TAKİP ET
Mehmet Ali Şengül

Mehmet Ali Şengül

İffet, haysiyetli yaşamaktır

Bir insanın namuslu, haysiyetli ve şerefli bir şekilde helal dairede yaşayıp, harama tenezzül etmeden edeple ömür sürmesidir iffet.

Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır ama, şerre, günaha ve kötülüğe talip olan ise nefsi emmaredir. Kur’an-ı Muciz’ül beyanda  ” Nefis daima fenalığı ister, kötülüğe sevkeder” buyrulmaktadır. (Yusuf suresi-53)

“Nefistir seni yolda koyan,
Yolda kalır nefse uyan.” Yunus

Mevlana Hazretleri: ” Nefis sinsi bir düşmandır, insanı hangi tuzağa düşürüp mahvedeceği belli olmaz.” demiştir.

Nefsine esir olan bir insan, Allah’dan, manevi değerlerden uzaklaşır, hayvani yönü galebe çalar. Ölüm ve ihtiyarlık hariç her türlü ihtiyacının karşılığını meşru dairede Allah (cc) yaratmıştır.

Hz. Üstad, “Helal dairesi keyfe kâfidir, harama ihtiyaç bırakmaz” der. Mü’mine yakışan, iradesinin hakkını vererek her türlü levsiyyattan uzak durup iffetli yaşamasıdır. “Onlar mahrem yerlerini günahlardan korurlar. Yalnız eşleri ve cariyeleri ile ilişki kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayıplanmazlar. Ama bu sınırın ötesine geçmek peşinde olanlar, işte onlardır haddi aşanlar.” (Mü’minun suresi- 5,7)

Bediüzzaman hazretleri: ” Üç temel duygudan bahseder;

Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i şeheviye.

Kuvve-i akliye; fayda ve zarar getirecek şeyleri birbirinden ayırma melekesi,

Kuvve-i gadabiye; kin, öfke ve hiddet gibi hislerin güç kaynağı,

Kubbe-i şeheviye ise; iştiha, arzu ve cismani hazların menşei, olarak bildirmektedir.

İnsanı hayvanlardan ayıran en önemli vasıflardan birisi ve günahların, haramların serseri bir ok gibi kalbini delmemesini sağlayan iffettir. İffeti zedeleyen günahlar, imanın gücünü kırar. Beden bütün letaifiyle Allah’ın emanetidir, emaneti korumak ise mü’minin en önemli vazifesidir.

İnsan günaha, günah da insana yakındır. Nefse inanan günaha dalar. Allah’a itaat eden nefsin tuzağından kurtulur.Nefsin istek ve arzuları, insan için öldürücü bir zehir gibidir. Nefsin, en büyük cihat’ın yapılması gereken bir düşman olduğu bilinmelidir.

Efendimiz (sav) ” Dünya lezzetlerini acılaştıran ölümü çok zikredin” buyuruyor. İnsan, kendisini hayra davet eden güzel arkadaşlar, temiz aileler, hayırlı dostlar edinmeli, yalnız kalmamaya, lüzumsuz çarşıya pazara dalmamaya, daima temkinli ve dikkatli olmaya çalışmalıdır.

Hz. Yusuf’un (as) Zeliha karşısındaki iffeti, onu zindanlardan sultanlığa yükseltmiştir.

Hz. Meryem validemize isnad edilen iffetsizlik iftirasına karşı sabrının mükafatı olarak, Allah’ın (cc) onu temize çıkarmaştır.

Yeni Müslüman olmuş, henüz adab erkan çok bilmeyen, ama samimi olan Cüleybib isminde bir gencin, sahabe içinde Efendimiz’den (sav) zina talebinde bulunmasına karşılık, Hz. Ömer başta olmak üzere sahabeler bu ne su-i edeb deyip kızmalarına rağmen, Allah Resulü (sav) onu karşısına alıp tatlı dil, güler yüzle; aynı şeyin kız kardeşine, annene…yapılmasını ister misin? diyerek onun aklına mantığına hitap ederek ikna etmesi karşısında, Cüleybib, (ra) Efendimiz’den (sav) dua talep etti. Bunun üzerine Allah Resulü (sav), mübarek elini Cüleybib’in kalbinin üzerine koyarak “Allah’ım, bunun günahını bağışla, kalbini temizle ve namusunu muhafaza buyur.” diyerek dua eder.

Cüleybib hayatının sonuna kadar iffetle hayatını sürdürür.. Efendimiz, Cüleybib’i evlendirmek için soylu ve iffetli bir aileye göndererek, git benim selamımı söyle sana kızlarını versinler, buyurur. Aile daha evvelki durumunu nazarı itibara alarak tereddüt geçirse de, kız Allah Resulünün gönderdiğini duyar duymaz, Efendimizin teklifini reddetmeyin deyip ailesini ikaz eder ve razı olur. Daha sonra şehit olan Cüleybip için Efendimiz,(sav)” Cüleybib benden, bende Cüleybib’tenim” buyurarak taltifte bulunur.
Bir insanın en kıymetli manevi servetlerinden birisi de iffet ve haya duygusudur.

11.03.2016 17:16