TAKİP ET

Alman vatandaşı iken yaptığınız doğumu borçlanıp emekli olabilirsiniz

SORU: 1966 doğumluyum ve Türkiye’de 01.10.1986 tarihinde sigorta girişim var. 1990 yılından beri Almanya’da yaşıyorum. 1992 ve Kasım 2001’de iki doğum yaptım. Mayıs 2001’de Alman vatandaşlığına geçtim. Yurtdışı sürelerimi borçlandım ama Türkiye çalışmalarımla birlikte 4468 gün yaptı. Mavi kartlı olmama rağmen Alman vatandaşlığımda geçen süreleri borçlanamıyorum ve emekli olamıyorum. Nasıl bir yol önerirsiniz?

Elterngeld

Cevap : Sigorta girişine göre SSK kapsamında 5150 gün ve 43 yaş şartlarına tabisiniz. Yaşınız dolmuş ancak Alman vatandaşı olduğunuz için yasa gereğince Alman vatandaşlığında geçen yurtdışı sürelerinizi borçlanma hakkınız yok. Fakat Mayıs 2001’de Türk vatandaşlığınızı kaybettikten sonra Kasım 2001’de bir doğum yapmışsınız. Bu doğum dolayısıyla 5510 sayılı yasanın 41. maddesine göre iki yıl (720 gün) borçlanma hakkınız var. Bu yasaya göre doğum borçlanması yapmak için Türk vatandaşlığı şartı yok. Sadece bu iki yıl içerisinde Türkiye’de değerlendirilebilecek bir sigortalılık süresi olmaması ve çocuğun sağ doğması şartları var. Bu şartlar da size uyuyor. İşte bu son doğumdan 682 gün daha borçlanır ve bedelini yatırırsanız prim gününüzü doldurup hemen emekli aylığına hak kazanırsınız. Bunun için kaydedilmemişse son çocuğunuzu konsolosluk aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünüze işletin ve ilgili SGK’ya doğum borçlanma için başvurun.

Alman noterinde düzenlenen ve borç ikrarı olan senet Türkiye’de tanınmadan icraya konulabilir

SORU: Türkiye’deki bir firma ile yaptığım ticaret nedeniyle alacağım oldu. Kendileriyle açık hesap çalışıyordum. Borçlarını ödemeyince kendisi bana borçlu olduğuna ve borcu Ocak 2016’da ödeyeceğine dair Alman noterinde Almanca yazılı olarak senet verdi. Firma borcunu halen ödemiyor. Bu noter senedine dayanarak Türkiye’de alacağımı tahsil edebilir miyim?

Cevap: Elbette alabilirsiniz. Alman noterinde noterin kendisinin düzenlediği ve açıkça bir borç ikrarı (kabulü) içeren belgeler mahkemeden verilen karar (ilam) gibidir.Çünkü Türk İcra ve İflas Kanunu’nun 38. maddesi ilam niteliğindeki belgeler arasında ‘para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri’ni de saymıştır. Bu noter Alman noteri olunca bir şart daha var. Bu noter senedine uluslararası geçerlilik sağlayan Apostille şerhi noterin bağlı olduğu Landgericht’ten alınmalı. Şayet noterde imzayı atan Türkiye’deki şirketin imzaya yetkili kişisi ise evraklar Türkçeye tercüme edilip noter veya konsoloslukta onaylandıktan sonra tanıma tenfize gerek kalmadan doğrudan elinizde bir mahkeme kararı varmış gibi ilamı icraya verebilir ve şirketin malvarlığına haciz koyarak alacağınızı tahsil edebilirsiniz.

Türkiye’de Alman mahkemesinin verdiği şahsi iflas kararları tanınamaz

SORU: Alman mahkemesi hakkımda şahsi iflas (Privatinsolvenz) kararı verdi. Ben de iflas komiserine Sivas’ta babamdan kalan miras hisselerimi bildirdim. Alman iflas komiseri bu malları sattırabilir mi?

Cevap: Alman iflas kayyımının Türkiye’deki malı sattırabilmesi için dayandığı mahkeme kararının Türk mahkemelerince tanınma ve tenfizine karar verilmesine bağlıdır. Ancak bunun için Alman mahkemesinin dayandığı hukuki düzenlemenin Türk hukukunda karşılığı olmalı. Türk hukukunda şahsi iflas diye birşey yoktur. Türk Ticaret Kanununa göre sadece tacir olanlar iflas edebilir. Özel şahısların iflası sözkonusu değildir. Bu nedenle Alman mahkemesinin hakkınızda verdiği şahsi iflas kararı tanınmadığından miras hisselerinizin satılması da mümkün değildir. Fakat iflas komiseri sizin bu malları satmanız ve borçlanırınızı ödemek amacıyla sizi Alman hukukuna göre zorlayabilir.

12.05.2016 13:34