TAKİP ET

Türkiye’de miras kalan gayrimenkul mallarımız paylaşılmazsa devlete mi kalıyor?

Soru: Annemiz geçen yıl vefat etti. Mirasçı olarak 4 kişi kaldık. Hepimiz Almanya’da yaşadığımızdan rahmetli annemiz üzerine kayıtlı tapulu malların paylaşımını yapamadık. Duyduğumuza göre iki yıl içerisinde paylaşılmayan tapulu mallar devlete kalıyormuş. Böyle birşey olabilir mi?

Cevap: Kesinlikle paylaşılmayan tapulu malların devlete kalması diye birşey yok, olamaz da. Zira miras ve mülkiyet bir haktır. Ancak tarım arazisi olarak miras kalan malların paylaşılmaması oluşacak ekonomik ve sosyal bazı problemler, ülkenin tarımsal arazilerinin verimliliğini düşürmesi gibi sebeplerle devlet bu arazilerin bir an önce küçütülmeden paylaşılması için kanuni sınırlamalar getirmektedir.

Bu nedenle belirli bir zaman içerisinde paylaşılmayan tarım arazilerinin mirasçılara paylaştırılması, bu mümkün değilse bir mirasçıya bırakılması veya satılarak paylaştırılması için Tarım İl Müdürlüklerince mahkemeye dava açılabiliyor.

Fakat bu halde de devlete kalma durumu olmuyor. Tarım arazileri dışında kalan arsa ve kat mülkiyetine tabi tapulu miras mallarında bu uygulanmaz. Kısacası hiç mirasçısı olmadan ölen kişilerin malları dışında hiç bir mirasçının malı devlete kalmaz. Almanya’da ikamet eden eşime Türkiye’de nafakanın arttırılması davası açtım. Hakkında nasıl bilgi toplayabilirim?

Soru: Boşandığım ve Almanya’da ikamet eden eşimden dolayı Türk aile mahkemesince bağlanan nafakanın arttırılması için davası açtım. Kendisi Almanya’da ikamet ettiğinden kendisi hakkında bilgi toplayamıyorum. Ne yapmalıyım?

Cevap: İster yoksulluk ister iştirak nafakası olsun nafaka, nafakanın arttırılması, nafakanın indirilmesi veya nafakanın nez’i (kaldırılması) davalarında tarafların yani sizin ve eşinizin sosyal ve ekonomik durumu mahkemece araştırılır.

Araştırma ile birlikte davacı ve davalı taraf kendi menfaatleri doğrultusunda deliller sunabilir. Ancak esas olarak yurtdışında yaşayan birinin sosyal ve ekonomik durumu mahkemece kişinin bulunduğu yer konsolosluğunun çalışma ataşelikleri aracılığıyla istenir.

Ateşelik bu araştırmayı yapar ve mahkemeye bilgi verir. Bu araştırmadan memnun olmazsanız Almanya’da bir avukat aracılığıyla resmi dairelerden bilgi alınmasını sağlayarak mahkemeye delil olarak sunabilirsiniz. Türkiye’de memur emeklisi babamdan dolayı Almanya’da çalıştığım halde yetim maaşı alabilir miyim?

Soru: 1995 yılında memur emeklisi olan babam 2010 yılında da vefat etti. Ben ise 2013 Kasım’ında Almanya’da boşandım ve bu kararı 2014 yılında Türkiye’de tanıttım. Almanya’da halen çalışıyorum. Kız evladı olarak babamdan dolayı Türkiye’den yetim maaşı alabilir miyim?
C

evap: Rahmetli babanız Emekli Sandığı emeklisi olduğu için yurtdışında çalışsanız dahi emekli maaşı alabilirsiniz. Babanız 2008 yılından sonra vefat ettiğinden SSK veya Bağkur emeklisi olsaydı o tarihte yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun hükümlerine göre yurtdışında çalışan kız çocuğu olarak yetim maaşı alamazdınız.

Alman mahkeme boşanma kararınızı 2014 yılında tanıtmanıza rağmen boşanmanız Türk hukuku açısından Kasım 2013’ten itibaren geçerli olmuştur. Bu nedenle babanızdan dolayı 2013 Kasım’ını takip eden Aralık 2013 ayından itibaren tarafınıza yetim maaşı bağlanması için SGK’ya başvurabilirsiniz.

info@av-yilmaz.de

AV. ŞERİF YILMAZ

25.07.2016 16:14