TAKİP ET

SORUN İLGİSİZLİK

Çocuğunuzla aranıza Jugendamt girmesin

Gençlik dairesiyle en yakın çalışan kurumlar kreş ve anaokullarıdır. Bu kurumlarda çocuğu olanlar, aile olarak çocuğuna karşı ilgisiz bir izlenim bırakmamaları, gençlik dairesinin çocuklar ile aileler arasına girmemesi açısından son derece önemlidir.

SEBİHA ÇOLAK PEDAGOG

Kuruluş amacı çocukların ve gençlerin çıkarlarını (gerekli eğitimlerini, sağlıklı gelişmelerini vs.) gözetmek olan Jugendamt, günümüzde bilhassa Almanya’da yaşayan göçmen ailelerin korkulu rüyası olmaktadır. Birçok ailemiz bu kurumun dayatmalarından muzdariptir. Bu duruma yol açan birçok sebeplerin arasında en önemlisi ise ailelerimizin maalesef bu kurum ve işleyişi hakkındaki bilgisizliğidir. Bu sebeple de ne yazık ki bu kurumun açık hedefi haline gelebiliyorlar. Gençlik dairesi uygulamalarında din veya milliyet ayrımı gözetmese de, göçmen aileler dışa kapalı ve farklı yaşam kültürleriyle bu kurumun daha çok dikkatini çekmektedir.

Gençlik dairesinin görevi

Jugendamt’in kelime anlamı gençlik dairesi olup kuruluş amacı gençlerin ve çocukların çıkarını gözetmek ve onları her türlü kötü muamele ve istismardan korumaktır. Gençlik dairesinin görevleri yasalarla (SGB Vııı Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe, § 8a SGB Vııı Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) sabit olduğundan, gerek gördüğü andan itibaren harekete geçme hakkına sahiptir. Harekete geçme dayanağı ise çocukların ve gençlerin çıkarlarına aykırı bir durum olmakla beraber bu durumun hangileri olduğu tam açıklanmamaktadır. Örneğin yukarıda belirtiğimiz yasanın açıklamasının bir bölümünde, bu kapsamda yürüyen bir mahkeme dahi olsa, sonucunu beklemeksizin gençlik dairesinin çocuğu „Tehlikede“ görüyor ise, aileden alma hakki vardır. Fakat son derece ciddi olan bu durumda “Tehlike“ olarak nelerin görüldüğü açıklanmamaktadır. Dolayısıyla da bu “Tehlikenin“ neler olduğuna karar vermek bu kurumdaki görevli memurların değerlendirmelerine, yani insiyatifine bırakılmaktadır.

Gençlik Dairesi yerel bir kurum olduğundan bağımsız çalışır ve bağımsız herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından denetlemeye tabi değildir. Bu durum beraberinde birçok soru ve sorununu da beraberinde getirmektedir.

Gençlik dairesi nasıl haberdar olur?

Krippe ve Kindergarten yani kreş ve anaokulları da bu daireye bağlı olduklarından, burada çalışanların (pädagogische Fachkräfte – Erzieher) çocuklardaki bakımsızlık ve ailelerdeki ilgisizlik dikkatlerini çektiğinde gençlik dairesine bildirmektedirler. Okullarda ise çocukların ve gençlerin aşırı şiddet eğilimleri, derslerine karşı ilgisizliği, okuldaki devamsızlıkları, kötü alışkanlıkları ve ailelerinden menfi şekilde bahsetmeleri gibi durumlar öğretmenlerin gençlik dairesi ile irtibata geçip bu hususları bildirmelerine yol açıyor.

Jugendamt hangi durumlarda çocuğa el koyar?

Gençlik dairesiyle en yakın çalışan kurumlar kreş ve anaokullarıdır. Bu kurumlarda çocuğu olanlar, aile olarak çocuğuna karşı ilgisiz bir izlenim bırakmamaları, gençlik dairesinin çocuklar ile aileler arasına girmemesi açısından son derece önemlidir. Bu yüzden çocukların özellikle, tırnaklarının kesilmiş, saclarının taranmış, beslenme çantasında sağlıklı besinlerin bulunması, kıyafetlerinin temiz, mevsimlik ve yaşına uygun olması gibi temel ihtiyaçlarının gideriliyor olması çok önemlidir. Bunun yanında ailelerin çocuklarının durumlarıyla ilgili çalışanlara sorular sormaları, davetlere ve programlara icabet etmeleri, veli toplantılarına katılmaları, çocuklarını vaktinde getirip vaktinde almaları; çocuğun durumuyla ilgili önemli bilgileri, örneğin hangi gün niçin getirilmeyeceğini, hastalandığını, kim tarafından neden alınacağını bildirmeleri gerekmektedir.

Sonuç olarak ailelerin çocuklarının eğitimi ve gelişimi ile yakinen ilgilenmeleri ve bunu da kurum ve çalışanları ile sürekli irtibat halinde olarak göstermeleri çok mühimdir.

19.11.2012 16:03