TAKİP ET
Mehmet Ali Şengül

Mehmet Ali Şengül

Fani dünyada baki hakikatler

Zerreden küreye, semekten sisteme bütün kainatları yaratıp insan emrine veren Allah (cc), A’dan Z’ye bütün varlıkların hayatını geçici, fani olarak yaratmış, dünyaya her gözünü açan canlının bir gün gözünü kapayarak buradan gideceğini, baki olan sadece Celal ve ikram sahibi Allah olduğunu kelam-ı ezeli olan Kur’an da beyan buyurmuştur.

Rahman suresi 26-27. ayetlerde, “ yerin üstünde olan herkes fanidir.” “ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin Zat-ı baki kalır.”

Kasas suresi 88. ayette, “…O’nun vechi (Zatı) hariç her şey yok olacaktır. Hüküm O’nundur ve hepiniz O’nun huzuruna götürüleceksiniz.”

Ankebut Suresi 57. ayette “Bu dünyada, “her can ölümü tadacaktır. Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz” buyrulmaktadır.

Fani olan bu dünyada merhameti sonsuz Rabbül Alemin olan Allah bizlere baki ve sonsuz hayatı kazanma fırsatı vermiş, şaşırmadan, yanılmadan hedefe ulaşabilmemiz içinde, insanlığın iftihar tablosu, yanılmaz ve yanıltmaz olan Efendiler Efendisi (sav) gibi bir rehberi, bizlerin ebedi saadeti adına nübüvvetle şereflendirip  Hatemünnebi olarak tavzif ve tayin etmiştir.

Böylesine merhameti sonsuz Allah’a (cc) yarattığı zerrat adedince şükreder ve kendisini tehlikeye atacak kadar ümmetine karşı şefkatli bulunan Nebiler Sultanına karşı, vefa ve sadakatte kusur etmez isek, böylece dünyada mutlu ve huzurlu, aynı zamanda ölümü olmayan, elemi kederi bulunmayan sonsuz ebedi saadeti kazanma şerefini elde etmiş oluruz.

Allah ve Resulullah yolunda davay-ı İslam’a karşı ihlas ve samimiyetle hizmet ve sadakatimiz sayesinde, şehitlik ve velilik derecesinde bir mertebeye yücelme ve yükselme fırsatını yakalamış, kalp ve ruh hayatımız adına derece ve mertebe katetme imkanı bulmuş oluruz.

Nisa suresi 69. ayette “Kim Allah’a ve Resulune itaat ederse işte onlar, Allah’ın nimetlerine mazhar ettiği Nebiler, Sıddıklar, Şehitler ve Salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlar!” der.

İnsanlar, Kur’an ve sünnetle perçinlenmiş davasına, Allah ve Resulullah başta olmak üzere bütün sahabe efendilerimiz, günümüze kadar o yüce mefkureyi temsil eden büyüklerimize sımsıkı tutunarak, hiç bir engele takılmadan, hayatını davasına ve insanlığa adayan vefa ve sadakat erleri, vaat edilen Nebiler, Sıddıkler, Şehitler ve Allah’ın Salih Kullarıyla beraber haşrolma şerefini yakalamış olacaklardır.

Gerçek alimler, Peygamberlerin varisleri olmanın yanında, halk içinde Hakk’ın temsilciliğini yapmışlar ve yapmaktadırlar. Bizler bu tür büyüklerimizin yanında hem kalbimize, hem de dilimize sahip olmalı vakar ve ciddiyetimizi korumalıyız.

Bu fani dünyada batıp, yok olup gitmemenin yolu, Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed (sav)’in sünnetine gerçek manada ittiba, Rehber-i Küll olan Kur’an-ı Muciz-ül Beyan’ın ahlakıyla ahlaklanmak ve dini mübin-i İslam’ın emir ve yasaklarına saygılı olmaktır.

29.05.2015 20:30