TAKİP ET

“Tevhîdnâme” hakkında bilgi verir misiniz? Günümüzde “Tevhîdnâme” yazan var mı?

Allah’ın varlığına birliğine dair yazılan şiir ve düz yazı şeklindeki eserlere “tevhid-name” denir. Niyazi Mısri, Nâbi gibi zatların “Tevhîdnâme”leri ünlüdür. Yakın çağda Muallim Naci ve M. Akif Ersoy sayılabilir. Günümüzde ise Fethullah Gülen Hocaefendi bir “Tevhîdnâme” yazdı. “İnkisar, gırtlak ağaları ve tevhidnâme„ herkul.org web sitesinde yayınlandı. İnternet sayfalarında orijinal şekliyle arapça olarak bulunan “Tevhîdnâme”nin türkçesi de mevcut. Bu gün kısaca bazı bölümlerini sizlere takdim etmek istiyorum.

“Tevhîdnâme”

“Bismllâhirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammmedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.

…Allah’ım! Bizlere öyle bir “iman-ı kâmil” nasib buyur ki, Sen’den gayrı bütün mâsivadan bizleri müstağnî eylesin!

Allah’ım! Bizleri Din-i Mübîn-i “İslâm”ı, Sen’in râzı olacağın şekilde yaşamayı öyle müyesser kıl ki, başkalarının bu konuda bizden hoşnut olmalarından bizleri müstağnî kılsın!

Allah’ım! Bizlere öyle bir “ihsan” şuuru nasib buyur ki, bütün mâlâyâniyat’tan (bizleri San’a yaklaştırmayan ve yaratılış hikmetiyle doğrudan irtibatı bulunmayan şeylerden) bizleri müstağni bıraksın!

Allah’ım! Bizlere San’a ve Habîb-i Edîb’in Hz. Muhammed’e öyle bir mülâki olma iştiyakı ver ki, Sen’den gayrı bütün mâsivaya karşı iştiyak duymaktan bizleri müstağni kılsın!

Allah’ım! Bizleri her türlü hiyânetten koruyup kollayacak ölçüde bir emniyet ve enşidesizlik bahşeyle!

Allah’ım! Bizleri öyle bir takviye et, güçlendir ve tam bir destek ile te’yid buyur ki, Sen’den gayrısının desteğinden bizleri müstağni kılacak ölçüde olsun!

Allah’ım! Bizleri öyle bir helal rızıkla şereflendir ki, haram kıldığın her türlü sakıncalı şey ve duruma bizleri muhtaç bırakmayacak seviyede olsun!

Allah’ım! Hasımlarımızın bize yapageldikleri zulümler ve elimizden gasbedegeldikleri haklarımız  sebebiyle onları hakettikleri öyle bir cezalandırmaya tâbi tut ve intikamımızı onlardan öyle bir al ki, başkalarının vereceği cezadan bizleri müstağnî kılacak ölçüde olsun!

Allah’ım! Tek işleri bizlere düşmanlık beslemekten ibaret olan kimseleri öyle bir rezil ve rüsvay kıl, itibarlarını öyle bir kır ve alçaklıklarını öyle bir âşikar et ki, başkalarından gelebilecek cezadan bizleri müstağnî kılsın!

Allah’ım! Bize düşmanlık besleyenleri öyle hor ve hakir kıl, onların haysiyetten yoksun olduğunu öyle bir ortaya koy, zelil ve alçaklıklarını günyüzüne öyle bir çıkar ki, başkalarının onlara vereceği cezadan bizleri müstağnî kılsın!

Allah’ım! Islaha kâbil olmayan hasımlarımızın hakkından öyle bir gel ki, onları yerle bir etme noktasında başkalarının ortaya koyacakları performanstan bizleri müstağnî kılsın!

Allah’ım! Bize adavetle oturup kalkanların bizim için hazırladıkları tuzak ve planlarına nezd-i Uluhiyetine yakışır öyle bir karşılık ver ki, bizleri başkalarından gelebilecek karşılıktan müstağnî kılsın!

Allah’ım! Bize düşmanlık besleyenlerin entrika ve tuzaklarını başlarına geçir, hiç ummadıkları zaman ve şekilde onların hakkından gel. Bu mukabelen öyle bir keyfiyette olsun ki, başkalarının mukabelesinden bizleri müstağnî kılsın!

Allah’ım! Hasımlarımızın hiyanet, kalleşlik, namussuzluk ve sözünde durmamazlıklarına öyle bir mukabelede bulun ki, Sen’den gayrısının (mâsivâ) verecekleri karşılıklardan bizleri müstağnî bırakacak kemmiyet ve keyfiyette olsun!

Allah’ım! Nâm-ı Celîl-i Muhammedî’yi dünyanın dört bir yanına duyurma gayreti dışında bir şey hedeflemeyen Hizmetimize “firak-ı dâlle” iftirası atan ve “sapık cereyan” ithamında bulunanlara öyle bir mukabelede bulun ki, bu konuda başkalarının ortaya koyacakları mukabeleden bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!

Allah’ım! Hizmet-i imaniyenin adanmış erlerine “irtidat” töhmeti yapan ve onlara “dinden dönme” iftirasını isnad edenlere öyle bir mukabelede bulun ki, Sen’den gayrısından (mâsivâ) gelebilecek mukabeleleri gölgede bırakacak ve onlardan müstağnî kılacak ölçüde olsun!

Allah’ım! Tutuklanan, hapsedilen ve derdest edilen “mescûn” kardeşlerimize; tevkif edilen, işinden alıkonulan ve hürriyeti kısıtlanan “mevkuf” kardeşlerimize; darda bırakılan, kendisine bir yardım elinin uzanmasına muhtaç bırakılacak ölçüde üzerinde baskı kurulan “muzdarr” kardeşlerimize; gadre ve haksızlığa uğramış, hak ettiği imkanlar zorla elinden alınmış “mağdur” kardeşlerimize; hak etmediği muameleye tâbi tutulan ve zâlimin gaddar eliyle zulme maruz bırakılan “mazlum” kardeşlerimize, tez zamanda serbest kalmalarını ve hak ettikleri hürriyet  ve imkanlara kavuşmalarını lütfeyle.. Öyle ki, bu lütfunun keyfiyeti, Sen’den gayrı “mâsivâ”dan gelebilecek iyiliklerden müstağnî kılacak ölçüde olsun!„ Amin amin bi lütfike ya Muin.

BİZE YAZIN:
e-mail: umitburcu@eurozaman.de
Adres: Sprendlinger Land Str. 107, 63069 Offenbach

15.11.2016 18:07