TAKİP ET

CEMİLE GIOUSOUF: Göçmen kadınlar toplumun güç kaynağı!

CDU Federal Meclis Grubu Entegrasyon Politikaları Sorumlusu Cemile Giousouf göçmen kadınların dini kimlikleriyle sıfatlandırılmasına karşı çıkarak, bu tarz bir yaklaşımı “hata“ olarak nitelendirdi. Giousof, “Göçmen kadınların bu duruma indirgenmesine karşı çıkan ve onları toplumun güç kaynağı olduğunu benimseyen yeni bir bakış açısına gerek var!“ şeklinde konuştu.

Hıristiyan Birlik Partileri Federal Meclis Grubu’nun önceki gün düzenlediği “Kadınlar ve Entegrasyon“ konulu panelde konuşan CDU Federal Meclis Grubu Entegrasyon Politikaları Sorumlusu Cemile Giousouf “Göçmen kökenli kadınları dini kimliklerine indirgemenin hata“ olduğuna işaret etti.

Giousouf, “Kadınlar ailenin, eğitimin ve toplumsal katılımın omurgasıdır!“ diyerek göçmen kadınların önemine dikkat çekti. “Kamuoyunda göçmen kökenli kadınlar ne yazık ki sıklıkla salt dini aidiyetlerine ya da kültürel veya dinsel gerekçelerle maruz kaldıkları baskılara indirgeniyor.

Bu sorunlar yadsınamaz. Bunları kaldırmak için daha fazla çaba sarf etmeliyiz ancak aynı zamanda da göçmen kadınların bu duruma indirgenmesine karşı çıkan ve onları toplumun güç kaynağı olduğunu benimseyen yeni bir bakış açısına gerek var!“ şeklinde konuşan Cemile Giousouf göçmen kadınların hayatın tüm alanında varlık gösterdiklerini söyledi.

TOPLUMUN BİRLİKTELİĞİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYORLAR
“Göçmen kadınlar artık tüm alanlarda varlık gösteriyorlar. Kendi işlerini kuruyor, gönüllü çalışmalarda bulunuyor; derneklerde, okul-aile birliklerinde ve camilerde de aktif biçimde çalışıyorlar. Bu şekilde de toplumumuzun birlikteliğine önemli katkıları var“ diyen CDU Federal Meclis Grubu Entegrasyon Politikaları Sorumlusu Giousouf kadınları güçlendirmek isteyenlerin, kadınların ihtiyaçlarına kulak vermesi gerektiğini vurguladı.

Göçmen kadınların seslerini duyuracak organizasyonlara ihtiyaç duyulduğunu da belirten politikacı Göçmen Kadın Dernekleri Çatı Örgütü’nün (DaMigra) düzenlediği bir etkinliğini gündeme getirdi ve “Göçmen Kadın Dernekleri Çatı Örgütü (DaMigra) göçmen kadınların çeşitli ilgi ve ihtiyaçlarını federal düzeye taşıyor. DaMigra gibi örgütlenmeler sayesinde siyasetçiler, ülkenin farklı noktalarında yaşanan sorunları öğreniyor ve uygun önlemler geliştirebiliyorlar“ dedi.

MÜLTECİ KADINLAR ŞİDDET VE SUİSTİMALDEN KORUNMALI
Cemile Giousouf panelde yaptığı konuşmada mülteci yurtlarında kalan kadınların sorunlarına da değindi. Mülteci yurtlarında barınan kadınların şiddet ve suistimalden korunmaları, sunulacak imkanlarla travmalarını atlatmalarına yardımcı olunması gerektiğini vurgulayan CDU’lu politikacı tüm göçmen kadınlara sahip oldukları haklarının anlatılması gerektiği üzerinde durdu. Sözlerine “Çünkü ancak haklarını bilen kadınlar Almanya’da yaşamlarını kendi ayakları üzerinde sürdürebilirler.

Tüm kadınların- özellikle de ülkemize yeni gelen mülteci kadınlarının- hakları konusunda bilgilendirilmesi çok elzem“ cümleleriyle devam eden Giousouf kadınların şiddetten korunmasının en etkin diğer bir yolunun ise erkeklerin bilgilendirilmesinden geçtiğini savundu. Giousouf’un diğer önerileri ise şunlar oldu: “Ülke çapında projelerle cinsiyet eşitliği ve Alman hukukuna aşina olmayan Arap-Müslüman erkeklerin bilgilendirilmesi gerekir. Kadınlar ancak bu şekilde toplumda hak ettikleri itibara ulaşabilirler.

Namus anlayışının tartışmaya açılması ve Almanya’da nedeni her ne olursa olsun, kadınlara baskı uygulanmasını meşrulaştıran yaklaşımların kabul edilemez olduğunun anlatılması şarttır. Bir diğer önemli görev ise göçmen derneklerine ve dini örgütlenmelere düşüyor. Yönetim düzeyinde kadınlara da eşit görevler ve sorumluluklar verilmelidir. Önemli kademelerde bulunan kadınlar, rol modeli olarak kamuoyunda göçmen kadınına yönelik imajı olumlu kılarken,  genç kızlara da cesaret ve motivasyon kaynağı olur.“

BERLİN ZAMAN

10.11.2016 15:55