TAKİP ET

Bu gece rahmet yağmurları başlıyor. HANGİ DUALARI OKUYALIM?

Muhterem hocam! Bildiğiniz gibi bu gece Cuma gecesi ve Mübarek Regaib Kandili. Bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek için neler yapmalıyız? Hangi duaları okumalıyız? İnternet ortamında pek çok kafa karıştırıcı dualar var. Bunlara nasıl güvenelim. İşin doğrusu nedir? Tavsiyelerinizi bekliyoruz? ZEKERİYA YANGÖZ

Değerli kardeşim Zekeriya Bey! Evet bu gece Regaib Kandili. Yarın Cuma, Receb ayının ilk günü ve üç ayların başlangıcı. Dini hayatımızda ‘üç aylar’ olarak yer tutan bu bereketli aylar; arınma, muhasebe mevsimi ve bir hayır panayırıdır. İslam’da uğursuz gün ve gece yoktur. Faziletli günler vardır. Yüce Yaratıcı bazı mekân ve zamanları diğerlerinden daha üstün ve şerefli yaratmıştır. İşte ‘üç aylar’ da böyle feyizli, bereketli günlerdendir.

“Üç aylar” denilince, kamerî aylardan olan Receb, Şa’ban ve Ramazan ayları anlaşılır. Müslüman olarak hepimizin hayatında bu ayların özel bir yeri vardır. Receb-i Şerif, ibadet ayıdır. Şaban-ı Şerif dünyanın sefasını kalben terk etme ayıdır. Ramazan-ı Şerif ise ibadetlerin mükâfatını artıran aydır. Bu mübarek aylar; dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruğa ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı bir hasat mevsimidir. Kârlı bir panayıra benzetilebilir.

Büyük tasavvuf ehli Zünnun-ı Mısrî der ki: “Receb ekme ayıdır. Şa’ban sulama ayıdır. Ramazan derleyip toplama ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer. Ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat zamanı ekmediğine pişman olur. Kıyamet gününde ise çok kötü duruma düşer.” Bu kutsi mevsim; hatalardan dönme, dargınlıklara son verme, günahlardan temizlenme, hayırlı ve yararlı işleri daha da fazlalaştırma zamanıdır. Onun için bu günlerde geçmişin muhasebesini yaparak, geleceğe azim, ümit ve enerji dolu olarak bakma fırsatını yakalamış olacağız. Receb ayında amellerimize bire yüz sevap verileceğini unutmayalım.

Receb ayında iki tane kutsal gecenin bulunması bu ayın önemini arttıran sebeplerdendir. Üç aylarının ilk ayı Receb-i Şerif’te kutlayacağımız ilk kandil, bu gece idrak edeceğimiz Regaib Kandili’dir. Diğeri ise Mi’rac Kandili’dir.

REGAİB NE DEMEKTİR?

Kelime olarak Regaib; sevilen, sayılan, istenen, değeri yüksek, Allah’ın rahmeti, lütuf ve ihsanlarının bol bol verildiği gece anlamına gelmektedir. Yoksa genel anlayışa göre Peygamberimiz’in (sas) ana rahmine intikal ettiği gece demek değildir. Çünkü bu konuda sahih bir hadis olmadığı gibi, güvenilir bir rivayet de yoktur. Bu gece ile doğumu arasındaki zaman dokuz ayı doldurmamaktadır. O zaman peygamberimiz dokuz aydan önce doğmuş olur. Hâlbuki O, hiçbir yönden eksik değil, her yönden tamdır. Bazı İslâm bilginlerine göre beş vakit namaz farz kılınmadan önce akşamlı sabahlı olmak üzere günde iki vakit kılınması emir olunan namazın ilk başlatıldığı gecedir. Bu rivayet nedeniyle halkımız arasında Bu kandile “İlk Namaz” da denmektedir.

RECEB-İ ŞERİF’E KAVUŞTUĞUMUZDA YAPILACAK DUA

Üç ayların ilki olan Receb ayı girdiğinde aşağıdaki duayı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yapmış, ümmetinin de yapmasını istemiştir. “Allahumme barik lena fi Recebe ve Şa’ban ve belliğna Ramazan” “Allah’ım! Receb ve Şa’ban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” Bu günlerde bu duayı sıkça okuyunuz. Ailenize ve çevrenizdeki insanlara da okumalarını tavsiye ediniz. Bir kere daha bu feyizli günleri idrak ettik. Hak ettik veya etmedik bilemiyorum ama hamdolsun idrak ettik. Bu günlere ulaşmayı ikram eden Rabbimiz, bu mevsimi en iyi şekilde değerlendirmeyi de nasip etsin. Dualarınız kabul olsun. Amin.

BİZE YAZIN:
e-mail: umitburcu@eurozaman.de
Adres: Sprendlinger Land Str. 107, 63069 Offenbach

07.04.2016 05:47