TAKİP ET

Sorularla “Kerbela olayı” nedir?

Saygı değer Ümit Burcu, haftalık aile saatinde Kerbela olayını aile fertlerine  nasıl anlatabilirim? Bu konuda fikirlerinize ihtiyacım var. Teşekkür ederim. FATMA ZEHRA

Değerli kardeşim Fatma Hanım,

Kerbela olayını ve Hz. Hüseyin’i tanımanın en kolay yollarından biri de soru-cevap şeklidir. Özellikle çocuklara yarışma şeklinde ve soru cevap formatında anlatmak daha kalıcı ve öğretici olur.

S: Kerbela’nın sözcük anlamı nedir?

C: Kerbela, gam ve bela anlamınadır.

S: Kerbela neresidir?

C:Kerbela, Irak devletinin sınırları içerisinde bir yerdir.

S: Kerbela olayı nedir? Ne zaman meydana gelmiştir?

C: Kerbela olayı, 10 Ekim 680 yılında meydana gelmiştir. İslam dünyasındaki kesin ayrılıkların başladığı bir dönüm noktasıdır. Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin’e bağlı küçük bir birlik ile Emevi halifesi I. Yezid’e bağlı ordu arasında meydana gelmiş bir olaydır. Bu olay sonucunda Hz. Hüseyin ve beraberindeki Ehl-i Beyt Aşure gününde şehit edilmiştir.

S: Hz. Hüseyin’in kabri nerededir?

C: Kerbela’dadır.

S: Hz. Hüseyin kaç yaşında şehit oldu?

C: 57 yaşında.

S: Kerbela olayı Aleviler ve Sünniler araında nasıl anılmaktadır?

C: Muharrem ayının onuncu, aşure gününde meydana gelen bu üzücü olay her yıl Şiiler, Aleviler tarafından yas tutarak anılmaktadır. Aşure gününde Ehl- Beyt sevgisi etrafında örgülenmiş Alevi kardeşlerimiz Kerbela şehitlerinin yasını tutarken, yas tutmayı dinen uygun görmeyen Sünniler de Mevlid okutmaktadırlar. Hz. Hüseyinin kahramanalıkları ve şehit edilmesi anlatılırken Sünnisi de Alevisi de bu hüznü yaşamaktadır.

S:Alevi ve Sünnilerin Kerbela olayına bakışları nasıldır?

C: Kerbela olayı gerek Alevilerin, Şiilerin ve gerek Sünnilerin ortak acısıdır. Hz. Hüseyin başta olmak üzere tüm Kerbela şehitleri bütün Müslümanların evinden çıkmış bir ortak cenazedir.

S: Kerbela olayının günümüze etkisi nedir?

C: Maalesef Hz. Hüseyin ve yanındaki 71kişi o zalimlerin eliyle feci bir şekilde şehit edildiler. Bu acı inanların yüreklerinde ebede kadar sönmeyecek bir hüzün ateşi yaktı.

S: Hz. Hüseyin’in katili kimdir?

C: Şeyh Şuşteri şöyle yazıyor: “ Hz. Hüseyin’in katili ilk başta Yezid’dir. Çünkü O, Hz. Hüseyin’den zorla biat alınmasını, biat etmediği takdirde hazretin başının kendisine gönderilmesini emretmişti. Yezid’den sonra Hz. Hüseyin’in katili İbn-i Ziyad’dır. Çünkü o, bu katliamı hazırlamış ve İmamın aleyhine ordu toplamıştır. Ondan sonra da İmam’ın katili İbn-i Sa’d’dır. Çünkü Kerbela vakasından sonra onu, Hz. Hüseyin’in katili olarak çağırıyorlardı. Onlardan sonra da İmamın katili Şimr’dir. Çünkü o da Hz. Hüseyin’in başını gövdesinden ayırmıştır.„

S: Hz. Hüseyin hakkında yazılan en etkili beyit hangisidir?

C: Fuzuli’nin, “Düştü Hüseyin atından Sahra-i Kerbela’ya, Cibril koş haber ver Sultanı Enbiya’ya„ beyitidir.

S: Muharrem yası günümüzde nasıl tutulmaktadır?

C: Muharrem yası boyunca Hz. Hüseyin ve diğer Kerbela şehitlerinin yasına ortak olmak için 10, bazıları12 gün boyunca gündüz oruçla birlikte yas tutulur. “Akşam niyet açıldığında mümkün olabildiğince su içilmemeye çalışılır. Fazla eğlenmemeye, fazla yememeye dikkat edilir. Yas boyunca düğünler ve eğlenceler yapılmaz. Etli yemek yenilmez. Hayvan kesilmez. Kişi biri tarafından incinse bile incitmemeye dikkat eder. Eskiden köy yaşamlarında insanlar yas boyunca traş olmaz, radyolarını kapatarak müzik bile dinlemez, zevk ve sefadan uzak durur, hatta karalar giyinerek evdeki aynaları ters çevirirlerdi. Ancak şehir ve metropol koşullarında inancı bu şekilde sürdürmek zorlaştığı için kısmi değişimler söz konusudur.„

S: Aleviler neden Muharrem Yası sonrası Kurban keserler. Aşure günü Kurban kesilmesinin sebebi nedir?

C:Hz. Hüseyin’in oğlu Zeynel Abidin ağır hasta olduğu için savaşa katılamadı. Ancak bu onun savaşa katılmasının önünde engel değildi. İmametin devamı için Ehli Beyt soyundan birinin hayatta kalması gerekiyordu ve bunun için Hz. Hüseyin’in isteği ile savaşa sokulmadı.Zeynel Abidin  kurtuldu. Muharrem yası sonrası Alevilerin Kurban kesmelerinin nedeni, Hz. Zeynel Abidin’in hayatta kalmasıdır. Bunun için ’’Allaha Şükür niyetine’’ kurban kesilir, dua edilir.

S: Alevi inancının temel değerlerinden biri de Tevella ve Teberra’ ne demektir?

C: Tevella Ehli Beyt’i sevmek, Teberra’da Ehli Beyt’e kin sürenlere düşman olmak ve onları lanetlemektir.

S: Aşure gününün Sünni ve Aleviler arasındaki yeri ve önemi nedir? Nasıl değerlendirilir?

C:Aşure gününde pek çok tarihi olay meydana gelmiştir. Pek çok Peygamber hakkında mucizeler gerçekleşmiştir. Bu aşure günü sıradan bir gün değildir. Değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken değerli bir gündür.

Ehli Sünnet bu günlerde Hem Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin hüznünü yaşarlar hem de fazilet ve bereketinden dolayı aşure pişirip, dağıtırlar, oruç tutup dua ederler. Aşure, şenlik, sevinç günü değildir. Oruç, ibadet ve dua ile geçirilecek bir gündür.

Aleviler ise bu mübarek ayı sadece yas ayı olarak görürler. Aleviler, Muharrem ayında “yas orucu tutarlar. Tutulan bu oruç Kerbela’da öldürülen İmam Hüseyin ve 71 kişi için bir yas ibadetidir ve İmam Hüseyin şahsında bütün mazlumlara adanır.

Aşure gününde şehit edilen Kerbela şehitlerinin makamının yüce olmasını ve şefaatlerine ulaşmanızı dilerim.

BİZE YAZIN:
e-mail: umitburcu@eurozaman.de
Adres: Sprendlinger Land Str. 107, 63069 Offenbach

11.10.2016 17:53