TAKİP ET
Ebu Abdurrahman

Ebu Abdurrahman

Kainatın büyük tezgahı

1935’lerde bilim adamları demir ve nikel gibi elementlerin arzın karnında imal edildiğini zannederken Üstad Hazretleri, “Demir dünyanın dar ambarında değil kainatın büyük tezgahında yaratılıyor” diyordu. Bunu da, bazılarının haşa Kur’an’da bir hata bulmuş gibi Hadid Suresinin 25. Ayetinde geçen “Biz demiri indirdik” ifadesine itiraz olarak “Demir yerden çıkıyor, yukarıdan indirilmiyor ki.” sözlerine cevap olarak söylüyordu.

1946’da meşhur ateist astronom Fred Höyle ve üç arkadaşı, elementlerin bilhassa demirin arzda değil güneşte bile imalının mümkün olmadığını, ancak kırmızı süper dev yıldızlarda yaratıldığını keşfettiler. Yani kainatın büyük tezgahında… Üstad Hazretlerinin 1935’te keşfen söylediğini onlar gelişmiş cihazlarla çalışıp ilmi-akademik gayretlerinin sonucu ancak yirmi sene sonra söyleyebildiler ve 1956’da ödül aldılar. Neticede Fred Höyle, ateistlikten vazgeçip, şunları itiraf etti: “Araştırmalarım neticesinde ortaya çıkan gerçekleri salim bir akılla izah edecek olursak, herşeyi en hassas noktasına kadar hesaplayan MUHTEŞEM BİR GÜÇ, karbon atomun özelliklerini bu reaksiyonun olması için dizayn ettikten sonra fizik, kimya ve biyolojinin kanunlarını da yeryüzünde karbon bazlı bir hayat için ayarlamıştır ve kainatta KÖR TESADÜFE YER YOKTUR.”

Aynı zamanda iyi bir matematikçi olan Höyle, çalışmalarını bu yönde sürdürerek, en basit bir hücre için gerekli enzimlerin tesadüfen meydana gelme ihtimalinin10^40000 de bir ihtimal (On üzeri kırkbinde bir ihtimal) olduğunu bulur. Bunu şu şekilde izah eder: “Değil dünya, bütün kainat, enzimleri meydana getiren maddelerin karışımı bir çorba ile dolu olsa bile, o çorbadan en basit bir hücreye gerekli enzimlerin tesadüfen meydana gelmesi mümkün değildir.”

Hayatın bir tesadüf eseri olduğunu reddeden şu misaller de yine Fred Höyle’e aittir: “Bir hurdacı yığınını süpüren fırtınanın tesadüfen bir Boeing 747 meydana getirmesi bile, sadece bir tane, en basit hücrenin tesadüfen meydana gelmesinden daha ihtimal dahilindedir. Sadece bir tane çalışan proteinin, amino asitlerden tesadüfen meydana gelmesi bütün güneş sistemini dolduracak kadar sayıdaki kör insanların ellerine verilen ZEKA KÜPLERİNİ AYNI ANDA ÇÖZMELERİNE BENZER.”

Evet Allah’tan başka YARATICI YOK-Hayatı var etmek sadece O’na mahsus… Evrim bir masal ve martavaldan başka birşey değil… İnsanları inkara hazırlamak için uydurulmuş şeytani bir tuzak…

19.10.2016 18:26