TAKİP ET

Sadece bayramlarda değil, diğer zamanlarda da küs durulmaz

Değerli Ümit Burcu, bayramlarda küs durulmayacağını öteden beri duyuyoruz. Fakat bu konuda kendimi bir türlü ikna edemiyorum ve ilk adımı atamıyorum. Barışmak içimden gelmiyor. Neler yapmam gerekir? TEREDDÜTLÜ

Sevgili kardeşim, tereddüt yaşamanıza gerek yok. Nefsinizi değil, dinin emirlerini dinleyiniz.

Sadece bayramlarda değil, her zaman küs durulmaz. İlk fırsatta  barışma çareleri aranır.

Özellikle bayramlar; Müslümanların birbiriyle kaynaştığı, küs olanların barıştığı, fakir fukarâ ve yetimlerin sevindirilip toplum fertlerinin kaynaştığı, kucaklaştığı sevinç ve neşe günleridir.

Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir.

Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven, gelen emirleri dinleyen kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur.

İyi insan, yani mümin, herkesle iyi geçinen ve kendisiyle iyi geçinilen uyumlu insan demektir.

İyi insan Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere, anlayışsız davranışlara da katlanır. Bir kusurundan dolayı etrafımızdakilere özellikle de akrabalarımıza darılmamak gerekir.

Dargınlık olsa bile üç günden fazla sürmemelidir. Şayet bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.

Bu durumu bilen insanlar çevrelerinde küs duran arkadaşlarının arasını düzeltmek, dargınlığı sona erdirmek için bayram günlerini fırsat bilmelidirler.

Bediüzzaman sevginin insanî bir boyutu olan kardeşlik konusunu ele aldığı 22. Mektupta “Evet, mü’min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslâhına çalışır. Onun için, hadis-i şerifte, “Üç günden fazla mü’min mü’mine küsüp, dargın durmayacak.” diyor.

Buradan anladığımıza göre mümini kardeşini sevecektir. Eğer bazı sebeplerden dolayı sevemiyorsa bu konuda kendisini zorlayacak sevmeye çalışacaktır.

Küsmek yani dargın durmak ile uzak durmak, soğuk durmak ya da serin durmak farklı davranışlardır. Bunlar daha çok insan ilişkilerinde “zarardan uzak kalmak için tedbir almak” ve “ıslah edebilmek için tavır koymak” ile ilgilidir. Oysa dargın durmak zararlıdır, ilişkiyi keser, cin ve insan şeytanlarının fitnesine kapı açar.

Sana  hakaret eden, sosyal medya üzerinden tehdit eden, iftira atanları Allah’a havale edersiniz. “Hasbünallahü ve nimel vekil” dersiniz. Onları siz affetseniz de “kabağın sahibi affetmez.” Sizin hakkınızı alır. Çünkü o çeşit hak kişisel olmaktan çıkıp, Hakkın davasına tecevüz hükmünü alır. Bunu bilmenizde fayda var. Aksi takdirde “misliyle mukabelede bulunduğunuzda hakli iken haksız duruma  düşersiniz.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

1-“Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah’ın kulları kardeş olun! Bir müslümanın diğer kardeşine darılarak üç günden çok uzaklaşması helal değildir.” ( Buhari)

2-“Müminin kardeşine üç günden çok dargın durması caiz değildir. Üç gün sonra, ona selam verip hatırını sormalıdır. Onun selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur.” (Ebu Davud)

3-“Ameller, pazartesi ve perşembe günleri Hak teâlâya arz olunur. Allahu teâlâ da, kendisine şirk koşmayan herkesi affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan iki kişi istifade edemez. Hak teâlâ ‘O iki kişi barışıncaya kadar amellerini bana getirmeyin’ buyurur.” ( İ.Malik)

İşte bu prensiplere bağlı insanların yaşadığı Anadoluda köy yerlerinde bir tabir vardır. ‘’Bayram gününde küs durulmaz.” Bu söz büyüklerimizin bayrama verdiği önemi anlatıp, özetlemeye yeter.

Bu güzel bayram gününde dertleriniz kum tanesi kadar küçücük olsun. Sevinçleriniz denizler kadar engin olsun. Sizin de heybeniz sevaplarla dolsun. Dualarınız kabul olsun.

BİZE YAZIN:
e-mail: umitburcu@eurozaman.de
Adres: Sprendlinger Land Str. 107, 63069 Offenbach

17.09.2016 23:49