TAKİP ET
Ebu Abdurrahman

Ebu Abdurrahman

Hem sıcak, hem soğuk olur mu? olur!..

Bizim yorumlarımıza; bakış açıları, yetişme tarzlarımız, tesirinde kaldığımız ortamlar yön verir. Aynı şeyi gören veya yaşayan iki insanın farklı yorumları bulunması bu yüzdendir. Birşeyi farklı yönlerden yani çok yönlü anlamak ve öğrenmek istiyorsak herkesin düşüncesine açık olmalıyız. Bir misal:

Bir öğretmen sınıfın ortasındaki büyük masaya üç büyük kâse içinde su koyuyor. Öğrenciler masanın önünde sıraya diziliyor. Sonra sırayla hepsinin sol ellerini, içinde sıcak su bulunan soldaki kâseye ve sağ ellerini içinde soğuk su olan sağdaki kâseye daldırtıyor. Bir müddet sonra da ellerini ortada bulunan ve içinde ılık su bulunan kâseye sokturuyor. Sonra da “Ortadaki kâsedeki su, soğuk mu yoksa sıcak mı? ” diye soruyor. Tabii öğrenciler doğru cevap vermekte zorlanıyorlar. Çünkü az önce sıcak suya soktukları sağ ellerine göre sol elleri onlara suyun soğuk olduğunu ama aynı anda soğuk sudan çıkan sol ellerinin de aynı suyun sıcak olduğunu söylüyor. Şaşıran öğrencilere, öğretmen hayatları boyunca düstur yapmaları gereken sözü söylüyor. Bazen doğrular birden fazla olabilir. Yorumlar farklı olabilir. Elleriniz, bile farklı yerlerden geldikleri için aynı konuda birbirine zıt düşebiliyor. Pek çok şeyler görecelidir. Onun için insanların düşüncelerine ve yorumlarına saygılı olmalıyız. Herşey bizim bildiğimizden ibaret de değil.”

Evet, aynı âyet ve hadisten yorumlarda farklı mânalar çıkabilir, bu bir fikir zenginliğidir. İslâmiyette dört tane hak mezhep var. Bu fıkhî mezheplerin kaynakları, Kitap (Kur’an) ve Sünnet (Hadis-i şerifler).. Fakat mezhep önderleri farklı yetişme ortamlarından gelmişler. Onun için Peygamber Efendimiz (S.A.V.) “ Ümmetimin (fikir) ihtilafı rahmettir.” buyuruyor. Yaşadıkları şartlara göre mezhepleri yaşayan toplumlar farklıdır. O mezhep onlar için çok uygun olmuştur. Ama yüzde doksanı, elmas gibi kesin âyet hadislerle ilgilidir. Yüzde onu da altın gibi müctehidlerin, mezhep imamlarının ictihadlarından ibarettir.

20.09.2016 20:47