TAKİP ET
Ebu Abdurrahman

Ebu Abdurrahman

Bir sinek bir kartalı

Yunus Emre’miz “Bir sinek bir kartalı/ Kaldırdı vurdu yere/ Yalan değil gerçektir/ Ben de gördüm tozunu” diyor. Gelişme gösteren hizmetler için “AYAK İDİK BAŞ OLDUK” dediği gibi, şu güzel sözleri de söylemiş; sanki bugünleri de görmüş gibi…

Haktan gelen şerbeti/ İçtik elhamdülillah
Şol kudret denizini/ Geçtik elhamdülillah
Şol karşıki dağları/ Meşeleri bağları
Sağlık safalıkla/ Aştık elhamdülillah
Kuru idik yaş olduk/ Kanatlandık kuş olduk
Birbirimize eş olduk/ Uçtuk elhamdülillah
Vardığımız illere/ Şol safa gönüllere
Halka Tapduk mânasın/ Saçtık elhamdülillah
Beri gel barışalım/ Yâd isen bilişelim
Atımız eğerlendi/ Eşdik elhamdülillah
İndik Rum’u kışladık/ Çok hayır ve şer işledik
İşte bahar geldi geri/ Göçtük elhamdülillah
Dirildik pınar olduk/ İrkildik ırmak olduk
Aktık denize dolduk/ Taştık elhamdülillah
Taptuk’un tapusunda/ Kul olduk kapısında
Yunus miskin, çiğ idik/ Piştik elhamdülillah

Yunusların yaşadıkları dönemde hizmetler öyle idi… Bütün ülkeye yayıldı. Yunus’un sözleri, şiirleri, bütün dünyaya dağıldı. Pek çok insana yol gösterdi. Gönüllere su serpti… Ümitlere fer oldu. Şimdi bu mısraları günümüze göre mânalandırırsak, okyanuslar aşan, kıtalar dolaşan hizmetimizin mânası karşımıza çıkar. Ağrı Dağı’ndan kopup dünyanın her tarafına giden dağlar gibi parçalarımız, Yunus’umuzu, Mevlânâ’mızı ve Üstad’ımızı ve Hocaefendi’mizi ve onların mübarek söz ve mesajlarını bütün cihana taşıyorlar.

16.12.2015 16:45