TAKİP ET
Mehmet Ali Şengül

Mehmet Ali Şengül

Yüksek insani değerler etrafında birleşen kişilerin hareketi

Fethullah Gülen Hizmet hareketine, “Yüksek insani değerler etrafında birleşmiş kişilerin hareketi” der. Hizmetin içinde bulunan gönüllüler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sosyal yardım dernekleri (sadaka, zekat, kurban vs.), eğitim, medya, sağlık kuruluşlarını, vakıflar, dernekler vs. gibi kanunların müsaade ettiği kuruluşlarla yürütürler.

Hizmetin hareket felsefesi, imanı, ahlakı, kültürler ve dinler arası diyaloğu güçlendirmek, gençleri topluma yararlı hale getirmek için eğitmek, başkalarının hukuklarına saygılı kalarak meşru yollarla servet edinip muhtaçların yardımına el uzatmak, barış için projeler üretmek, toplumdaki ifrat ve tefriti önlemek, demokrasinin, din özgürlüğünün ve hoşgörünün gelişmesini sağlamaktır.

Okullarda bütün kültürel faaliyetlerle etnik çatışmalara engel olarak, bilhassa  kız çocuklarının eğitimine ciddi katkıda bulunurlar. Hareket; gençliği her türlü şiddet, müstehcenlik ve her türlü bağımlılıktan, eğitim, medya ve kültürel faaliyetlerle korumaktadır.

Gönüllüler hareketi mensupları, siyasi olmaktan daha ziyade inanç, ahlak, eğitim ve diyalog üzerinde hassasiyet gösteren insanlardır. Onlar sosyal ve ekonomik tarafı ağır basan, inziva yerine aktif olmayı, tebliğ kadar örnek model olmayı da tercih eden, bunu başarmaya çalışan kişilerdirler.

Dinler ve medeniyetler çalışmasına karşılık, mefkure birliği, toplumlar arası iletişimi güçlendirme, kendileri hakkında çıkar ve menfaat düşünmeden daha ziyade yaşatma ideali ile barış ve hoşgörüye, sevgi atmosferin oluşmasına önem verirler.

Hareketin diyalog anlayışı; herkesi kendi konumunda inancıyla, kültürüyle kabul etme, hoş görme ve saygı duyma üzerine kuruludur. Bir araya gelip tanışma, kaynaşma yoluyla önyargıların, yanlış anlamaların, korku nefret ve öfkenin dağılmasının sağlanacağına inanırlar. Bunların başarıyla yapılmasının, ortak amaç olan huzura, güvene işbirliğine adım atmayı temin edeceğini, bunun da dünya sulhunun vesilesi olacağını düşünürler.

Bu yolda ilk çağrı Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı vesilesiyle 1988’de yapılmıştır. 2004 yılından beri faal olan Abant platformu, bu hedefe yürüyüşün canlı bir numunesi olarak, her türlü fikirden anlayıştan gazeteci, yazar, entelektüel, akademisyenlerin buluştuğu, gerçekleştirdiği ilk platformdur.

Hareketin karşıtları (muhalifleri) ileri sürdüğü iddialar,

1-Hizmet hareketinin orduya, polis teşkilatına, hükümet organlarına sızarak, şeriatın hakim olduğu bir devlete çevirme planı olduğu,

2- Hareketin hiyerarşik bir yapısı ve organizasyonu olmadığı için tam şeffaf olmadığı,

3-Hareketin bir tarikat olup insanların beynini yıkadığı,

4-Gülen’in başka mihrakların, CIA, Çin ajanı, Suudi Arabistan’ın adamı, hatta gizli bir kardinal (Hristiyan din adamı) olduğu şeklinde özetlenebilir.

Bu iddialar ideolojik ve korku kökenlidir. Bugüne kadar bunlar iddiadan öteye gidememiş, hiçbir delil bulunamamış ve ispatlanmamıştır, ispatlanamayacaktır da.

Bugüne kadar bir üniversite çevresinde öğrenci kardeşliği üzerine, ortaklaşa kurulan, kimseye zararı olmayan harekete gönül veren gençlerin kaldığı evlere hiçbir delile dayanmayan “örgüt evleri” ithamı yapılmıştır.

Türkiye’de gücü ellerinde tutanlar, durumlarını devam ettiriyor olsalar bile, hukukun tecelli etmesi halinde durumlar her halukarda değişebilir. Adil yargı, açığa çıkan gerçeklerden dolayı bazılarının ellerinde tuttuğu gücü kırabilir.

27.02.2015 19:30