TAKİP ET
Dr. Sabine Schiffer

Dr. Sabine Schiffer

Jobcenter’de uzman eksikliği

Tıp üzerine yaptığı üniversite tahsilini 2.0 gibi bir not ortalaması ile bitirdi. Diplomasını eline almasıyla birlikte öğrenci statüsü sona erdi ve ertesi gün işsiz yazılmak üzere Jobcenter’in yolunu tuttu.

Jobcenter ona  işsizlik parası ve hastalık sigortası gibi olanaklardan yararlanma olanağının yanısıra iş imkanları üzerine de hizmet sunuyor: Çağrı merkezinde eleman, kasiyerlik ve benzeri mesleklerde.

Bekleme odasında Jobcenter’in iş ilanları sisteminde asistan doktor olarak bir iş yeri bulduğunu memurlara ilettiğinde, memurlar ona yeni durumu izah ettiler. Memurlar işlerinin ona uygun bir iş bulmak olmadığını, onu herhangi bir iş bulmak için nereye, nasıl başvurulur gibi veya buna benzer iş bulmaya hazırlık projelerine yerleştirmek olduğunu anlattılar.

Bu istatistik açısından yararlı bir tavır ancak akıllıca değil. Ne var ki, bu gerçeği kimse görmüyor. İşsizlik ödeneğini almak isteyenler yürürlükte olan sisteme boyun eğmek zorundalar.

Bunun üzerinde çiçeği burnunda doktor bakanlıkta başvurulabilecek en yüksek mercilere başvurarak, iyi bir eğitimden geçmiş insanların, farklı alanlarda çalıştırılmalarının ekonomik açıdan akıllıca olup olmadığını sormak için çeşitli yerlere mektuplar yazmaya başladı.

Bunun da ötesinde hemen işe başlayıp vergisini ödeyebilecek – ki az bir miktar vergi de değil bu – bir vatandaş iken, sosyal devlete yaslanmak durumunda kaldığını da bildirdi. Yazılı başvurularına hiç denecek kadar az yanıt verildi. Böylesine tutum ve davranışlarla karşılaşmak insana elbette haz vermiyor, genç doktor da başına gelenlerden sonra kendisine eziyet edildiğini düşünüyor.

Jobcenter’de kayıtlı bulunduğu süre içinde sahip olduğu eğitimden çok düşük seviyelerde işler için başvurular yazmaya ve başvuru yazdığını da ispat etmeye zorlandı ve nihayet sistemden kurtulmak için kendisine sunulan düşük seviyeli işlerden birisini kabul etti.

Şu anda çalıştığı için kendi uzmanlık alanına uygun yeni bir iş bulması biraz zaman alacak. Bir yandan tıp alanında elemana duyulan yüksek ihtiyaç karşısında yenik düştüğü için tüm iyimserliği kaybolmuş bulunuyor, öte yandan Jobcenter adlı kurumların yararına da artık inanmıyor.

Umarım yeni mezun tıp doktorunun başına gelen bir istisnadır ama ben bunun böyle olmadığından endişe ediyorum. Böyle düşündüğümüzde, o zaman bu ülkede konuşulan uzman eleman açığının sadece boş laftan ibaret olduğu gerçeği de gün gibi ortaya çıkıyor.

Belki de Jobcenter’lerde çalışan elemanlar göründükleri kadar aptal değiller, zira yabancı uzmanları, pahalı eğitimlerden geçmiş ve bu doğrultuda da maaş talep eden yerli uzmanlardan çok daha düşük maaş ve ücretle çalıştırmak mümkün.

Ücret kırmak, uzmanları ucuza çalıştırmak işletme açısından getirisi olan bir yöntem olabilir ama ülke ekonomisi açısından bunun hiç bir faydası yok. Bu durumla politikacılar ilgilenmek ve sorunun çözünü için girişimde bulunmak zorundadır.

27.02.2015 21:30