TAKİP ET
Mahmut Çebi

Mahmut Çebi

Problem haberde mi, teşvik alan UETD’de mi?

Ocak 2014’de Türkiye’nin yurtdışında ne tür projeleri desteklediğini araştırırken Yurtdışı Türkler Başkanlığı’nın (YTB) internet sitesinde yer alan İMECE isimli kitabı fark ettik. 2013 yılında hazırlanan kitapçıkta 2011-2013 yılları arasında yurtdışında teşvik edilen örnek proje ve uygulamalardan bazılarına yer veriliyordu.

Tüm dünyada verilen teşviklerin yüzde 10’undan fazlasını alan Almanya’daki projelerle ilgili detay verilmese de Almanya kaynaklı projelere toplam 4 milyon 371 bin Türk Lirası teşvik verildiği ifade ediliyor, örnek proje olarak da Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD)’nin Berlin Bürosunun yürüttüğü “Gençlik Daireleriyle Alakalı-Türk Aileleri Danışma e-hizmet Merkezi” projesi gösteriliyordu.

İMECE kitabında UETD Berlin’in örnek projesiyle alakalı olarak “Berlin’de 500 kişiye yönelik toplam 5 eğitim semineri düzenlenmiş, 3 bin 750 kişiye yönelik toplam 24 bilgilendirme toplantısı yapılmış, 200 adet büyük afiş, 10 bin adet el ilanı, bin adet kitapçık bastırılarak dağıtılmış ve bir internet sayfası hazırlanmıştır” ifadeleri yer alıyordu.

O dönem YTB Başkanı olan Kemal Yurtnaç’ın kitabın girişindeki sunuş yazısında ise “Elinizdeki bu kitapta 2011-2013 yılları içerisinde Başkanlığımız 73 farklı ülkedeki sivil toplum kuruluşları ile birlikte yurtdışında ve yurtiçinde gerçekleştirdiği projeler bulunuyor.” diyordu.

Fakat ne UETD’nin merkezinin bulunduğu Köln’deki ne de Berlin’deki muhabir arkadaşlar böyle bir örnek projeden haberdar değillerdi. 20 Ocak 2014 tarihinde internet üzerinde yaptığımız aramada da ne bahsedilen proje ile ilgili bir internet sayfasına rastladık, ne de kitapta bahsedilen faaliyetlerin yapıldığına dair bir habere.

Bunun üzerine önce UETD’nin Köln’de bulunan genel merkezine Koruyucu Aile ile alakalı ne tür projeler yapıldığına dair sorumuzu ilettik. UETD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kara’nın 24 Ocak 2014’de verdiği cevapta YTB’nin İMECE kitabında yer alan örnek projeden ve alınan mali destekten bahsedilmiyordu. UETD Merkez’in sosyal sorumluluk gereği ilgilendiği Gençlik Daireleri ile alakalı olaylardan örnek veriliyordu.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı’na da şubat ve mart aylarında ilettiğimiz sorularımızın ilk muhatabı o zamanki başkan Kemal Yurtnaç idi. Sayın Yurtnaç ilk önce “Yurtdışı seyahatindeyim, merkeze dönünce cevap veririm” demesine rağmen soruları cevapsız bıraktı. Biz cevap beklerken şubat ayı sonunda YTB başkanı değişti. Kemal Yurtnaç’ın yerine Kudret Bülbül geldi. Sorularımızı tekrar iletmemize rağmen yine cevap gelmedi.

Bu arada yurtdışı faaliyet ve teşviklerin anlatıldığı İMECE isimli kitap da internet sitesinden kaldırıldı. Başkan değişikliği sebebiyle uzun süre beklettiğimiz sorularımıza cevaptan ümidi kesince, haberimizi “Türkiye’den destek alıyor ama proje gösteremiyor” başlığı ile 21 Mayıs 2014’de yayınladık.

Haber üzerine UETD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kara 22 Mayıs’ta gönderdiği e-mailde Ocak ayındaki sorulara cevap verdiğinde Berlin UETD’nin aldığı projeden haberinin olmadığını, projenin 2013’de alındığını, ilk ödemenin 2014 Şubat ayının sonlarında yapıldığını ve bir ay kadar önce başlayan projenin şu an halen uygulanmakta olduğunu bize iletti.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı’nın (YTB) kitabında projenin 2013 öncesinde gerçekleştirildiği, yani yapılıp bitmiş olduğu ifade edilmesine rağmen UETD’nin açıklaması doğrultusunda yaptığımız araştırmada projede bahsedildiği gibi bir internet sitesinin “Türk Aileleri Danışma ve Hizmet Merkezi” adı altında Mart 2014’de kurulduğunu gördük. Projenin YTB tarafından desteklendiğinin vurgulandığı sitede hepsi 27 ve 28 Mart 2014 tarihli 6 faaliyet yer alıyordu. Bunun haricinde Koruyucu Aile hakkında detaylı bilgiler veriliyordu. Projenin tanıtımı ise önce 28 Mart 2014’de Berlin Başkonsolosu Başar Şen’in de katıldığı bir toplantı ile yapılmıştı. Projenin daha sonra bir de 26 Nisan’da Berlin Brandenburger Tor’da yapılan 23 Nisan şenliklerinde tanıtıldığı ifade ediliyordu.

Sadece “Berlin Türk” ve “Ha-ber com” internet haber sitelerinde yer alan proje açılış ve duyuru haberlerinde Proje koordinatörü Ö. Bülent Sever “5 binden fazla el ilanı ve bir o kadar da Türk bayrağı dağıttıklarını” söylüyordu.

Vaziyet böyle sevgili okurlar.

Kamu adına denetleme yapan medyanın nelere vesile olduğuna siz de şahit olmuş oluyorsunuz. Ama hala vazifemiz bitmiş değil. Bu bir örnek proje ise şimdi YTB ve UETD’nin aşağıdaki sorulara da cevap vermesi gerekiyor:

Teşvik edilen proje örneklerinin anlatıldığı kitapçık siteden niçin kaldırıldı?

Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde teşvik alan projelerin hayata geçip geçmediği kim veya hangi kurum tarafından kontrol ediliyor?

Kitapçığa göre hem ödemesi ve hem faaliyetleri 2013 yılında yapılmış görünen projenin 2014 Mart ayında başlama sebebi nedir? Diğer ülkelerde de böyle örnekler var mı?

UETD Berlin projesi için ne kadar teşvik aldı. Ne kadarı harcandı ve bu harcamalarla neler yapıldı?

Kurumlar yaptıkları örnek projeleri, örnek olması için detayları ile kamuoyuyla paylaşmaktan niçin çekinirler ki?

29.05.2014 19:26