TAKİP ET

Kardeşlik ve isar ruhu

Üstad’a batı medeniyeti ile İslam medeniyeti arasındaki fark soruluyor. Onun tespitiyle en mühim fark şudur ki; onların hayatta düsturu, cidaldir (mücadele, kavga), bizim düsturumuz ise teavündür (yardımlaşma, vifak, ittifak).