir akrabanız var. Genelde gurbetçimizin yaşadığı tipik bir sorun. Şayet kiracı kayınbiraderiniz kira bedelini ödeyeceği tarihi geçirmiş ise kendisine süre vererek Noter vasıtasıyla bir ihtar çekebilirsiniz. Bu durumda temerrüde düşmüş olur. Ödemezse icraya verip tahliyesini sağlayabilirsiniz.

Avukat Şerif Yılmaz

02.06.2016 16:30