TAKİP ET

Said GÜL

Bir fıtrat ameliyesi: Örtünmek

İslamiyet, kadına inanılmaz bir kolaylık vermiştir. Kapanmak sadece kadına değil, erkeğe de farzdır. Kadın, kolay olan başını kapatmakla imtihan edilirken, erkek, daha zoru olan gözünü kapatmakla imtihan ediliyor.

Tarih boyunca Allah’a itaat edenlerle, inkar edenler hep karşı karşıya olmuşlardır. Allah, her asırda Nemrutların karşısına İbrahimleri, Firavunların karşısına Musaları, Ebu Cehillerin karşısına Hazreti Muhammedleri dikmiştir. İnkarla bozulan fıtratların imanla tamir edilmesi için her asırda her mekanda Allah’ın nizamını koruyucu insanlar olmuştur.

Fıtratın bozulması diyoruz. Çünkü bozulmak, bir şeyin önceden sağlam olduğunu gösterir. Sağlam olan bozulur. Fıtratın bozulması derken, her insanın, kafir bile olacak olsa, mü’min fıtratı üzerine yaratıldığındandır. Fıtratın bir özelliği de örtünmektir. Örtünmek fıtrattandır. Onun için Cenab-ı Allah, Kur’an’ın Nûr Sûresi ve Ahzab Sûresi gibi bölümlerinde bu fıtrî meseleye parmak basmıştır.

Sadece insan mı örtünmelidir?

Kainattaki varlıklara baktığımız zaman, canlı-cansız her şeyin bir örtüyle muhafaza edildiğini görürüz. Yavrular ana karnında, civciv gibi varlıklar yumurtada, bize nimet olarak bahşedilen meyve sebzeler, dışarıdan gelecek toza ve zehirlere karşı kabuklarıyla korunurlar. Yani onların fıtratında örtünmek vardır. Örtünmeselerdi, biz onlardan istifade edemezdik. Hatta bize uzak ülkelerden gelen meyve ve sebzelerin örtüleri yani kabukları da özel ilaçlarla korunuyor ki, elimize ulaşana kadar çürümesinler diye. Allah aşkına, meyvenin tesettürüne bu kadar ihtimam gösteren insanlar, en mükemmel yaradılışa sahip olan insana bu değeri niye vermezler?

Dünyamız bile zararlı ışınlar gibi dış etkenlerden korunmak için ozon tabakasıyla örtünmemiş midir? Bugün dünyamızın eşarbını başından alan insanlık, kendi eliyle başına bin türlü gaile açmıştır. Örtünme emri sadece insana verilmeyip, yaratılan her varlığın örtünmesi emredilmiştir.

Gez Allah’ın semâsını, arzını

İdrak et, Hâlık’ın hilkat tarzını

Hiç gördün mü şu kâinat sathında

İfşâ eden nâmusunu, ırzını?

Ayrıca Cenab-ı Allah, Efendimiz’e ilk emrinde ‘Oku’ dedikten sonra, gelen ikinci vahiyde: ‘Ey örtüye bürünen peygamber, kalk okuduğunu irşad et’ diyor. Kitap ikidir. Biri tenzilî olan Kur’an’dır, diğeri tekvinî olan kainattır. Eğer Cenab-ı Allah tekvini kitabı kastediyorsa, örtüye bürünen Peygamber’e yine örtüye bürünen kainatı okutturuyor. O da belki örtünme emrinin insanlar için de geleceğini, örtüye bürünen kainatı okuyarak anlamış olabilir.

Üstad da Barla tepelerinde ‘Bak Allah’ın rahmet eserlerine’ diyen Rum Suresi’nin 50. ayetinden sonra bu sırrı kavrıyor ve çevresindekilere ‘Yaz kardeşim’ demiyor mu? Örtüye bürünen kainatı, o kainatın anlattığı Allah’ı ve birgün bu kainatın her baharda yeniden dirilişi gibi haşredileceğimizi ‘Yaz kardeşim’ diyor. 

Sadece kadın mı örtünmelidir?

Bugünün feministlerinden biri bir hocaya gelir ve: ‘İslamiyet kadına başörtüsünü emrederek, kadına negatif bir ayrımcılık yapıyor’ der. Bizim hoca da: ‘Bilakis, İslam kadına negatif değil pozitif ayrımcılık yapar’ der ve İslamiyetin kadına ‘Başını kapat’, erkeğe de ‘Gözünü kapat’ emrini hatırlatarak, ‘sizce bunun hangisi daha kolay?’ der. İslamiyet, kadına inanılmaz bir kolaylık vermiştir. Kapanmak sadece kadına değil, erkeğe de farzdır. Kadın, kolay olan başını kapatmakla imtihan edilirken, erkek, daha zoru olan gözünü kapatmakla imtihan ediliyor.

18.06.2016 15:11