TAKİP ET
Muhammet Mertek

Muhammet Mertek

İslam Din Dersi’ne tam gaz

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde verilen İslam Din Dersi üzerine Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı müdürü Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan tarafından hazırlanan bilimsel rapor ufuk açıcı bilgiler içeriyor. Bazı önemli noktaları özetleyecek olursak…

Almanya’da bir buçuk milyona yakını KRV’de olmak üzere dört milyondan fazla Müslüman yaşıyor. İslam ve Müslümanlar üzerine Alman kamuoyunda yürütülen tartışmalar hâlâ belli problemler etrafında dönüyor. Kriminalite, uyumsuzluk, dil yetersizliği, dinî radikalleşme vs.

İslam Din Dersi 21 Aralık 2011’de bir yasayla okullarda verilmeye başladı. Bu, Müslümanların toplumun eşit haklara sahip kalıcı bir parçası olduğunun işareti. “Uyumu arttırma“ ve “yapısal dışlanmayı azaltma” adına önemli bir adımdı.

İslam dersinin eğitim sistemine yerleşmesi, Müslümanların Almanya anayasasının 7.3. maddesine göre dini topluluk olarak tanınması ve Almanya’da İslamiyetin diğer dinlerle eşit statüye kavuşması açısından da mühim bir sinyal. Artık İslamiyet’in Almanya’da ‘yabancı’ bir din olarak değil, günlük hayatın bir realitesi olarak idrak edilmesine de katkıda bulunuyor.

Raporda öğretmen-öğrenci ilişkisi, öğrenci-cami ilişkisi, velilerin derse bakışı ve beklentileri, dersin muhtevası, atmosferi gibi açılardan İslam Din Dersi her yönüyle ele alınarak istatistikî bilgiler veriliyor.

2013/14 öğretim yılında KRV’deki toplam öğrenci sayısı iki milyon. Bunun yaklaşık 300 bini Müslüman. İslam Din Dersine katılanlar ise sadece 4500. Geçen öğretim yılında 52 ilkokul ve 40 orta öğretim olmak üzere toplam 92 okulda yaklaşık 6500 öğrenci bu dersi almış. Yani katılım her yıl artıyor.

Öğretmen-öğrenci ilişkilerinde bazı sıkıntılar, sınıf atmosferinde de hafif aksilikler yaşansa da öğrencilerin genel olarak dersten memnuniyet oranı yüzden 90’ın üzerinde. Bu çok sevindirici. Çoğunun desteklediği ve memnuniyetlerini belirttiği velilerin yüzde 98’inin İslam dersinden beklentileri şöyle: Çocuklarının iyi bir insan olmayı, Allah’ın tek Yaratıcı olduğunu, birbirlerine saygılı davranmayı öğrenmeleri.

Araştırmada ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine derste öğrendikleri sekiz konu soruluyor. Ne kadar öğrencinin hangi konuları öğrendiği rapora nasıl yansıyor: Diğer dinler (yüzde 71), Müslüman aile (yüzde 82), İslamî bayramlar (yüzden 98), ibâdet (yüzde 86), İslam tarihi (yüzde 91), Hz. Muhammed Aleyhisselam (yüzde 98), Kur’an-ı Kerim (yüzde 87), Allah (yüzde 95).

İlkokul öğrencilerinin yüzde 47’si okul haricinde camide din dersi alıyor. Yani öğrencilerin yüzde 53’ünün sadece okulda din dersine katılması ve bunların yüzde dokuzunun cami ile hiçbir irtibatının olmaması bu dersin önemini ortaya koyuyor.

Orta öğretimdeki 5, 6, 7, 8. sınıflardaki öğrencilerin yüzde 61’i okul haricinde camilerde de dinî dersler alıyor. Kızların yüzde 53’ü, erkeklerin ise yüzde 64’ü haftada en az bir kere camiye gidiyor. Camiye hiç gitmeyenlerin oranı kızlarda yüzde 14, erkeklerde yüzde 12.

Peki öğrenciler, İslami bilgileri nerede daha severek öğreniyor: Yaklaşık yüzde 40’ı camide, yüzde 35’i okulda, yüzde 24’ü de evde. Bu da bize ailelerin dini bilgileri aktarmada yetersiz kaldığını gösteriyor. Okullardaki sevme oranındaki düşüklük notlardan mı, öğretmenlerden mi kaynaklanıyor, üzerinde düşünmeye değer. Camilerdeki ezbere dayalı din eğitiminin ne kadar yeterli olduğu ayrı bir araştırma konusu.

Orta öğretimdeki öğrencilerin dinî kanaatleri dokuz noktada ortaya konmuş. Bazıları bize bir fikir verebilir: “Allah birdir.” (yüzde 99), “Anne-babaya saygı önemlidir.” (yüzde 100), “Fakirlere yardım etmek iyidir.” (yüzde 99), “Ramazanda oruç tutmak önemlidir.” (yüzde 98).

Öğrencilerin çoğu (yaklaşık yüzde 92) okulda ve İslam Dersinde kendini iyi hissediyor. Hemen hemen bütün öğrenciler (yüzde 98) İslam Dersini önemsiyor. Dolayısıyla bu dersin Müslüman öğrencilerde farklı düşünenlere saygılı olma, demokratik teamülleri kazanma, kendini daha rahat idafe ederek sağlıklı bir kişiliğe sahip olma adına önemi tartışılmaz.

Rapordaki rakamların dilinden anladığımıza göre İslam Din Dersi veliler ve öğrenciler tarafından oldukça kabûle mazhar ve destekleniyor. Gelecek adına ümit verici bir gelişme.

04.03.2016 16:26