TAKİP ET
Ebu Abdurrahman

Ebu Abdurrahman

Sonradan vazgeçti

Babam sohbetlerinde, insanların başına gelen musibetlerin hikmetlerini maddeler halinde anlatıyordu, yazıya da dökecekti…

Ben onların, günahlara kefaret oluşu, ikaz işaretleri olmaları, sabır denemeleri ve derecelerin yükselmesine vesile olmaları, maddî-manevî yükselme rampalarının enerjisi gibi faydalarını, hikmetli yönlerini izah edecek değilim. Zaten bunlar beni aşar. Ama hapisanelerden gelen mektupların bazılarından bahsedebilirim:

“Daha önce pek  okuyamadığımızdan, simdi geniş zaman bulduğumuz için, daha çok Kur’an-ı Kerim okuyabiliyoruz.

“Bütün kaza namazlarımızı kılma, teheccüt ve hâcet namazlarını edâ etmek imkânımız oldu.

“Günahlardan uzak bir hayat yaşayarak, cismaniyetten uzaklaşma ve ruhî hayata yaklaşma oluyor.

“Dışarıda iken göremediğimiz güzel rüyalara  mazhar oluyoruz.

“Rüyasında bir arkadaşımız, Hz. Yakup Aleyhisselamı görüyor. Sanki oğlu Hz. Yusuf Aleyhisselamı ziyarete gelmiş gibi ve şimdiki Medrese-i Yusufiyenin talebelerini, asrımızın Yusuflarının  ziyaretine geliyor! Bu ne büyük şeref!…

“Bir arkadaşımız diyor ki: ‘Gördüğüm eziyetler, sıkıntılar ve hakaretler karşısında: Allahım bunlar bir kâbus gibi, bir rüya gibi olsa da uyanınca hepsi bitse diye temenni ediyordum. Sonra: Hayır Allah’ım bir olmasın, bir gerçek olarak kalsın ki, onların sevaplarını kazanayım.’

Çünkü insanın ayağına bir diken bile batsa, sabredenin on günahının silinip on sevap yazılacağı rivayet ediliyor. Cenab-ı Hak bizim gönülden dua etmemezi, hatta tazarru ve niyaz ile yalvarmamızı istiyor. Sıkıntısız, rahat bir hayatta bu mümkün değil.

En büyük velilerin bile sahabe derecesine yükselemeyişinin  çeşitli sebepleri var. En mühimi, imanlı olarak Efendimizi (S.A.S.) görüp Onun sohbetinde bulunmak; in’ikas ve insibağa mazhar olmak; aynı akisler ve renkler içinde ulvîleşmek… Ama dikkat edelim, asr-ı saadetin başından sonuna kadar baktığımızda hep sıkıntılar, hep imtihanlar, hep hüzünler var. Efendimize (S.A.S.) Mahzun Peygamber denilmiyor mu? Müthiş hüzün yılları yaşanmadı mı? Bunlar, hissiyatı uyanık tutmak, Cenab-ı Hakka dayana dayana, yalvara yalvara yol almak içindir. Bu dünya Cennet hayatı değil ki, hep rahat içinde, endişesiz bir hayat yaşayalım… Evet yol bu, erkân bu!..Evet “Bu Yolun Kaderi Bu”

15.11.2016 17:57