TAKİP ET
Ebu Abdurrahman

Ebu Abdurrahman

Sofranın ortasında sabun kalıbı

Hafız Ali Osman Karahan Ağabeyimiz anlatıyor:

“Senirkentli rahmetli Ali İhsan Tola, Risale-i Nur’dan aktüaliteden, güncel olaylarla ilgili bir ders bulur, orayı okurdu. Yani o ders, o aya veya o haftaya ait olurdu. Yani toplumun zararı nerelerdeyse, onu tedâvi maksadıyla aktüel ders yapardı. Kim gelirse orayı açar, anlatırdı.

“Bir gün Ali İhsan Tola’nın ziyaretine gittim. Bana yemek çıkardı. Baktım sofranın ortasında bir sabun kalıbı… ‘Ali İhsan, bir yanlışlık mı oldu? Bu karanlıkta yengen yanlışlıkla mı bu sabunu koydu?’ dedim. Boynunu böyle kırdı ve ‘Bilmiyordum’ dedi. ‘Sen koymadın mı?’ dedim. ‘Yok ben koymadım’ dedi. Sonra anlayacağınız gayri, o koymamış ama koydurmuş. ‘Yengem mi, koydu?’ dedim. ‘Herhalde’ dedi. Öylece yemeği yedik.

“Bizim bir Osman Hoca var, orada vazife yapmış. Şimdi Şarkîkaraağaç’ta… Ali İhsanı çok sevdiği için sık sık ziyaretine gidermiş. Bir gün Osman Hoca’ya dedim ki, ‘Ben de bir ukde var. Ona gittiğinde bir soruver. O zekidir, unutmaz’ dedim. Oysa aradan elli sene geçmiş.

“Osman Hoca gittiğinde sormuş. O da demiş ki, ‘Hatırladım o mevzuyu. Bir hoca, bir hadis-i şerifi, kavramadıysa, yani yemekten evvel el yıkamasını kavramadıysa, o da sana misafir olursa, ona kalkıp ‘Sen elini yıkamayacak mısın?’ demek ağrıma gitti. Daha yemeği getirmeden ‘Elimi yıkayacağım, Lavabo nerde?’ demedi bana. Ben de belki anlar diye sabunu koydurttum oraya. Onu da anlamadı’ demiş. Kendisi koymamış, ama koydurmuş. Osman Hoca geldi ‘Ne müthiş bir zekâ!’ dedi.

“Şimdi elli sene sonra Ali İhsan’dan aldığım bu dersimi tatbik ediyorum. Onun için mutlaka yeni abdest almadıysanız yemekten önce de elinizi yıkayın, yemekten sonra da yıkayın.”

Yemekten önce ve sonra el yıkamak berekettir.

Üstad Hazretleri On Birinci Lem’a’nın Yedinci Nüktesinde şöyle diyor: “Sünnet-i seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki, altında bir nur bir edep bulunmasın. Resül-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam ferman etmiş: ‘Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etti, edeblendirdi.’ Evet Peygamber Efendimizin (S.A.S.) siyerine dikkat eden ve Sünnet-i Seniyyeyi bilen, katiyen anlar ki, edebin her çeşidini, Cenab-ı Hak, Habîbinde cem etmiştir. Onun Sünnet-i Seniyyesini terk eder. ‘Edebsiz olan, Allah’ın lütfundan mahrum kalır’ kâidesini tasdik etmiş olur, zararlı bir edepsizliğe düşer.”

21.09.2016 20:28