TAKİP ET
Ebu Abdurrahman

Ebu Abdurrahman

Aile ve Çocuk

Şahdamar Yayınları’nda Mehmet Akar amcamın “Risale-i Nur Işığında AİLE VE ÇOCUK” isimli kitabı neşredildi… Ben bazı bölümlerini aktarmaya çalışacağım:

Kudsî Hadis’te Rabbimiz “Ben kullarımı, kötülükten uzak, doğru, mükemmel yarattım. Şeytanlar geldiler ve onları doğru yoldan çıkarıp çevirdiler.” buyurur. Efen-dimiz (sas) “İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, şeytanlar onların evlatlarına ortak olacaklar.” der. Sahabe Efendilerimiz hararetle sorar: “Bu da olacak mı yâ Resulallah?” “Evet” der. “Bizim evlatlarımızı, onların evlatlarından nasıl ayırt edeceğiz?” derler. İnsanlığın Efendisi (sas) “Hayâ ve merhamet azlığından anlaşılacak.” buyurur. Demek ki, çocuklarda Allah (cc) korkusunun, utanmanın, merhametin kaybolduğu gün, şeytanın, nesilleri kendine bağladığı, onlara ortak olduğu gündür.

Veda Haccı’nda, Efendimiz (sas) devesinin terkindeki Fadl İbn-i Abbas’ın başını tutup sağa-sola çevirmiştir. Sonra da ona “Ey kardeşimin oğlu! Bugün öyle bir gündür ki, kulağına, gözüne ve diline sahip olan, bunları haramdan sakındıran ve mahrem yerlerini koruyan kimsenin günahları afvedilir.” der. Hadiseyi uzaktan çocuğun babası, yani Hz. Abbas, “Senin, amcaoğlunun yüzünü çevirdiğini gördüm.” diyerek hikmetini sorar. Efendimiz (sas) “Bir kız ile bir oğlan gördüm. Ben onların arasına şeytanın girmesinden korktum.” buyurur.

Mısırlı ünlü hatip Abdülhamid Kişk, bir Alman bilim adamının şu sözünü nakleder: “Cinsiyet literatürünü inceledim; konu hakkındaki hâl çarelerini ve tedavi yollarını gözden geçirdim. Fakat Kur’an’da Muhammed’e (S.A.S.) indirilen şu sözden daha güzel bir çözüm yolu ve daha faydalı bir tedavi yöntemi görmedim: “Mümin erkeklere söyle, gözlerini bakılması yasak olanlardan çevirsinler. Mahrem yerlerini ve ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Şüphesiz Allah, onların yaptıklarından haberdardır.” (Nur Suresi, 30)

Utbe b. Ebu Süfyan, oğlunun hocasına şöyle der: “Ey Abdüssamed! Önce kendini düzeltmekle işe başlamalısın. Çünkü çocukların gözleri senden ayrılmaz. Senin güzel gördüklerin onların nezdinde güzeldir. Çirkin gördüklerin de onların nezdinde çirkindir. Allah’ın kitabını onlara öğret.”

Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimiz, çocuklar yanına gelince, orada bulunanlara: “Aman dikkat fotoğrafımız çekiliyor!..” diyerek, çocukların yanında yanlış bir şey yapılmamasını söyler. Çünkü onlar durmadan gördüklerini zihinlerine nakşederler. Daha sonra işte bu şuuraltı beslentileri onların karakter yapılarını belirler. Onun için çocuklarımıza çok güzel örnekler olmalıyız…

09.03.2016 18:30