TAKİP ET
Yaşar Yeşilyurt

Yaşar Yeşilyurt

Hizmet ve tehdit altındaki kurumları

Dünya medyasında her geçen gün daha fazla gündem olan Hizmet, iki yılı aşkın bir süredir doğduğu yer olan Türkiye’de tam anlamıyla vahşi bir saldırı ile karşı karşıya. Hükumet gücünü ellerinde bulunduranlar kanun-nizam tanımadan tüm devlet imkanlarıyla ve neredeyse tamamı kontrollerinde bulunan korkunç medya gücü ile tam bir “kökünü kazıma“ çabasına girmiş durumdalar.  

Dünyanın her yerinde artık tek kelime ile „Hizmet“ olarak adlandırılan bu hareketin henüz kendini dünyaya bütünüyle ifade edebildiğini söylemek ise oldukça zor. Daha katedilecek çok yol var.

Beğenirsiniz beğenmezsiniz o ayrı bir şey ama gelişimi itibariyle baktığımızda Hizmet tam bir başarı hikayesi. Dışarıdan çoklarının zannettiğinin aksine Gülen, eserlerini didik didik okumuş ve istifade etmiş olmakla birlikte hayatında hiç görmediği Said Nursi’den herhangi bir „cemaat“ yapısı devralmadı.

Kavramsal olarak değil ama bugün dünyanın tanıdığı bir hareket olarak Hizmetin başlangıcı 1960’ların sonlarına dayandırılabilir. İzmir’de Gülen’in etrafındaki bir kaç esnaf ve talebe ile başlayan hareket sadece yarım asırda 170’den fazla ülkede faaliyet gösteren global bir yapıya dönüştü: Tahminimce milyonu aşkın öğrencinin öğrenim gördüğü eğitim müesseselerinden medyasına, diyalog derneklerinden yardım kurumlarına, dünya çapında yüzbinlerce insana istihdam oluşturan binlerce vakıf, şirket ve dernek gibi muhtelif kurumlardan teşekkül eden bir yapı.

Bugünün global dünyasında kar amacı güden bir şirketin hızla büyümesi kolayca mümkün olabilir ama burada söz konusu olan bir ticari şirket değil gönüllülük esasına dayanan, yerel çalışan bir düşünce hareketi. Hazreti Peygamberden bu yana İslam dünyasında bir din adamına böyle bir şeyin nasip olduğunu doğrusu hiç sanmıyorum!

Burada bahsettiğim objektif kriterlerle ölçülebilir dünyevi bir başarı. Yoksa sübjektif, manevi büyüklüklerden bahsetmiyorum. Onu hakkıyla sadece Allah bilir.

Hizmet hareketini benimseyenler „iyilikleri yaymak için“ dünyanın dört bir yanında bağımsız ve yerel olarak çalışan kurumlar açmaya devam etmekle birlikte Türkiye’de yarım asırda milyonlarca insanın katkısıyla ve emeğiyle oluşturulmuş binlerce kurum büyük bir baskı ve tehdit altında son iki yıldır. Hile ve düzenbazlıkların bini bir para!

Hizmeti yok etmek isteyen bu güçler anlaşılan basit bir gerçeği bilmiyorlar:  Hizmet bir holding değil ki şirketlerden-kurumlardan meydana gelsin. Hizmet kurumlardan oluşmaz insanlardan oluşur! Yani Hizmeti kurumları kapatarak yok edemezsiniz.

Neden?

Bu sorunun cevabı „Hizmet nedir?“ sorusunun cevabında saklı.

Basitçe ifade edilecek olursa Hizmet, ilhamını inançtan alan ve gücü yettiğince iyiliklerin yayılması ve kötülüklerin azaltılması için gayret eden bir düşünce hareketidir. İyiliğin ve kötülüğün ana kaynağı da insan olduğuna göre, Hizmetin önceliği her dinden ve her milletten iyi insan yetiştirmektir.

Tıpkı merhum Nurettin Topçu’nun yıllar önce „İslam’ın ideali insan idealidir“ dediği gibi… veya Hizmetin kuşkusuz en büyük fikir kaynağı olan Risale-i Nur’da „insaniyet-i kübra (en büyük bir insanlık) olan İslamiyet“ sözüyle ifade edildiği gibi Hizmetin ideali de „modern çağın kamil insanları“nı yetiştirmektir.

Hizmet fikri anlamda değerler, idealler ve metodlardan, sosyolojik anlamda da bu değer, ideal ve metodları benimsemiş ve özümsemiş insanlardan oluşur. Hizmetin özünde ve tanımında kurumlar yoktur. İnsanların gözünde Hizmeti görünür ve tanınır kılan kurumlar olduğundan Hizmetin bunlardan oluştuğunun sanılması normal karşılansa bile aslında fevkalade yanlıştır.

Bugün var olan kurumlar dün yoktu, yarın da olmayabilirler. Hizmetin varlığı onların varlığına bağlı değildir. Kurumlar sadece araçtır, zamana ve zemine göre değişebilirler. Çağa ayak uyduramayanlar veya işlevini yerine getiremeyenler kapatılır ama fikirler baki kalır. Bırakın diğerlerini belki Hizmetin gönüllüleri bile bu araçları belli ölçüde amaçsallaştırıp Hizmetin aslı olarak görmeye başlamışlardı son yıllarda! Sanki esas iş iyilikleri yaymak değil de kurum açmakmış gibi.

Hizmeti sevenlere bir hatırlatma ile bitireyim: Siz hiç yapılan iftira ve zulümlere, varlığı tehdit altında olan kurumlara bakıp endişe etmeyiniz. Siz varsanız, kıvamınızı koruyor ve yerinizde duruyorsanız Hizmet var demektir!

01.02.2016 17:13