TAKİP ET
Ebu Abdurrahman

Ebu Abdurrahman

Toprak altında kimler yatar

Peygamber Efendimiz ( S.A.V. ) “ Vâîz ve nasihatçi olarak ölüm yeter ” , “Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok hatırlayın ”  buyuruyor. Yunusumuz da şöyle diyor:

Yer yüzünde gezer idim/ Uğradım ( toprak altında ) milketler yatar

Kimi ulu kimi küçük/ Key kuşağı berkler ( sarmalanmış ) yatar

Kimi yiğit kimi koca/ Kimi vezir kimi hoca

Gündüzleri olmaz gece/ Buncalayın çoklar yatar

Doğru varınca yolları/ Kalem tutardı elleri

Bülbüle benzer dilleri/ Danışman yiğitler yatar

Ulu küçük ağlamışlar/ Sever yiğitler düşmüşler

Baş ucunda yay sımışlar/ Kurtuban oklar yatar

Atları izi tozulu/ Önleri tabıl- bazılı

İle güne hükmü yazılı/ Şu muhteşem beyler yatar

Gece gündüz oğlancıklar/ Söyler iken bülbül gibi

Ayrılmışlar anaları/ Sinlerini ( mezarlarını ) bekler yatar

Elleridir kınalı hep/ Karavaşlar şeker-leb

Kargı gibi uzun boylu/ Gül yüzlü hatunlar yatar

El bağlamışlar kamusu ( hepsi )/ Hak Çalaptandır umusu ( ümidi )

Nökerli kızdır kimisi/ Alınmadan, çoklar yatar

Yunus bilmez kendi hâlin/ Çalaptır söyletir dilin

Bir nicesi yeni gelin/ Ak teleme yüzler yatar

Genç koca demeden ölüm gelip gök ekini biçmiş gibi hepsini birden mezara doldurmuştur. Başlarına dikilen hece taşları sadece kimler olduklarını bildirmektedir. Ama onların dilleri artık hiçbir şey söyleyememektedir. Bundan daha büyük ibretlik ne olabilir. Ama anlayıp dinleyene sivrisinek saz, ama dinlemeyene davul zurna az

28.07.2016 17:50