TAKİP ET
Mehmet Ali Şengül

Mehmet Ali Şengül

Leyle-i Kadir

Mü’min Allah emrettiği için ibadet yapar, oruç tutar, zekat verir, Hac yapar. Halis bir niyetle yaptığı bu ibadetlerle Allah’ın rızasını gözetir.

Böylesine bereketli, rahmet ve mağfiretiyle ehl-i imanı firdevslere hazırlayan, kirlenmiş uzuvların temizlenmesine vesile olan mübarek ay elveda ederken, son bir defa daha fırsat tanıyıp “evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat” olan Ramazan-ı Şerif’in feyiz ve bereketinden istifade edeceğimiz seksen küsur yıllık bir ömre bedel mübarek Kadir Gecesi’ne heyecanla yaklaşıyoruz.

Bu manevi atmosferin gece ve gündüzlerinde “Kim Bana dua ederse ona icabet edeyim, kim Benden bir şey isterse onu vereyim, kim Bana istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunayım, affedeyim” (Buhari Müslim) şeklindeki ilahi teklife kulak verip, samimi gönülden itaat ederek, içinde bulunduğumuz atmosferin ruhumuzda meydana getirdiği sıkıntıları Mevlaya teveccühle, bize terettüp eden vazifelerimizi ihmal etmeden, aczimizi, zaafımızı ve fakrımızı itiraf edip Kadir Gecesi gibi bir fırsatı kaçırmamaya gayret göstermeliyiz.

Kadir Gecesi; Ümmet-i Muhammed’e Allah’ın bir ikramı, bir bahşişi ve genel af ilanıdır. Merhameti Sonsuz Rabbbimiz kullarını affetmek, bağışlamak için büyük fırsatlar vermektedir. O Settar’dır, ayıpları örter. O Ğaffar’dır, bütün günahları mağfiret eder. O’nun hazineleri bitmez. Hazineler O’nun olduğuna göre, kime ne kadar vereceğini o bilir.Çünkü  O, niyetlere göre muamele eder. Zira o gizli açık her şeyden haberdardır.

Kadir Gecesi; Kur’an-ı Muciz-ül Beyan’ın indirildiği gecedir. Levh-i Mahfuz’dan Beytü’l İzzet’e toptan, oradan da parça parça Cebrail aleyhisselam’ın Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v)’e vahiyle indirdiği, aynı zamanda peygamberlik vazifesini tebliğ ettiği kutsal gecedir.

Kadir Gecesi; Hakkında kendi ismiyle müstakil olarak indirilen tek suredir Kadir Suresi. Bu gecenin faziletinden bahseden bu surede Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Alak suresinin aşağıdaki ilk beş ayeti Kadir Gecesi’nde nazil olmuştur.

“Yaratan Rabbinin adıyla oku, İnsanı yapışkan bir hücreden yaratan O’dur. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir.”

Allah (cc) Sultan-ı Kainat olarak, Kadir Gecesi atmosferine giren herkese mücrimlerin, dilencilerin, muhtaçların ruh bozukluğuna, perişaniyetine bakmadan, kendi yüceliğine göre âtasıyla muamelede bulunur.

Daha evvelki devirlerde insanlar uzun yıllar yaşıyor, ibadet ve taatleri ona göre oluyordu. Ümmet-i Muhammed’in (s.a.v) ömrü kısa olduğundan Efendimiz (s.a.v) müteessir olmuştu. Bu teessüründen dolayı Cenabı Hak Cibril-i eminle bu Kadir Süresini göndermişti.

Efendimizin (s.a.v) Allah indinde müstesna bir yeri vardır. Efendimizin (s.a.v) bir eli semada, diğer eli arzdadır. Bir gözü Cenab-ı Hakk’ı müşahedede, diğer bir gözü ise, ümmetini oraya çıkarma yollarını araştırmadadır. İmam nasılsa cemaat de ona göre olmalıdır. Bize düşen vazife O’nu (s.a.v) Allah huzurunda bizler için şahitlik yapacağı Mahkeme-i Kübra’da mahcup etmeyecek şekilde ümmet olmaya çalışmak olmalıdır.

Bundan dolayı, her ne kadar Ramazan’ı Şerif’in 27. gecesi Kadir Gecesi denmiş ise de, her sene değişen Kadir Gecesini Ramazan ayının tek günlerinde, Ramazan ayının bütünde veya sene içinde aranmalıdır. En güzeli ömrümüzün her gecesini Kadir Gecesi gibi bereketlendirmeli, her günümüzü, gecemizi ve her Ramazanımızı son Ramazan gibi değerlendirmeli ve ömrümüzü ahiret hayatımız adına kazançlı hale getirmeliyiz.

“Biz Kur’an’ı indirdik Kadir Gecesi. Bilir misin nedir o Kadir Gecesi? Bin aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi; O gece Rabbül aleminin izniyle ruh ve melekler, hususi misyonlarıyla fevç fevç inerler. Artık o gece bir esenliktir ki sürer gider. Tâ tan yeri ağarıncaya kadar.” (Kadir Suresi 1-5)

Allah’ın (cc) Kadir Gecesi’ni hakkımızda, ümmeti Muhammed hakkında hayırlara ve her türlü bela ve musibetlerin define vesile kılmasını dilerim.

24.06.2016 15:37