TAKİP ET

“Beyliğin temeli adalet yoludur”

7 Haziran genel seçimlerine bir gün kaldı. İnsanlar barut fıçısı, ülke kritik bir yol ayrımında… AK Saray’ın gölgesinde yapılan seçim propagandaları tüm hızıyla sürdürülürken, genel seçimleri bir de farklı bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışalım.

Ünlü dil bilimci Reşit Rahmeti Arat Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri kabul edilen Kutadgu Bilig’i tercüme ederek büyük bir hizmette bulunmuştur. Günümüz siyasetçilerinin de mütalaa etmesi gereken ahlak öğretileriyle dolu bu eserin temel mesajı ise şu: “Beyliğin temeli adalet yoludur.” Devlet içinde ahlak prensiplerini yeniden tanzim etmek, sarayda oturan padişah ve memurlarına ahlak öğretmek için kaleme alındığı belirtilen eserin merkezinde ise hükümdar ve kendisine yakından bağlı yüksek sınıflar için ahlakın yanı sıra devlet idaresi, siyaset, teşrifat (edep), birlikte yaşama kuralları, adabı muaşeret gibi esaslar yer alır.

İşte bir örnek: “Ey hâkim! (hükümdar) Memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın. Kanun ile ülke genişler ve dünya düzene girer, zulüm ile ülke eksilir ve dünya bozulur. Zalim, zulmü ile birçok sarayları harap etmiş ve sonunda kendisi açıklıktan ölmüştür.”  Ülke yönetiminde devlet, hıred (akıl) ve kanaat üçlüsünün temel prensipler arasında yer aldığı öğretilirken, hükümdarın sahip olduğu gücünün kaynağı ise şöyle tarif edilir: “Hazinesi, maiyeti (bürokratları) ve askeri vardı, bunlara dayanarak her istediğini buldu.”

Adaleti temsil etmesi gereken padişahın en önemli beş görevinden ilk ikisinin ilgili eserde şu şekilde sıralanması ise manidardır: “Para ayarını temiz tutmalı. Halkı adil kanunlarla idare etmeli ve kuvvetlinin zayıfı hükmü altına almasına meydan vermemelidir.” Yani adalet, devlet sisteminde otorite sahibinin halka adaleti, kuvvetlinin zayıfa karşı zulmünü ve yolsuzlukları önleme olarak anlaşılır ve hükümdarın en önemli görevi olarak sayılır. Devletteki örgütlenme de bu felsefeye dayanır.

Hükümdarı kendi ağzından dinleyelim: “Hareketim ve sözüm tüm halk için aynıdır. Ben işleri doğruluk ile hallederim, insanları ayırmam. Ben işleri bıçak gibi keser atarım, hak arayan kapımdan tatlı tatlı ayrılır. Kanun karşısında herkes eşittir.” Hükümdarlığa özenen saraylılara duyurulur.

Yarınki genel seçimlere dönelim ve meşru bir hak olan şu soruyu da elimizi vicdanımıza koyarak soralım: Türkiye’deki iktidar partisinin adaleti mi kaldı? Hele ki Saray’dan ülkeyi yöneten ‘hükümdarın’ hıred ve izanını geçtim kanaati mi kaldı Allah aşkına? Hukukun bitirildiği, adaletin parti üniforması giyenlere dağıtıldığı, ülkenin ayrıştırıcı söylemlerle kamplaştırıldığı, dinin siyasete çirkince alet edildiği, işsizliğin vahim boyutlara ulaştığı, dış politikanın çöktüğü, komplo teorilerinin üretildiği, Saray’dan yönetilen Havuz medyasının yalan ve dolanlarıyla zihinlerin kirletildiği, ocakların söndürüldüğü yerde adalet mi kaldı! Vicdanınız elveriyorsa basın mührünüzü yolsuzluk davalarını kapattıranlara.

05.06.2015 21:30