TAKİP ET
Mehmet Ali Şengül

Mehmet Ali Şengül

Vizesiz pasaport bir işe yaramıyor

Bizi bize sormadan yaratan, yaratılanların en mükemmeli haline getiren, paha biçilmez maddi manevî değerlerle donatan ve kâinatı emrine musahhar kılan Allah (c.c.), her şeyi hikmetle yarattığı gibi, bizim hakkımızda da bir kader planı takdir buyurmuştur.

Kainatta mutlak hakim Allah’tır. İcraatlarını bizim isteklerimize göre değil, hikmeti nasıl iktiza ederse öyle yapar, öyle planlar. Biz sebeplerde kusur etmeden vazifelerimizi deruhte etmekle mükellefiz.

Ne kadar yaşayacak, başımıza neler gelecek, nelere sahip ve mâlik olacak, nerede nasıl öleceğiz, said mi, şaki mi, olacağız, bu ve benzeri hayat programımız Cenab-ı Hakk’a malum ve bize meçhuldür. Allah (c.c.) her şeyi biliyor ama biz biraz sonra, yarın ne olacağız, başımıza neler gelecek bilmiyoruz.

Allah’ın planını biz bilmiyoruz, fakat Allah (c.c.) bizim niyetlerimizi ve planımızı biliyor. Hikmetini bilemediğimiz şekilde yüce Rabbimiz, bazen bizim planlarımızı hikmetinin gereği olarak değiştiriyor..

Allah’ın hakkımızdaki takdir buyurduğu kader planına göre uygun hareket edebilmemiz için, hayatımızı Kur’an ve Sünnete göre ayarlamamız, Resulullah (s.a.v) ve Sahabe Efendilerimizi örnek almamıza, ilmiyle amil, dinin varisi olarak özel donanımda Allah’ın tavzif buyurduğu halis, muhlis dâvâ adamlarına ve din-i mübin-i İslamı  dünyevî, uhrevî hiç bir şeye alet etmeyen büyüklerimize, rehberlerimize  itaat etmemize bağlıdır.

İnsanların nice büyük plan ve projeleri ve hayalleri vardır, devletler kurma, servetler edinme, makam, şan şöhret sahibi olma gibi idealleri peşinde koşarken, Allah’a (c.c.) malum, bize ise meçhul olan ölüm kapımızı çaldığı, emanetin geriye talep edildiği an her şey biter, sadece öbür tarafta görülecek hesabı bize kalır.

Efendimizin (s.a.v) beyanıyla insan dünyadan giderken üç şeyle gider. Malı, çoluk çocuğu ve amelleri. Bunların ikisi kabirden döner, diğer birisi ise, menfi-müsbet amelleriyle ölen kişiye eşlik ederek Allah huzuruna gider.

Her zaman olduğu gibi benim de bir planım vardı. Bir yere gidecektim. Çantamı hazırladım, biletimi aldım, yerlerimi ayırttım, pasaportumu çantama koyup son dakikada uçağa da yetiştim ama kontrolde vizemin olmadığı anlaşıldı havaalanında kaldım. Tüm planlarıma rağmen istediğim yere gidemedim. Demek vize olmayınca pasaport da bir işe yaramıyor.

Şakası olmayan ciddi bir yoldayız. Şu an fani olan bu dünya kışlasında bir asker ve bir misafiriz. Bir gün mutlaka davet edilip terhis olacağız. Dünyanın kabirle sona erecek fani güzellikleri, makam ve mansıpları, nefsin arzu ve istekleri bizi esir almamalıdır. Gitmek mecburiyetinde olduğumuz gün gelmeden, ebedler alemine gidebilmek için pasaport ve vizemizin sağlam olmasına dikkat etmeliyiz, unutmayalım.

04.06.2015 20:30