TAKİP ET

Viyana'da Türk izleri

Stephansdom 15. yüzyıldan beri Türkler tarafından çeşitli seyahat notları ve haberler aracılığıyla oldukça abartılı bir şekilde tasvir edilmiş ve adeta şehrin sembolü halini almıştır. II. Viyana Kuşatması esnasında, Türklerin şehri kuşatmak için takip ettikleri planda da şehrin tam merkezinde, büyük bir yapı olarak resmedilmiştir. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde de Viyana notları arasında Stephansdom oldukça önemli bir yer tutar. Kendi abartılı üslubuyla “İstefani Manastırı” olarak zikrettiği katedrali, yere göğe sığdıramaz Evliya Çelebi.