TAKİP ET

Kurban kesmenin hikmetlerini müslüman olmayanlara nasıl anlatabiliriz?

Sevgili Ümit Burcu! Niçin kurban kesiyoruz? Kurban kesmenin hikmetleri nelerdir? Çocuklarımıza ve Müslüman olmayan komşularımıza kurban kesmenin hikmetlerini nasıl anlatabiliriz? SÜHEYB SELMAN

Değerli kardeşim, hikmet ve maslahatlara takılıp kalmayalım. İbadetlerin iki yönü vardır:

1-Makulu’l mana yönü. Akıl o ibadetin niçin emredildiğini bulabilir.

2- Taabbudi yön. İbadetin hiçbir hikmetini bilmesek te emredildiği için yaparız. Hikmetler maslahatlar bizi bağlamaz.

Kurbanda bu iki yön de vardır. Fakat yine de pek çok hikmetini, faydasını sıralamak mümkündür.

Kurban, Müslüman olmayanlara da verilecek bir hediye olarak düşünüldüğünde komşularımızla diyalogun ve komşuluk bağlarının güçlenmesine katkıda bulunacaktır.

Kurban vesilesiyle kıtalar arası kardeşlik köprüleri kuruluyor.

Kurban, insanlığı İslama ısındırma ideali. İnsanları İslama yakınlaştırma hamlesidir.

Kurban, İslamın insanlığa yardımlaşma kampanyasıdır. Dayanışma seferberliğidir. Dünya çapında bir kampanyadır. Açlığa çare aramaktır.

Kurban, fakirlerdeki karamsarlığı alır. Kadere isyan düşüncesinden kurtarır. Kurban komşuluğu pekiştirir. Cömertliği teşvik edip, cimriliği tedavi eden en iyi ilaçtır. Kurban belaların defi için paratonerdir. Sahibine binek olur.

Kurban nefsanî arzuların boğazlandığının bir işaretidir.

Kurban, emre itaat ve cömertliktir.

Kurban kesenin kendi nefsine bedel kesilmektedir. Kişinin kendi nefsini Allah’a kurban etmesi manasını taşır. “Ya Rabbi şu vücudum o kadar isyan etti ki, affedilebilmem için bu vücudumu sana kurban etmem gerekiyor. Fakat sen insan kurban etmeyi haram kıldın.  Vücuduma bedel olarak bu hayvanı kesiyorum. Kabul eyle. Bismillahi Allahü Ekber!”

Kurban semavi bir sofradır. Bu sofrada zengin fakir, kâfir mümin herkes toplanmaktadır.

Kurban ibadetinin varlık sebebi: Allah’ın onu emretmesidir.

Manası veya manasının bir boyutu: Allah’a yaklaşmadır. Kurban berekettir. Fakirlerin duasını almaya vesiledir

Kurban kesmekle ferdi planda “mal canın yongasıdır.” anlayışınca mal sevgisine kalpte yer vermemektir.

Sosyal yönden fakirleri, muhtaçları faydalandırma, toplumda yardımlaşma ve dayanışma sağlanmış olur.

Afrika ve fakir başka ülkelerde kesilince kıtalararası yardımlaşma ve kardeşlik köprüsü kurma kampanyasına dönüşmektedir.

Kurbanın asıl manası: Mümin kalb ile Allah arasındaki bütün engelleri ortadan kaldırmaktır.

Kurban para ile yapılan maddi bir ibadettir. Bu ibadetin özü; bizleri Allah’a yaklaştıran maddi bir fedakârlık ve O’nun emrine bağlılığımızı ilan etmektir.

Kurban evrensel bir ibadettir

İslam, evrensel bir dindir. İslamın emirleri de evrenseldir. Yerel değildir.

Kurban ibadeti de evrensel ölçekte yaşandığında gerçek anlamını bulmuş olur.

Şimdi evrensel olan bir dinin evrensel kurban ibadetini daraltıp, mahallî hale getirirsek Allah katında sorumlu oluruz. Evrensel bir emri dar kalıplara hapsetmek islamın özünü anlamamaktır. Allah katında sorumlu oluruz.

10 yıl öncesine kadar herkes kurbanını kendisi kesip, üç parçaya ayırıyordu. Üçte birini kavurma yapıp,  geri kalan kısmını ailece yiyip, geri kalanını da konu komşuya dağıtıyorlardı. Çoğumuz da böyle yapıyorduk.

Ne zamanki yurt dışında kurban kesme kampanyaları başladı. İşte o zaman kurban ibadeti de gerçek manada evrensel bir boyut kazandı. Bütün dünyaya açılma oldu. Dünya bayramlaşmaya ve yakınlaşmaya başladı.

Artık evrensel dinin mensupları olarak evrensel düşünüyoruz. Kurbanlarımızı “beyaz adam benim başımı okşadı” diyen kardeşlerimize gönderirsek halkı da Hakkı’da hoşnut etmiş oluruz inşaallah.

Zira Hakkın rızası Halkın hoşnutluğundan geçmektedir.

BİZE YAZIN:
e-mail: umitburcu@eurozaman.de
Adres: Sprendlinger Land Str. 107, 63069 Offenbach

06.09.2016 19:01