TAKİP ET

Limited Şirket (GmbH) kanuna uygun olarak nasıl kapatılır?

Bir Limited Şirket (GmbH) farklı sebeplerden dolayı kapatılabilir. Kapatmak şirket sahiplerinin vereceği bir karardır. Fakat kanuna göre şirket kapatmanın da bir uygulaması vardır ve buna uyulması gerekir.

Öncelikle GmbH türü şirketler istediği gibi faaliyet gösterebilir veya istediği zaman faaliyeti bırakabilir. Bu duruma kanun müdahale etmez. Şirket faaliyeti bırakıp, resmiyette hala var olarak görünürse, bu şirket sahipleri için problem teşkil edebilir.

Öncelikle şirketin sırf var olması bile Maliye’ye senelik bilançoları beyan etmesi için yeterli bir sebeptir. Bundan hiç bir GmbH şirketi kurtulamaz. Bununla beraber belki de ödemeler devam eder, vergi borcu mükellefiyetliği olur.

Bir de şirket sahipleri hala şirketin gelir giderinden sorumlu olur. Yapılan yanlışlar kendilerine mal edilir. İşte böyle bir durum için kanun, şirketin resmi olarak kapanmasını öngörmüştür.

Şirket kapatma ve iflas arasındaki fark nedir? 

Şirketi kapatmak ortakların isteğine bağlıdır, iflas süreci ise şirketin borçlanması ve bu borçların ödenememesi ile başlar. Yani iflas istenmeyen bir sonuç oluyor.

Şirket nasıl kapatılır? Öncelikle şirketin sahibi veya sahiplerinin yapacakları yönetim kurulu toplantısı ile karar almaları gerekir. Bu karar için kaç oy gerektiği tüzükte yer alır. Alınan karar kayıt edilme ve açıklama maksadıyla ticaret odasına bildirilir. Bu yapılan kayıt tarihinden itibaren şirket için bir sene vakit tanınır.

Bu bir sene zaman diliminde alacaklı olanlar varsa, şirketten talepte bulunurlar. Bu süreçte şirketin vergi borcu olmaması gerekiyor. Bunu ispat edilebilmesi için Maliye‘den yazılı bir tasdik belgesi alınabilir.

Verilen bir yıllık süre içerisinde şirketin alacak-verecek hesabını kapatması lazım. Ardından Ticaret Odası’na, mahkemeye şirketin dışa karşı bütün alacak ve verecek meselesi kapandığı bildirilir.

Eğer şirketin hesabında birikmiş para varsa, mahkemenin de onayından sonra bu para ortaklar arasında tüzükteki hükümlere uygun olarak paylaştırılır. Böylelikle şirket bütün kayıtlardan silinir ve sonunda kapanmış olur.

Burada dikkat edilmesi gereken husus;  iflas ve kapatmak arasında çok ince bir çizgi var. Şirketinizi kapatmadan önce, mutlaka yeterince sermayenin olduğundan emin olmalısınız. Var olan borçların şirketin kasasından veya hesabından rahatlıkla ödenebilmesi gerekir. Aksi takdirde iflas davası açılır ve mahkeme üzerinden işlemler yürütülür.

SORU:

Engellilik durum var. Bunun tanınması için Bakım Dairesi’ne (Versorgungsamt) başvuruda bulundum. Yüzde 40 oranında engelliğim tanınmıştı, sonra yeni hastalıklar da meydana çıktı. Bakım Dairesi bunların hiç birini esas almamış ve engellilik derecem yüzde 40 olarak işleme alınmış.  Ne yapabilirim?

CEVAP:

Öncelikle bu karara karşı itiraz etme hakkınız vardır. Bir ay içerisinde karara itiraz edebilirsiniz. İtiraz etmeden önce dikkat etmeniz gereken bir husus var; Engellilik derecesi her bir hastalığa göre artmıyor. Mesela sizde bel ağrısı ve depresyon varsa, sonradan da mesela mide ağrısı buna eklense bile, mutlaka engellilik dereceniz artacak anlamına gelmez. Bakım Dairesinin baktığı nokta şudur; Hastalıkların niteliği nasıldır ve bu hastalıklar tahminen ne kadar sürebilir. Eğer 6 aydan fazla sürecekse, o zaman buna derece verilebilir. Fakat kısa süreli bir rahatsızlıksa (mesela ameliyat sonucu bir rahatsızlık) o zaman Bakım Dairesi bu tür rahatsızlıkları zaten derece bakımından ciddiye almaz.

19.04.2015 21:00