TAKİP ET
Muhammet Mertek

Muhammet Mertek

Ödev: Evde mi, okulda mı?

Okullarda verilen ev ödevi son zamanlarda tartışılan bir konu. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde Haziran 2015’ten beri geçerli olan bir yönetmeliğe göre bütüngün okullarında (Ganztagsschulen) öğrencilere ev ödevi verilemiyor. Belli saatlerde okulda yapılması öngörülüyor.

Fakat evdeki hesabın çarşıya uymadığı birkaç ayda ortaya çıktı. Sebebini yine bazı politikacıların realiten uzak kararlarının isabetsizliğine verebiliriz. KRV’de dört binden fazla Ganztagsschule bulunuyor. Daha çok, çalışan anne-babaların durumu gözetilerek işletilen bu okul formu, 2003 yılından itibaren uygulanmaya başladı ve hızla yaygınlaştı. Ev ödevlerinin de böyle bir ihtiyaç düşünülerek okula kaydırılması hesap edilmiş olmalı.

Ev ödevlerinin önemini anlamak için beş altı aydaki uygulamaların sonucuna bakmak yeterli. Mesela öğrencilerin çoğu sınavlara iyi hazırlanamıyor. Almanca dersinde okunması gereken kitapların evde okunması istenemiyor. Derse evde hazırlanma ve alıştırma yapma eksik kalıyor. Bunun farkına varan bazı öğrencilerin bizzat kendilerinin gönüllü ödev talep etmesi bu eksikliği gözler önüne seriyor.

En kötüsü de ev ortamında ders çalışması, ödev yapması için kullanılacak zamanlarını oldukça gereksiz işlerle berhava ermeleri. Evde dersten “muaf” sayıldıkları için başka şeylerle meşgul oluyorlar. Aslında öğrenmeye set çeken, okula motive etmeyen bir yaklaşım.

Bu sebeplerden olsa gerek, öğretmenlerin çoğu ev ödevinden yana. Okulda verilen zamanın yetersizliğini ödevlerin yerine getirilimemesindeki boşluğu en iyi onlar biliyor. Birçok öğrenci okulda ödev için ayrılan belli zamanları tam kullanamıyor. Hatta bazıları kötüye kullanıyor. Zaten son yıllarda öğrencilerde başgösteren bir ilgisizlik, tembellik var. Evde okulla ilgili herşeyi tümden bir kenera itmeleri sağlıklı bir gelişme değil.

Netice ortada. Öğretmenlerin tespitiyle notlarda ciddi düşüşler var. Öğrencilerin çoğu okulda sınırlı bir zaman diliminde bütün ödevlerini yapıp öğrenecek bir performans sergileyemiyor. Çünkü okuldaki ödev saatlerinde ilgili ders malzemeleri genellikle ‘unutuluyor’. En azından uygulamada aksaklıklar yaşanıyor.

Aynı zamanda birçok velide de okulda yeterince ders verilmiyor düşüncesi uyarılıyor. Yeri gelmişken hatırlatalım: Ganztagsschule’lerde ev ödevleri verilememesi, öğrencilerin evlerinde dersleriyle ilgilenmemeleri mânâsına gelmiyor. Velilerin bunun farkında olup, çocuklarının ödevlerini tam yapıp yapmadığını, öğrenip öğrenmediğini kontrol etmesinde büyük fayda var.

Bilhassa derslerine evde ön hazırlıkta bulunmasını, okuldan sonra da tam öğrenemediği konuları evde tekrarlamasını tavsiye edilebiliriz. Yanlış hesap eskiden Bağdat’tan dönüyordu. Bu ev ödevi meselesinin belli bir süre geçtikten sonra da Düsseldorf’tan döneceğini şimdiden kestirmek zor olmasa gerek.

Öğretmenler not düşüşlerinden bahsediyorsa, öğrenme süreleri öğrencilere yeterli gelmiyor, hatta bilinçli şekilde kullanılamıyorsa bu yönetmeliğin esnetilecegi beklenebilir. Öğrencilerin birçoğunda öğrenme süresi azalmıyor, bilakis daha da artıyor. Ev ödevlerinin yani evde çalışmaları gereken derslerin daha da önem kazanacağı bir yöne doğru gidiyoruz. Ev ödevlerinin olmaması anne babaların tamamen okuldan kopmasına da vesile olabiliyor. Çocukla ebeveyn arasında okulla ilgili bir iletişim fonksiyonu da böylelikle kayboluyor.

Velhasıl öğrenmeyi sadece okulla sınırlamak günümüz dünyasında ne kadar mantıklı, üzerinde düşünmeye değer.

08.01.2016 15:38