TAKİP ET

Avrupalıların yarıdan fazlası Brexit istemiyor

Alman Bertelsmann Vakfı’nın bir araştırmasına göre AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının yüzde 54’ü İngiltere’nin AB’den ayrılmasını istemiyor. Hemen hemen beşte birlik bir kesim ise İngilizlerin birliği terk etmesinden (Brexit) yana tavır koyuyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam belli olacak. AB vatandaşlarının çoğunluğu ise İngiltere’nin AB içinde kalmasını istiyor. Alman Bertelsmann Vakfı’nın bir araştırmasına göre AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının yüzde 54’ü bu yönde görüş bildiriyor. Hemen hemen beşte birlik bir kesim ise İngilizlerin birliği terk etmesinden (Brexit) yana tavır koyuyor. Araştırmacıların düşüncesine göre, ankete tabi tutulanların dörtte birinin bu soru karşısında hangi cevabı vereceğini bilmiyor olması dikkat çekici bir gelişme.

İngiltere’nin birlikten ayrılmasına karşı olanlar da muhtemel bir ‘Brexit’ durumunda soğukkanlı olacaklarının işaretlerini veriyor. Bunun bir sonucu olarak Brexit’in kendi ülkelerine etkisi olacağından korkanların sayısı oldukça az. AB vatandaşlarının üçte ikisinden fazlası olumsuz bir etkiyle karşılaşacaklarına inanmıyor.

Bertelsmann Vakfı’nın yönetim kurulu başkanı Aart de Geus ise ortaya çıkan sonuçtan memnun değil. De Geus, “Birçok vatandaş kendi gündelik endişelerine Londra’daki seçim sonuçlarından daha çok önem verse de İngiltere’nin birlikten ayrılması bütün Avrupalılar için bir kayıp anlamına geliyor” diyor.

AB vatandaşlarının İngiltere’nin ayrılmasının AB’ye bir bütün olarak getireceği olumsuzluklar konusunda ise daha endişeli bir yaklaşım söz konusu. İngiltere vatandaşlarının dışında kalan AB vatandaşlarına yönelik anketten çıkan sonuca göre insanların yüzde 45’i AB’nin ekonomik durumunun zayıflayacağından yola çıkıyor. İnsanların yüzde 26’sı ise AB’nin İngilizler olmadan güç kaybedeceğini düşünüyor.

Bertelsmann Vakfı araştırmasında farklı AB ülkelerine tek tek bakmayı da ihmal etmemiş. Buna göre Polonyalıların yüzde 51’i ve Almanların yüzde 48’i muhtemel bir Brexit durumunda oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı endişe duyuyor.  Fransız, İspanyol ve İtalyanlar ise daha soğukkanlı. Bu ülkede yaşayan insanların çoğunluğu muhtemel bir Brexit’ten endişe duymuyor.

Araştırmaya göre Brexit’te endişe duyma konusunda yaş ve bilgi sahibi olma çok fazla etkili değil. Aksine insanların AB’ye olan temel yaklaşımları belirleyici bir rolü söz konusu.  AB yanlılarının yüzde 72’si İngilizlerin birlik içinde kalmasını istiyor. AB’ye eleştirel gözle bakanlar arasında İngilizleri birlik içinde görmek isteyenlerin oranı ise yüzde 30. Araştırmacılara göre bu grup bir de şaşırtıcı bir sonuç sunuyor. Buna göre AB’ye eleştirel yaklaşanların sadece yüzde 38’i İngiltere’nin ayrılmasını istiyor. Bu grubun yüzde 32’si ise hangi seçeneğin daha iyi olduğu konusunda kararsız. BERLİN ZAMAN

23.06.2016 13:56