TAKİP ET
Ebu Abdurrahman

Ebu Abdurrahman

Kalitenin gelişmesi için

Bencillik, kalitesizlik, bereketsizlik getirir. Başkalarını düşünme, paylaşma güzelliği çoğaltır, bereketi ve hayrı artırır. Çünkü, dünya hatta kâinat bir bütündür… Her şey, her parça, bütün ile alâkalıdır.

Yerden buharlar, dualar yükselir, gökten rahmetler, nurlar iner. Rüzgârlar, sinekler, böcekler ve arılar, bitkiler arası döllenme ve aşılamayı sağlarlar. Hepsinin birbiriyle alış- verişi var. Bunları birbirinden bağımsız düşünemeyiz, toplum katmanlarının, zenginin, fakirin birbiriyle irtibatı vardır… İslâmiyetteki zekat, sadaka ve yardımlaşma köprüleri bunlar içindir.. Hayırdan hayır doğar. Bu doğurgan döngüdür. Cenâb-ı Hak kâinatı yardımlaşma esası üzerine yaratmıştır ki, her şey birbirinin imdadına koşar. Onun için: “ İyilik ve takvâ üzerine yardımlaşın; ama günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın ” (Mâide Sûresi,2) buyuruluyor.

Mısır tarım festivalinde birinci seçilen çiftçinin tavrı, bizler için bir ibret dersi olmaktadır.

Birinci seçilen mısır yetiştiricisi, o iri güzel mısır tohumlarını ülkesinin dört bir yanına dağıtarak herkesi şaşırttı. Kendisine, niçin böyle yaptığını soranlara şunları söyledi: “ Evet benim yaptığım cömert bir davranıştır ama aynı zamanda bana da fayda sağlayacak bir iyiliktir. Çünkü tabiat dediğimiz şu âlemde, hiçbir şey birbirinden ayrı ve ilgisiz değildir. Tarlalarımızın sınırlarını biz görürüz ama rüzgâr, arılar, sinekler görmezler. Bir tarladan bir poleni alıp diğer tarladaki bitkiye taşırlar ve aşılarlar. Ben bu kaliteli mısır ürünümü onlara veriyorum ki, komşularım kalitesiz mısır yetiştirmesinler. Vermezsem, onların kalitesiz polenlerini, rüzgâr ve diğer aşılayıcı ve taşıyıcılar benimkilerin üzerine getirirler, o zaman bizimkiler de kalitesiz olur. Ben de zarar görürüm. Fayda görmem için, onlara iyi tohumlar verdim.” Doğru değil mi?

Eğer sulh-i umumiyi hedefliyorsak, bu duyguyu bütün dünyaya yaymamız gerekiyor. İşte hizmet hareketi de, sahip olduğu bütün güzelliği bütün dünyaya yaymaya çalışıyor.

28.09.2016 17:39