TAKİP ET
Mehmet Ali Şengül

Mehmet Ali Şengül

Gözümüzün nuru yavrularımız

Nikah nesil içindir. Allah tertemiz, nur gibi, şefkatin merhamet ve sevginin davetçisi olan yavrularımızı, bizlere emanet etmiştir. Yuvada Cennet bahçesinin gülleridir onlar. Kalplerin bağı, gönüllerin huzur kaynağı ve geleceğin ümididir yavrularımız. Aile ağacının en güzel meyvesi şüphesiz çocuklarımızdır. Çocuklarımız ailenin bağı, yuvanın saadet vesilesidir.

Bütün maddi manevi değerlerimizin sahibi olacak geleceğimizin büyükleri olacak çocuklarımızın, bedenleri kadar beyinlerine, kalpleri kadar kafalarına, dünyaları kadar ahiretlerine sahip çıkmamız gerekmektedir.

“Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. Onun başında heybetli, sert ve şiddetli melekler olup, onlar asla Allah’a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler.” (Tahrim Suresi-6)

Efendimiz (sav) “Her çocuk fıtrat-ı İslam üzere doğar. Sonra anne-babası onu Yahudi, Hristiyan, veya Mecusi yaparlar” buyurmaktadır. Buhari-Ebu Davud

Bugün sahip çıkılmayan, metruk dünya kadar terkedilmiş, başı bozuk, toplumu rahatsız eden, ortalığı yakıp yıkan, çıkarı ve arzularını tatmin etmek için masum insanları öldüren, yuvaları yakıp yıkan, kendi anne-babasını, eşini-çocuklarını öldüren sorumsuz, mesuliyetsiz, Allah’dan korkmayan, kanunları dinlemeyen anne-babasına da baş kaldırıp isyan eden yığınlarla gençlik var.

Devlet böylesine sorumsuz, uyuşturucularla uyutulmuş gençliğe ve onlara sahip çıkamayan anne-babalara eğitim kurumlarını açarak, seminerler vererek, en önemlisi iman, ahlak ve faziletle gönüllerini donatmalı, yetiştirmelidir.

Çocuklara asla şiddet uygulanmamalı, Şefkatle muamele edilmelidir. Tecrübeler göstermiştir ki, çocukken şiddet gören anne-babalar, çocuklarına şiddet uygulamaktadırlar. Çocuğunu canı kadar seven şiddetle terbiye edilemeyeceğini bilen anne-babalar, dişini sıkıp şiddet yerine sevgiyle, şefkatle muamelede bulunmalıdırlar.

Çünkü, bir insan kendisine kızana kızacak, dövene anne-baba da olsa kin ve nefret duyacaktır. Çocuğunu baskı ve zorlayarak yetiştiren anne-babaların çocuklarıdır, başkalarına ve kendi ailelerine zarar verenler. Bu gün terbiye-i İslamiyeden mahrum yetişen nesillerdir ki, kontrol altına alınamamakta, fitne fesat çıkarmakta, ortalığı katıp karıştırmaktadırlar.

Bakımı görümü iyi yapılan ağaçlar mevsiminde güzel meyve verirler. Yavrularımıza verilecek terbiye, zamanında, vaktinde verilmesi, onların istikbali adına 0-6 yaş arası çok iyi değerlendirilmelidir. Bizler umumiyetle o yaşlarda onlara çocuk, hiçbir şeye aklı ermez nazarı ile bakarsak yanılırız.

Çocuklara asla yalan konuşmamalı, yapmayacağın şeyi ve uygunsuz olanları vadetmemeli, tavır ve davranışlara çekidüzen verilmeli, gayri ciddi hareketlerden uzak durulmalı. Sevgi ve şefkatin yanında vakar ve ciddiyeti de korumalıyız.

Bütün peygamberlerin aile efradına, çocuklarına şefkat ve merhametle muamele edip, nasihat etmeleri ve Efendimizin (s.a.v) kız erkek ayırmadan çocuklara şefkatle muamelesini daha yakından anlayabilmek için, kızı Hz. Fatıma’ya, torunları Hz. Hasan ve Hüseyin’e, Hz. Enes’e ve sokakta ağlayan yetim bir kıza davranışları örnek mahiyetindedir.

Kendisine “10 çocuğum var. Hiçbirini öpmedim.” diyen şahsa Peygamber Efendimiz “Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Senin kalbinden Allah (cc) merhamet duygusunu almışsa, ben ne yapabilirim ki.” buyurmuşlardır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Küçüğüne merhamet etmeyen büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir.” diye buyurmuş ve savaşta bile müşriklerin çocuklarının öldürülmemesi gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine kendisine “Ya Resulallah onlar müşriklerin çocukları” diyene “Sizin şu anda en hayırlı olanlarınız da (müslüman olmadan önce) bir gün müşriklerin çocuğu idi.” buyurmuştur.

05.02.2016 21:29