TAKİP ET
Mehmet Ali Şengül

Mehmet Ali Şengül

Kıymetini bilemediğimiz değerlerimiz                                       

İnsana değer kazandıran en önemli kaynak İslam dinidir. Ne garip bir tecellidir ki, inanmış müslüman görünen insanlar, kendi eliyle bu kaynağı değersizleştiriyor, tavır ve davranışlarıyla en büyük tahribatı yapıyorlar.

İnandığı gibi yaşamayan, Kur’an ve sünnetin ruhuna ters hareket eden, mesuliyet ve sorumluluk ruhundan uzak, hesap verme anlayışından uzak, ortalığı yakıp yıkan, fitne ve fesada boğan, mazlum, mağdur, garip ve yetimlere kötülük yapmaktan, zulmedip bunları ağlatıp inletmekten zevk alan müslümanlar; İslam’a onun değerlerine en büyük kötülüğü yapmakta, sevdireceği yerde nefret verip ürkütmekte, korkutup kaçırmaktadırlar.

Halbuki hangi renk, dil ve dinden olursa olsun bütün insanlar ve oların geleceği olan genç nesiller, dünya bahçesinin çeşitli renk ve desende çiçekleri, meyveleri durumundadırlar. Bu manzara esasında dünya bahçesini güzelleştirmektedir.

Yaratılan varlıkların en mükemmeli ve en şereflisi olan insan, insan olduğu için kıymetlidir ve insan olduğu için sevilir ve sevilmelidir.

Gerçekten insan mükemmel bir sanat esiridir. Bu harika sanat, sani-i muhteşemin en parlak aynası olması itibariyle hep O’nu (cc) göstermektedir.

Bakmak başka, görmek başkadır. Kalb gözüyle bakılmayan hiçbir şey görülmez. Çünkü; göz görmek için vücut sarayında bir pencereden ibarettir. Önemli olan, insanlara kafayı aydınlatan ilim, kalbi nurlandıran iman gözlüğüyle Allah’ı görmek ve gösterebilmektir.

Kalbin saat gibi anne karnında montajı, aklın, göz kulak, el ayak, sinir sistemi, kan dolaşımı, kuvvei-i zaika ve midenin mükemmel çalışması ve bütün bunların alınıp satılan bir şey olmaması, kainattaki sistemlerin işlemesi, bir emir tahtında göz kamaştıran hareketleri, hep O’nu göstermekte, O’nu tanıtmaktadır.

Hayatın devamı, saymakla bitiremeyeceğimiz kadar bol, küre-i arz sofrasında konserve edilmiş rengi ayrı, tadı ayrı, güzelliği ve ambalajı ayrı nimetlere bağlıdır. Bütün bu nimetler, o şefkat ve merhameti sonsuz Allah’ı gösteriyor.

Bütün kainat O’nu tanıyıp hal diliyle tesbih, tahmit ve tekbirde bulunurken; biz insanlar, o nimetlerin kıymet ve değerini ne kadar düşünüyor, sahib-i kainata ne ölçüde teşekkür ediyoruz?

Yüce Mevla; “Ne kadar az şükrediyorsunuz? Niçin düşünmüyorsunuz? Şükrederseniz nimetlerimi artırırım.” gibi ilahi beyanlarla, sorularla kendisini hatırlatmakta ve kullarını itaate davet etmektedir.

Aklı, iz’anı, şuuru yerinde olan her insan için, niyette ve hedefte bizi bize sormadan mükemmel yaratan Allah olmalıdır. Geminin kaptanı Hz. Muhammed (s.a.v) olmalıdır. O zaman o gemi batmaz, o gemide korku olmaz, o yolculuk huzur ve emniyet içinde devam eder.

13.05.2016 15:32