TAKİP ET

Yeni bir koalisyon

Tüm veriler 7 Haziran seçim sonuçlarının oldukça belirsiz, HDP’nin %10 seçim barajını aşıp aşmayacağına bağlı olduğunu gösteriyor.

HDP barajı aşarsa, AKP’nin tek başına iktidar olması mümkün olmayacak. Kesin tespit için erken de olsa, HDP’nin barajı aşması ile Türkiye’de politik dengeler yeniden şekillenecek. AKP Meclis çoğunluğunu yakalasa bile, oldukça kırılgan bir çoğunluk olacağını varsaymak yanlış olmaz. Bu “tehlikeyi” AKP kurmayları da görmüş olmalı ki, “Erdoğan Kartı” devreye girmiş bulunuyor. Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması gibi anayasal zorunluklar filan artık önemini kaybetmiş durumda. HDP ile AKP arasında %10 barajı üzerinden, ikisi için de varlık meselesine dönüşmüş bir mücadele izliyoruz.

AKP’nin anayasal çoğunluğu bırakıp, koalisyon hükümetlerinin dezavantajlarını dillendirmeye başlaması, “istikrar” konusuna eğilmesi kararsız seçmeni hedefliyor. Tek parti hükümetlerinin istikrar unsuru olduğu, koalisyon hükümetlerinin önemli kurumsal reformları yapamadığı tezi üzerine kurulu bu inanç, yaygın ama doğru değil. İyi durumda olan Kuzey Avrupa ülkelerinin (Hollanda, Belçika, Almanya, Danimarka vs.) nerede ise tümünde yıllardır koalisyon hükümetleri iktidarda. Almanya’da en köklü yapısal reformlar, SPD-Yeşiller koalisyonu döneminde yapıldığı gibi, Türkiye’ye AB kapısını açan zor karar da, bu koalisyon tarafından verildi. Yakın kendi tarihimizde de bunun örneği var. Tüm sorunlarına rağmen DSP-ANAP-MHP koalisyonu Özal’dan sonra en derin ekonomik ve politik reformların gerçekleştiği dönem oldu. Ölüm cezası, Öcalan olgusuna rağmen bu koalisyon tarafından kaldırıldı.

Bugün AKP zaten tek başına iktidar olma arayışında değil, başkanlık sistemi istiyor. Cumhurbaşkanı’mız için Meclis’te rahat bir çoğunluk, torba yasalar ile bir-iki saatte kanun geçirebilmesine rağmen, yeterli değil. Tek merkezli, ana hatları ile nasıl bir yapılanma olduğunu bilmediğimiz “a la turka” bir başkanlık rejimi hayal ediyor. Tek adam rejimi gerçekten ekonomi ve siyasi istikrar garantisi olsaydı, “Arap Baharı” yaşanmazdı. Saddam, Kaddafi, Esed ile bu ülkeler bölgenin en kalkınmış ülkeleri olurdu. İran’ın tüm yeraltı zengininkilerine rağmen, Türkiye’den çok daha fakir olması tesadüf değil. Tek merkezli, anti-demokratik yapılanmalar genellikle dar çıkar gruplarının kontrolünde olduğu için, geniş halk kitlelerini sisteme entegre edemiyor.

Demokrasilerde tek parti iktidarlar da bir nevi koalisyondur. Özal’ın siyasi başarısı ANAP şemsiyesi altında dört siyasi akımı toparlaması ile mümkün oldu. AKP’de Özal gibi benzer bir “koalisyon” gerçekleştirdiği, REFAH çizgisini, liberal, milliyetçi, hatta sola kadar açtığı için oylarını %50 gibi olağanüstü düzeye taşıyabildi. Ertuğrul Günay’ın AKP saflarına katılması, bakan olması bu açılım politikasının CHP saflarına kadar uzandığını belgeliyor. Sayın Erdoğan’ın 2010 referandum ve 2011 genel seçimleri akşamı yaptığı ve teşekkür ettiği siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına bir göz atmak, “AKP koalisyonunun” nerelere kadar uzandığını görmek için yeterlidir.

Bugün bu koalisyon çökmüş bulunuyor. AKP toplumun geniş kitleleri ile kavgalı ve her gün kan kaybediyor. AKP Gezi olayı ile sol, liberal şehirli orta sınıf ile köprüleri attı. Müslüman, muhafazakâr – laik, sol çatışması ile iktidarını pekiştirmeyi amaçlayan Tayip Bey gemiyi karaya oturttu. Sadece Gezi’de saf tutan “Anti Kapitalist Müslümanlar” değil, Hizmet Hareketi gibi partinin muhafazakâr temel dayanakları AKP’den koptu. Artık saflar Müslüman-laik değil, hukuk devleti-despotizm ekseninde şekilleniyor. Bu eksende AKP’den kopuş, partinin çekirdek kadrolarına kadar uzanıyor. Dengir Mir Fırat gibi muhafazakâr AKP’nin kurucu üyeleri partiye sırtını döndü. AKP’de Abdullah Gül gibi partinin temel direklerine bile yer yok artık.

Türkiye’nin gerilime değil barışa, adalet ve hürriyetlere ihtiyacı var. Türkiye’nin kutuplaşmayı aşması için AKP, Cumhurbaşkanı ve siyasi partileri diyaloğa zorlayan yeni bir koalisyona ihtiyacı gerekiyor. Barış temel haklara saygı olmadan mümkün değildir. AKP artık mülkiyet hakkına bile saygı göstermiyor….

04.06.2015 21:30