TAKİP ET
Ebu Abdurrahman

Ebu Abdurrahman

Kırın kutsadığınız putları ve asla korkmayın…

İnsanlık tarihi biraz da fani insanların yüceltilip onlardan insanüstü ve olağanüstü şeyler bekleme tarihidir.

Adeta cahiliye dönemi insanının “putlara” atfettikleri değer gibi günümüzde hala fani insanlara (haşa) insanüstü vasıflara haiz kurtarıcı olarak bakılıyor ve bu putları kırıp tevhide yürümeleri hayli zor oluyor… Mevdudi’nin dediği gibi; “Bir Hindunun Müslüman olması için kelime-i şehadet getirmesi yetmez (yıllarca taptığı) bir ineği kendi eli ile kesmeli ki kafasındaki putu kırıp Tevhid’e ulaşsın.”

Taiflilerin Müslüman olması hikayesi konuyu aydınlatacak nitelikte. Buyurun:

Tâifliler aralarında toplantı yapıp şöyle dediler: “Bütün Araplar Müslüman oldular, tek başımıza ne yapabiliriz?” Sonunda birkaç kişiden oluşan bir heyet belirleyerek Efendimize (sav) göndermeye karar verdiler.

Heyet Müslüman olmaya niyetli olduklarını fakat şartlarımız var deyip şunları sıraladılar:

1. Zina caiz görülsün. Çünkü insanlarımızın çoğu tek başına yaşadıklarından onsuz yapamazlar.

2. Kabilemizin ana geçim yolu faizdir. Dolayısıyla faiz caiz görülsün.

3. Şarap haram kılınmasın. Şehrimizde üzüm bol olur. Bu en önemli ticaret malımızdır.

Efendimiz (sav) bu isteklerin hiçbiri kabul etmedi. Ve şartları geri çekip kabul ettiler.”Peki ilahımız Lât hakkında ne dersiniz?” dediler. Efendimiz (sav) “O, kırılacak” buyurdu. Bunu duyduklarında en büyük ilahlarına el sürmeye bile kimsenin cesaret edemeyeceğini söyleyerek şaşkınlıklarını belirttiler. Ardından da şöyle dediler: “Eğer böyle düşündüğünüzü mabudumuz duyarsa bütün şehri altüst eder!” Hz. Ömer (ra) kendini tutamayarak şöyle dedi: “Ne kadar câhilsiniz! O taştan ibarettir.” Bunun üzerine, “Ey Ömer! Biz sana gelmedik” dediler. Böyle dedikten sonra Efendimiz’e (sav) b”Biz Lât’a el süremeyiz. Siz istediğinizi yapın ama bizi bu konuda mazur görün. Biz ilâhımızı kendimiz kıramayız” dediler. Efendimiz (sav) de bu isteklerini kabul etti.

Efendimiz (sav) Ebu Süfyân ile Muğîre b. Şu’be’yi şart gereği büyük put Lât’ı kırmak üzere Taife gönderdi. Muğîre Taif’e vardıktan sonra puthaneyi yıkıp putu devirmek isteyince kadınlar ağlayarak başları açık evlerden dışarı fırladılar ve şu şiiri okumaya başladılar:

“Ey insanlar! Erkeklerimize ağlayın, çünkü cesaretsiz olan onlar, Putlarını düşmana terkettiler ve savaştan kaçtılar.”

Fakat Hz Muğîre Lat’ın bir taş olduğunu hiciv söyleyerek kadınların ağıtları arasında paramparça etti.(Kaynak:Zâdü’l-Meâd)

10.08.2016 18:24