TAKİP ET
Mehmet Ali Şengül

Mehmet Ali Şengül

Hayatın sonu

Dünyaya gözünü açan her canlı, yaratılan her varlık bir gün mutlaka ölecektir ama, nerede ne zaman belli değildir.

Ölümle insan her şeyi geride bırakacak, sevdiklerinden ayrılmak zorunda kalacak, kafasına göre nice değer verdiği işlerini yarıda bırakarak gitmek zorunda kalacaktır. Buna rağmen böylesine kısa vadeli misafir olduğumuz bu dünyada sonsuz, elemi kederi bulunmayan bir hayatı kazanma şansı verilmiştir. Fakat böyle bir fırsat insan iradesine bırakılmıştır.

Hiç bir kimse hayatı uzatma ve kısaltmaya muktedir değildir. Hayat ve Memat’ımız Allah’ ın tasarrufundadır. Mülk suresi 2. ayette: ” Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O azizdir, ğafurdur. ( üstün kudret sahibidir. Affı ve mağfireti boldur.)

Zümer suresi 42. ayette: “Allah, insanların ruhlarını ölümleri sırasında, ölmeyenlerin ruhlarını ise uykuları sırasında alır. Hakkı’nda ölüm hükmü verdiği ruhu tutar, vermediği ruhu ise belirli bir süreye kadar salıverir. Muhakkak ki bunda, düşünen kimseler için alacak ibretler vardır.”

En’am suresi 60. ayette: ” O’dur ki, geceleyin (ölümün kardeşi olan) uyku ile sizi kendinizden geçirir; o durumda, gündüz vücudunuzun organlarıyla ne yapmış, (sevap-günah olarak) ne kazanmışsanız hepsini bilmektedir. Sonra sizi, uykunuzda adeta ölü halde iken diriltir ve takdir edilmiş bulunan ömür müddetiniz doluncaya kadar bu böyle devam eder. (Nasıl ki her uykunuzun sonunda diriltiliyorsunuz, bunun gibi, ölüp kabre yattıktan sonra da diriltileceksiniz) ve nihayet dönüşünüz O’nadır. Sonra O, dünyada iken ne yapıyordu iseniz size bir bir haber verecek (ve bunlardan sizi sorguya çekecek)tir.

Hz. Üstad, Kabir var, hiç kimse inkar edemez! Herkes, ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de, üç tarzda ‘üç yol’ dan başka yol yok.

Birinci yol: Ahireti tasdik eden, ehl-i İman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır.

İkinci yol: Ahireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalalette gidenlere sürekli bir hapis ve bütün dostlarından kopmuşluk içinde bir hücre hapsi, yalnız başına bir hapis kapısıdır. İnandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek.

Üçüncü yol: Ahirete inanmayan ehl-i inkar ve dalalet için ebedi bir idam, (ebedi ceza ) kapısıdır. Yani, hem kendisini, hem bütün sevdiklerini idam edecek bir darağacıdır. Öyle bildiği için, cezası olarak aynını görecek (13. söz ikinci makam)

Başka bir yerde, İman ve ameli Salih’le dünyadan göçen mü’minlerin ruhlarının (Melek’ler gibi) yıldızlar arasında seyahat edeceklerini ifade eder.

Nahl suresi 1. ayette: ” Allah’ın ( kıyametle)ilgili hükmü verilmiştir. Mutlaka gelecektir”

Enbiya suresi 1. ayette: “İnsanlar için hesap verme vakti yaklaştı, fakat onlar (İman, tevbe ve takva ile ahiret adına hazırlanmak yerine) ondan yüz çevirerek, koyu bir gaflet ve umursamazlık içinde (dünyalarına) dalmış gidiyorlar.”

Kıyametin ne zaman kopacağının kesin bilgisi Allah’a aittir. O, beklenmedik bir anda gelebilir. Kur’an bu haberi vereli bu kadar zaman geçmiş diye akla gelebilir ama, dünyanın ömrü yanında o kısa bir zaman olduğu unutulmamalıdır. Mesela ikindi vaktinde akşam yakındır ifadesi doğru bir beyandır.

Kamer suresi 1. ayette: ” Kıyamet saati yaklaştı. Ay bölündü.”

Efendimizin (sav) dünyaya teşrifleri zaman’ın sonuna işaret etmektedir. Ahir Zaman Peygamber’i, Hatem’ün Nebi ünvanı, dünyanın ömrünün sonuna gelindiğini ifade etmektedir.

Çekirdeği toprak altında çürütmeyen meyvedar ağaç yapan Allah, insan gibi eşref-i mahlukat olan bir varlığı çürütüp yok eder mi?

Allah hayatın her yönünü, gizlisini açığını bilmekte ve tesbit yaptırmaktadır. Onun için insan, amellerinin küçük büyük hepsinin mutlaka bir gün karşılığını bulacak, ya mükafatını, ya mücazatını görecektir.

Zilzal suresi 7 ve 8. ayetlerde: “Artık her kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onu(n karşılığını) görür.” Her kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, o da, onu(n karşılığını) görür.”

Küçük kıyameti kopanın büyük kıyameti de kopmuş demektir.

Onun için insanlığın iftihar tablosu Hz. Muhammed (s.a.v) ” Dünya lezzetlerini acılaştıran ölümü çok anınız.” buyurmuşlardır.

Dünyada iyi ve kötü, günah ve sevap ne yaparsan, ahirette cezası ve mükafatı ona göre olacaktır.

16.07.2016 18:31