TAKİP ET
Dr. Sabine Schiffer

Dr. Sabine Schiffer

Saraybosna’da birlikte hayatta kalmak

Berlin’deki Dışişleri Bakanlığı’nda  http://www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/ZuGastimAA/Ausstellungen/151113_%C3%9CberlebenInSarajewo/151113_%C3%9Cberleben_in_Sarajewo.html La Benevolencija’nın açtığı sergi http://benevolencijadeutschland.jimdo.com görülebilir. Sergide Yahudi Cemaati’nin Saraybosna’daki insanı yardım organizasyonu La Benevolencija’nın 1992 ile 1994 yılları arasında işgal altındaki kentte birbirinden değişik çok sayıda insana hayatta kalabilmesi için nasıl yardımcı olduğu gösteriliyor.

La Benevolencija bölünmeye karşı, kutuplaştıran politikalara karşı kesin tavır koydu, değişik dinlerden ve milletlerden insanların bir arada iyi bir ortak hayat sürdürebileceklerini gösterdi, ki insanlar zaten yüzyıllar boyunca ortak bir yaşam sürdürmüşlerdi.

„Saraybosna’da hayatta kalmak“ sergisinin http://www.centropa.org/upload/centropa-sarajevo-DE/Centropa.org___Sarajevo_%28Deutsch%29/Einleitung.html odak noktası, çokkültürlü bir kent olarak Saraybosna’nın tarihi üzerine bir kesit sunduktan sonra oradaki yardım organizasyonunda gönüllü olarak çalışan Müslümanlar, Yahudiler, Sırplar ve Hırvatlar üzerine yoğunlaşıyor. Gönüllü çalışanlar hiç bir ayrım yapmadan, yardıma ihtiyaç duyanlara, kendilerine yardım edilmesini isteyenlere yardım ettiler.

Kuşatılmış bir şehirde gündelik yaşamın organize edilmesi zor ve tehlikeli bir iştir. Onlar birbirlerine doktorlar ve eczacılar aracılığıyla tıbbi yardımda bulundular, telsiz aracılığıyla veya mektup taşıyarak iletişimi mümkün kıldılar, bidonlarla su taşıdılar ve birbirlerinin sıkıntılarını, dertlerini dinleyerek acılarını paylaştılar.

Bireysel kaderler örneğinde tek tek biyografilerin birbiriyle nasıl içiçe geçtiği gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Sergide yaşlı bir Müslüman’ın İsrail’e gönderildiği anlatılıyor. O da zamanında Yahudileri Nazi zulmünden korumuş. Sergi destanı mutlu sonla biten bir Müslüman gencin, yetişkin bir kişi olarak neden Yahudi kurbanları için Viyana Tazminat Vakfı’nda çalıştığını da anlaşılır kılıyor.

Sergide levhalarla anlatılan hayat hikayelerinin birbirleriyle nasıl kesiştiğini, birbirlerini nasıl etkilediğini – hatta günümüze kadar – filmde çok daha iyi görebiliyorsunuz. http://www.centropa.org/upload/centropa-sarajevo-DE/Centropa.org___Sarajevo_%28Deutsch%29/Der_Film.html Sergi Yugoslavya’nın savaş sonrasında bölünmesiyle birlikte belleklerde kalanların üstesinden gelmişe benziyor. Sergi insanlara her halükarda umut veriyor. İnsanları yine dağıtmak isteyen çıkarcıların varolduğu bir dönemde, buna izin verilmemesi için çaba göstermek isteyenlere umut aşılıyor.

15.12.2015 15:54