TAKİP ET
Muhammet Mertek

Muhammet Mertek

Üniversiteye geçerken…

Avrupa’daki Türk diasporasında güzel gelişmeler de yaşanıyor. Liseyi bitirip üniversiteye adım atanların sayısı gittikçe artıyor. Ama kesinlikle yeterli değil.

Almanya’da 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkler arasındaki yüksek okul ve üniversite mezunlarının oranı % 8. Halen meslek eğitimi yapan, okula ve üniversiteye gidenlerin oranı ise toplam % 10 civarında. Elbette bu oran oldukça az. Orta sınıfı oluşturmak için Alman halkındaki orana yakın bir yere gelmek gerek. Ama nasıl? Çocuklarımızın mümkün olduğunca Abitur yapıp, üniversite eğitimini almasını sağlayarak. İşte burada birtakım sıkıntılar yaşanıyor. En büyük problem ise sistemi bil(e)memeden veya sağlıklı bir sosyal çevrenin eksikliğinden kaynaklanıyor.

Bir okuyucu mektubunda diyor ki: “Kızımın bu yıl Abitur sınavlarının ardından üniversiteye hangi bölümlere başvuracağımız konusunda kararsız kalıyoruz.” Bu hususu zannediyorum çoğu Abitur yapan öğrenciler birebir yaşıyor. Mektupta kızının önceleri mimarlığı istediğini, staj yaptığı psikolog tarafından ise psikolojiye yönlendirildiği dile getiriliyor. Şöyle veya böyle ister kendi tecrübeleriyle isterse çevresinin yönlendirmesiyle her öğrencide değişik yönelişler olabiliyor. Hatta çok farklı mesleklere…

Bazen bu yönelişlerin yanlışlığı üniversiteye başlayınca anlaşılıyor. Çünkü teorik bilgilerle veya insanın arzularıyla pratikte yaşananlar örtüşmüyor. Tabii bu örtüşmeme genellikle ya bölüm değiştirerek zaman kaybıyla ya da yaş ilerledikçe “yalama yapma”yla neticeleniyor. Her ikisi de istenen bir durum değil. Çünkü hem devletten aldığı yardımın kesilmesi hem de zaman geçtikçe “evlilik” gibi hususların devreye girmesiyle planlar bozuluyor.

Öyleyse ne yapmalı? İlk adım Abitur döneminde üniversite öğrenimi ve muhtemel branşlar üzerine genel bir araştırma yapmak. Daha sonra bu bölümleri biraz başarılı olduğu, karakterine uygun ve kendini yatkın hissettiği bir iki alana indirmek. Yatkınlık şu: Soğuk kanlı değilse veya kan tutuyorsa tıp bölümünü seçmemek gibi. Sözkonusu bölümleri hangi üniversitede ve hangi şartlarda okuyabileceğine dair daha teferruatlı şekilde araştırmak da çok önemli. Bu, hem o bölümde okuyan öğrencilerle hem de bizzat üniversiteyle (Fachschaft’lar da olabilir) görüşüp ilk elden bilgilenerek gerçekleşebilir. Sadece üniversitelerin internet sayfasından bilgilenmek eksik ve zayıf kalabilir.

Belki de en önemli nokta, biraz arka plan araştırması yaptıktan sonra güvenilir, düşüncelerine itibar edilen insanlarla istişare etmek. Çünkü önüne gelen herkese akıl danışmak kafa karışıklığına da yolaçabilir. Bilhassa üniversite hayatı insanın bütün hayatını etkileyen bir süreç. Mesele yalnız branş değil, şehir, sosyal çevre ve kalınan yer de üzerinde düşünülmesi ve açıklığa kavuşması gereken önemli hususlar. “Benim aklım yok mu?” deyip hep kendi kafasına gidenler genellikle bir yerlere toslayıp zaman kaybettikleri gibi, geleceklerini de istenmeyen mecralara sürükleyebiliyorlar.

Almanya gibi ülkelerde genel olarak mesleğini iyi yapan herkes iş bulabilir. Yeter ki üniversiteye başlayan öğrenci okuduğu branşı bir hayat boyu icra edeceği meslek olarak algılasın ve o mesleği de en iyi şekilde yapmak üzere kendini iyi yetiştirsin.

Ayrıca her öğrenci kendi şartlarına ve kabiliyetine göre öğrenim görüyor. Yani bir öğrenciye zor gelen bölüm, başkası için gayet kolay olabilir. “Zor” veya “kolay” yaklaşımları oldukça izafi. Öğrenci kendine uygun bulduğu ve yapabileceğine inandığı bölümü seçip, onu seri şekilde bitirme yolunu tercih etmeli, bir yönüyle pek de başkalarına aldırmadan. Her bölümün zor ve kolay yanları mutlaka vardır, mühim değil bu. Bölümüne yoğunlaşarak ve gerçekten planlı ve istikrarlı şekilde çalışarak her bölüm başarılabilir.

Neticede meslek, hayatın ayrılmaz bir parçası, bir ömür boyu. Almanya’da üniversiteler donanımlı, kaliteli ve kolay olduğu kadar şartlar da çok uygun. En azından ücretsiz. Gençlerimizin bunları farkedip, üniversiteye gidenlerin ve branşlarını en iyi şekilde bitirenlerin sayılarının artması dileğiyle…

08.06.2015 13:33