TAKİP ET
Muhammet Mertek

Muhammet Mertek

Matematik zayıfsa…

Bir öğrenci göçmen kökenli bir aileden geliyorsa, gelir düzeyi az tek ebeveynli bir aileye mensupsa, kırsal kesimde okula gidiyorsa, anaokuluna gitmemişse, bir kere sınıfta kalmışsa, okulda öğretilen dilin dışında bir anadile sahipse ne olur? Matematiği % 80 ihtimalle zayıf olur!

Söz konusu gerekçeler geçen gün açıklanan yeni PISA araştırmasında sıralanıyor ve daha çok matematiğe dikkat çekiliyor. Araştırmaya göre 64 ülkede 15 yaş grubundaki 13 milyon öğrenci en basit matematik sorusunu bile cevaplayamayacak seviyede bir eğitim alıyor.

Almanya’da matematiği zayıf öğrencilerin oranı % 18 ile ortalamanın (% 22) biraz altında.. Türkiye de ise bu oran % 42. Almanya’da matematiği çok zayıf olanların % 31’i gelir düzeyi az olan ailelerden gelirken, bu oran gelir düzeyi yüksek olanlarda sadece % 6. Okul öncesi eğitim alamayan ve anaokuluna gidemeyen veya az bir süre giden çocukların da sadece matematikte değil, genel olarak öğrenme problemleri yaşadıkları belirtiliyor.

Peki günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce yaşayan Pisagor’un ‘öğrenme sanatı’ manasında kullandığı matematik niçin önemli? Öğrencilerin zekâsını işlek hale getirme, mantıklı düşünme, soyut ve analitik düşünce, olaylar arasında bağlantı kurma, formülleri öğrenip uygulama gibi birçok faydası sıralanabilir. Matematik bilgimiz çok zayıfsa hayatımızda da zorluk çekebiliriz.

Diğer yandan tarih boyunca çok sayıda bilim insanı matematiği evrenin yaratılış dili olarak nitelendiriyor. Evrende var olan düzen ve ölçüyü keşfedecek sistemli ve mantıklı düşünebilme yeteneğini yine matematiğe dayanan sistemli düşünme sayesinde geliştirebiliyoruz. Bazen atomlardan galaksilere matematiğin sırlı dünyasına dalmak insanı metafizik ufuklara da taşıyabiliyor.

Ayrıca diğer okul derslerinin kavranmasında da matematik bilgisinin veya matematikle kazanılan becerilerin etkin rol oynadığını söyleyebiliriz.

PISA araştırmacıları, öğrencilerin matematik başarısıyla ekonomi arasında da ilginç bir bağ kuruyor. Özellikle az gelişmiş ülkelerin matematik eğitimine ağırlık vermelerinin ekonomik kalkınmalarıyla doğru orantılı olduğunu vurguluyorlar.

Matematik dersinde başarılı olmanın yolu nereden geçiyor? Haftada ortalama 4,5 saat ev ödevine ayırmadan… Araştırmacılar okuldaki sosyal etkinliklere katılmanın, tiyatro, müzik gibi beceri gerektiren alanlara ilgi duymanın da pozitif etkisinden söz ediyor.

Bir de formülleri iyi analiz edip çözebilmek ve metinleri iyi anlamak için gerekli kavramları tam öğrenmek şart. Zira bir makalesinde Prof. Dr. Wilhelm Wolf, bir okul kitabında sadece kesirli sayılarla ilgili konularda ortalama 400 kadar kavramın kullanıldığını belirterek daha anlaşılır olabilmesi için matematik dilinin kolaylaştırılmasını öneriyor. Hem de aynı zaman diliminde yabancı dilde daha az sözcük öğrenildiğini örnek vererek… Birçok öğrenci matematik alıştırmalarındaki metni anlamada, mantıkî bağ kurmada zorluk çekiyor ki, bunu aşmanın tek yolu formülleri ve kavramları iyice öğrenerek derse hazırlanmak.

Velhasıl, anaokulundan itibaren çocukların duygu ve düşüncelerini konuşarak yeterince ifade edebilmeleri, daha sonra okuma ve düşünme becerilerini kazanmaları okul başarısının ilk adımları. Matematik ise doğru ile yanlışın kesin çizgilerle ayrıldığı ve öğrencinin çok yönlü açılımına vesile olan gerekli bir ders. Yeter ki öğrenirken zevk almasını bilsinler…

12.02.2016 16:21