TAKİP ET

Mahkemeden emsal olacak Bylock ve örgüt kararı

 Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi Hizmet hareketi ile ilgili hazırlanan bir iddianameyi içindeki delilleri yetersiz bulup reddetti. Mahkemenin oy birliği ile aldığı karardaki gerekçeler benzer davalarda da emsal olacak

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı Hizmet hareketine yönelik iddianamesi, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Mahkeme oy birliği ile hazırladığı ret gerekçesinde önemli tespitlerde bulundu. Mahkeme gerekçeli kararındaki N.K. hakkında silahlı terör örgüt ile bağlantılı ve üyesi olduğunun belirtildiğini, ancak FETÖ/PDY’nin örgüt olduğuna dair resmi bir belgenin bulunmadığını belirtti.

Mahkeme ayrıca sanığın By Lock’u kullanmasının tek başına delil olarak yeterli olmayacağını, yazışmaların içeriğinin ve kimlerle yazıştığının da tespit edilmesinin gerekli olduğunu söyledi. İddianamenin iadesi, mahkeme başkanı ve üyelerin oy birliği ile gerçekleşti. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

“1– Şüpheli N. K. hakkında FETÖ/PDY isimli silahlı terör örgüt ile bağlantılı ve üyesi olduğunun belirtilmesine rağmen şüphelinin mensubu bulunduğu iddia edilen FETO/PDY isimli terör örgütünün 3713 sayılı Kanunun1 ve TCK’nın 314. maddelerinde tanımlanan terör örgütü ya da silahlı terör örgütü olduğunu gösterir düzeyde örgütün niteliğinin hiç bir duraksamaya yer vermeyecek biçimde belirlenmesine yönelik olarak bağlantısını ortaya koyacak şekilde;

a-Örgütün kuruluşu, kurucuları,amacı, stratejisi, eylemlerinin neler olduğu,

b-Türkiye’de ve Türkiye dışında, Türk vatandaşları ya da Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlara karşı, gerçekleştirdiği eylem ve faaliyetlerinin bulunup bulunmadığı,varsa bu eylem ve faaliyetlerinin nelerden ibaret olduğu,

c-Örgütün kuruluşu, amacı, hakkında alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararı olup olmadığı, hususlarının ayrıntılı bir şekilde araştırılarak gerektiğinde İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlardan belge ve dökümanlarının temin edilmediği,

2– Şüphelinin By Lock kaydının bulunduğunun belirtilmesine rağmen By Lock programı ile ilgili araştırma yapılmadığı, şüphelinin bu programı hangi tarihte kullanmaya başladığı kimlerle ne şekilde görüştüğü ve görüşme içeriklerinin tespit edilmediği,

3-Sanıktan ele geçen dijital cihazlarla ilgili incelemenin yapılması için yazılan müzekkere cevabının beklenmediği anlaşılmakla suçun sübutuna etki edebileceği kesin sayılan bir kanıt toplanmadan iddianame düzenlendiği düşünülerek 5271 sayılı CMK’nın 174/1-b maddesi gereğince iddianamenin iadesine dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.”

Her türlü baskıya rağmen gerekçeli kararlarında hukuku uygulanan hakimlerin bu kararı benzer davalarda da uygulanması gerekiyor.

MAHKEMENİN KARARI BAZI KESİMLERİ PANİKLETTİ

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi Hizmet hareketi ile ilgili hazırlanan bir iddianameyi içindeki delilleri yetersiz bulup reddetmesi bazı yandaş basını panikletti.

Mahkeme , By Lock’u kullanmasının tek başına örgüt üyeliği için yeterli delil olmayacağını, yazışmaların içeriğinin ve kimlerle yazıştığının da tespit edilmesinin gerekli olduğu şeklinde karar verdi. Bu karar bazı yandaş internet sitelerini panikletti. Sosyal Medyadan ve internet sitelerinden çağrılar yapan AKP yanlıları memur öğretmenlere iftiracılık ve itirafçılık yapmaya zorluyor.

Hukukçular Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının bütün dosyalara emsal niteliği taşıdığını belirtip İtiraf ve iftiranın hiç bir işe yaramayacağı görüşünde birleştiler.

03.10.2016 16:31