TAKİP ET

ANLAŞMA SORUNU TEDAVİYİ AKİM BIRAKIYOR

Hastalar doktorların dilinden anlamıyor

Almanya’da hastaların yarıdan çoğunun doktorları anlamadığı ortaya çıktı. Bielefeld Üniversitesi’nin yaptırdığı ve 15 yıl süren araştırmanın sonuçlarına göre Almanya’da hastaların yüzde 54’ü doktorlarının verdiği bilgileri yeterince anlamıyor. Doktor ve bakıcıların daha anlaşılır bilgilendirme yapması için proje başlatıldı.

Almanya’da hastaların çoğu doktorunu anlamadığı ortaya çıktı. Ülkede gerek dil sorunu yaşayanlar, gerekse kültürel farklılıklar yüzünden göçmenlerin mevcut sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamadığı tartışılırken, yapılan bir araştırma hastaların yüzde 54 gibi bir çoğunluğunun doktorların verdiği enformasyonları anlamadığını ortaya koydu. Doktorların hastalarına daha anlaşılır bir dille konuşmaları talep ediliyor.

Bielefeld Üniversitesi’nin isteğiyle yapılan ve 15 yıldan fazla süren “Almanların Sağlık Yeterliliği” adlı araştırma için iki binin üzerinde kişiyle görüşme yapıldı. Avrupa çapında yapılan araştırmada Almanya’daki doktor bilgilendirme hizmetleri oldukça kötü çıktı. Araştırmada en iyi sonuçlar ise Hollanda, İrlanda, Polonya ve Yunanistan’da elde edildi.

Fiziksel tedaviler ve sonrasında hastaya yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra, depresyon, ilaçların yan etkileri, ameliyata ihtiyaç olup olmadığı gibi doktorun yapacağı bilgilendirmelerin hayati önem taşıdığı durumlarda bile doktor ve hastanın sağlıklı iletişim kuramıyor olması endişe veriyor. Araştırmaya göre, iyi bir sağlık sistemine rağmen Almanya’da vatandaşların çoğu sağlık konularında iyi bilgilendirme alamıyor ve sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağı konusunda istediği gibi bilgilenemiyor. Buna göre vatandaşların yüzde 54’ünün sağlık hizmetleri alma yeterliliği sınırlı. Vatandaşların onda biri ise aldığı sağlık enformasyonlarını nasıl değerlendireceği konusunda yetersiz kalıyor.

EĞİTİM SEVİYESİ DÜŞÜK OLANLAR DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Araştırmaya göre hastaların yarıdan fazlası tıp doktorlarının bilgilendirmelerini az veya yetersiz anlıyor. Bu yüzden de hastalar kendi problemlerine hangi tedavinin daha iyi geleceği konusunda yeterince doğru bir karar veremiyor. Ayrıca bazı hastalar ilaçların kullanım kılavuzunu anlamıyor.

Araştırma ekibinin müdürü Doris Schaeffer, bu hastaların ilaç kutularındaki bilgilendirmeleri anlamadıkları gibi, medyadaki sağlıkla ilgili bilgilendirmeleri de anlayamadıklarını bu durumun özellikle eğitim düzeyi düşük olanlar, göçmenler ve emeklilerde daha yoğun görüldüğünü ifade etti. Söz konusu gruplara mensup insanlar çoğunlukla, kendi rahatsızlıkları konusunda nereye başvurmalarının doğru olacağını bilemiyor. Bu yüzden çoğunlukla hastanelerde olmak üzere acile başvurmayı tercih ediyorlar. Bu durumdaki hastaların çoğunun hastalığı kronikleşiyor ve bu hastalığı çekmek durumunda kalıyorlar.

PROJE BAŞLATILDI

Söz konusu sonuçlar politikacıları harekete geçirdi. Federal Sağlık Bakanı Hermann Gröhe (CDU), “Eğer vatandaşlarımızın yarıdan fazlasının sağlık yeterliliği sınırlı durumdaysa, o zaman bir şeyler yapmak gerekir” dedi. Bakan bu nedenle, Bielefeld Üniversitesi, sağlık kasası AOK Federal Birliği ve Hertie School’un bir projesi olan “Sağlık Yeterliliğini Geliştirme Milli Aksiyon Planı”nın hamiliğini üstlendi. Projenin hedefi ise bilgilendirmeleri daha iyi hazırlamak, doktorlar ve bakıcılara söz konusu problemlerle ilgili hassasiyet kazandırmak. Bakan Gröhe, “Bir hasta olarak hastalığı konusunda iyi bilgilendirilmek ve aydınlatılmak,  her tedavinin başarısı için karar verici bir temeldir” diye konuştu.

ZİVER ERMİŞ / KÖLN

16.05.2016 21:27