TAKİP ET

Çocuk parasında dikkat edilecek hususlar

Almanya’da çocuk parası almak kanunen sabittir ve burada yaşayan her vatandaş için belirli şartlar dairesinde geçerlidir.

Başta belirttiğimiz gibi çocuk parası almak için belirli şartlar vardır. Onlara bir göz atalım: 1. Genel olarak anne- baba ve çocuk, Almanya’da bulunuyorlarsa hangi ülkenin vatandaşlığına sahip olurlarsa olsunlar, çocuk parası alırlar. Oturum süreli dahi olsa çocuk parası alınır. Çocuk parası maaş durumuna bakmaz.
2. Çocuk parasının yanında bir de çocuk için ek ödeme yardımı alınabilir (Kinderzuschlag). Bu, dar gelirli aileler için öngörülen bir sosyal yardımdır. Bu yardım için ailenin kendi gelirinin olması lazım, ancak belirleyici olan bu gelirin düşük seviyede olması. Yani ailenin işsizlik parası almaması lazım. Bir de çocuk parası alması gerekir. Eğer bu durum söz konusuysa, aile iş bulma kurumuna başvuruda bulunabilir.
3. Anne ve baba Almanya dışında, çocuk Almanya’da: Anne veya baba Almanya’da vergi ödemek zorunda olursa çocuk parası alır. Emekli olanlar ve devlet tarafından Almanya dışına gönderilenler için çocuk parası vardır.
4. Anne veya baba Türkiye vatandaşı, çocuk Almanya vatandaşı: Çocuğun para alma hakkı vardır, önemli olan ise ailenin Almanya’da ikamet etmesi ve oturum sorunu olmaması.
5. Anne veya baba Almanya vatandaşı, çocuk Türkiye vatandaşı: Yine ailenin Almanya’da ikamet etmesi şartıyla çocuk parası alınır
6. Çocuk parası genel olarak çocuk 18 yaşına gelene kadar verilir. Ama 18’den sonra meslek ve okula gitme durumu varsa en fazla 25 yaşına kadar ödenir.
7. En başta gelen ve kafa karıştıran sorulardan birini de şu durumlar oluşturur:
– Anne veya baba Türkiye vatandaşı ama çocuk Türkiye‘de okula gidiyor. Çocuklar tatil arası Almanya’ya gelip anne-babanın evinde kalıyor. – Anne-baba Almanya vatandaşı ve çocuk yine aynı şekilde Türkiye‘de okuyup ara tatilde Almanya’ya geliyor. -Arada vatandaşlık farkı var.
1. mesele: Anne-Baba Almanya’da ikamet ediyor, bu tamam. Çocuk da aslen Almanya’da ya oturmalı ya da Almanya sürekli olarak hayatının merkezinde olmalı.
Cevaplanacak soru şu: Acaba çocuğun hayat merkezi Türkiye mi, Almanya mı?
Üstüne basarak söylemeliyim ki, Almanya’da bu konuda kanun çok esnektir ve kesin olarak bir süre belirtmemiştir. Çocuk senede 2-3 ay Almanya’da kalmakla hayatının merkezini Almanya’ya mı almış oluyor? Anne-baba Almanya’da çocuk için özel bir oda ayırmışsa bu yeterli mi sayılıyor?
Sadece ve sadece çocuğun hayatının merkezi Almanya olarak kabul edilirse çocuğun para almaya hakkı vardır. Kanun esnek olduğu için mahkemelerden/devletten çıkan kararlarda çok farklı oluyor.
Almanya’da genel olarak mahkemeler/devlet şu sebepleri hayatın merkezi sayılması için kabul etmiyor: Çocuk sadece tatilde Almanya’da kalıyor, Türkiye’de okula gidiyor ve akrabaların yanında kalıyor.
Çocuk Türkiye’de oranın dilini ve kültürünü öğrenme amacıyla okula gidiyor. Almanya’da arkadaşlarıyla, eski okuluyla ve Almanca diliyle irtibatı kesmiş. Mahkeme bunların hepsine tek tek bakıyor. Sayı olarak tarif edersek, çocukların senede en az dört ay Almanya’da kalması yeterli görülmüştür. Bu 4 ayın kesintisiz olması şartı yoktur. Yani çocuk senede 3-4 kere Almanya’ya gelir ve bir kere 6 hafta, diğer geldiğinde yine 5-6 hafta kalması gibi bütün senede toplam 4 ay kalma şartı esas alınıyor.

Tekrar etmek gerekirse: Kanunda bu sayı yazmıyor, onun için mahkeme her durumun özel konumuna, her çocuğun özel durumuna bakıyor ve kararı ona göre veriyor.
Eğer çocuğun Türkiye ile bağlantısı daha kuvvetli ise, mahkeme/devlet çocuk parası hakkını reddeder. Çocuğun Almanya ile bağlantısı ne kadar güçlü ve sürekli ise, çocuk parası alma hakkı o kadar büyük olur.
Yukarıda anne-baba vatandaşlık ayrımı yapmıştık.
Sebebi: Eğer devlet/mahkeme çocuk parası hakkını kabul etmezse, o zaman Alman vatandaşı olan anne-baba çocuk parası alamıyor. Türkiye vatandaşı olan anne-baba şu şartlar altında çocuk parası alıyor:

1. Almanya-Türkiye arasındaki sosyal sigorta anlaşmasına dayanarak. (çok düşük miktarda para alınıyor)
2. Anne-baba Almanya’da çalışıp sigorta ve vergisini ödüyor
O zaman 1. çocuk için 184€ yerine çok daha az para alabilir.
Anne-baba Almanya’da kalıp da çocuk Türkiye’de okumak için bulunursa, çocuk parasını alabilmek için her şeyden önce çocuğun ikametgâhı ve hayatının merkezi neresidir diye bakılır. Cevaba göre çocuk parası hakkı olur veya olmaz.

SORU:
Trafik kazası geçirdim, davalık oldu. Arabayı taksitle aldım, bankaya borç ödüyorum. Bu durumda dava etme hakkım yokmuş, doğru mu?

Ne zaman taksiti bitirirseniz, araba hukuken sizin olur. Dava açma ve dava edilme sadece banka üzerine olur. Ama banka sizin dava açmanıza yazılı olarak izin verirse, o zaman dava açma hakkınız olur. Yoksa dava açarsanız, mahkeme hiç beklemeden davanızı reddeder.

avukatim@eurozaman.de

11.02.2013 10:03