TAKİP ET

Kurban şeâirdendir. Bir ibadettir. Gelenek değildir.

Sevgili Ümit Burcu, her kurban bayramında olduğu gibi bu bayram öncesinde de kurbanla ilgili magazin haberler okuyoruz. “Kurban kesmek yerine; sadaka verilsin, horoz kesilsin” diyenler var. Gerekçe olarak da “kurban ibadet değil, gelenektir” diyorlar. Bunlara nasıl cevap verelim? İSİMSİZ

Değerli kardeşim!

Kurban içtimai planda ele alındığında, ferdi farzlardan daha öte manalar ifade eden bir şiârdır. Simgesel, vizyon ibadettir.

Şiâr, ayırıcı özellik, sembol demektir. Yani bir şeyi başka bir şeyden farklı kılan, ayıran, onun tanınmasına sebep özellik ve nitelik demektir. Bir çeşit kimlik demektir. Şiârın çoğulu şeâirdir. Kurban ibadeti şeâirdendir.

Allah’ın “kurban kes!” dediği yerde müslümanın cimrilik yapmayıp; “ne demek Rabbim, ben bir değil, senin için binlercesini keserim.” diyebilmelidir.

Resulü Ekrem (sav) Ömrünün son senesinde yaşı adedince 63 deveyi kurban etmişti. Günümüzün varlıklı insanları da dilenciye sadaka verir gibi cimrilik edip, bir taneyle yetinmesinler.

Aileleri için bir taneyle yetinirken fakir fukara için ayrı, Afrika’daki aç kardeşlerimiz için de ayrı kesmeleri Allahın rızasını kazanmaya önemli bir vesile olacaktır.

Bu sene şartları zorlayıp bir kurban kesene, Rabbimiz gelecek yıl, iki kurban kesecek imkân verebilir. Gelecek seneye kadar yaşama garantimiz yok. Bizden bir lokma et bekleyen aç kardeşlerimizin gelecek seneye kadar yaşayacaklarını da bilemiyoruz.

Öyleyse kurban kesmemek için bahane aramak yerine, kesmek için, daha çok kesmek için çare arayalım.

Kurban ibadetinin dini yönü

Kurban Hz. Peygamber (sav.) için farz, bizim için vaciptir. Şafi mezhebinde sünnet, vacip kategorisinde ele alınan bir ibadettir.

Kurban kesmek yerine binlerce Euro bağış yapsak o sevabı kazanamayız. Kurban bayramı gününde para, kurbandan daha hayırlı bir yere harcanmış olamaz.

Ayrı bir konu da bu ibadeti magazinleştirip, horoz kesmeyi önerenler cahilliklerini ortaya koyuyorlar, zihinleri bulandırmak istiyorlar.

Kurban, takva ile yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Kurban, takvadır. Sırf Allah’ın rızası gözetilerek kesilen kurbanlar takvaya ulaşma vesilesidir.

“ Bu hayvanların ne etleri ve ne de kanları Allah’a ulaşacaktır. Allah’a ulaşacak olan ancak sizin O’nun için yaptığınız gösterişten uzak amel ve ibadettir. Size doğru yolu gösterdiğinden, Allah’ı yüceltmeniz için onları böylece sizin buyruğunuza vermiştir. (Ey Muhammed) İyilik yapanlara müjde et.“(Hacc,37)

Kurbanı eti ve derisi için değil, bizi Rabbimize yaklaştıracak bir fırsat olarak görmek ve o şuurla kurban kesmek gerekir.

Hz. Ali: “Yaşadığım müddetçe kendisi için kurban kesmemi Allah Resulü bana vasiyet etti” buyuruyor.

Kurban, belirli hayvanlardan usulüne uygun kesilir ve dağıtılır.

Resulü Ekrem: “Kurban etini dağıttınız mı? Dediğinde Hz. Aişe (ra) : “Evet, 3 but gitti. Bir but kaldı deyince; “ Hayır, 3 but duruyor. Bir but gitti.” cevabını veriyor.

Kurban günleri fedakârlık günleridir. Feda ettiklerimizle basamak basamak yükseliriz. En çok sevdiğimiz şeyi feda etmek bizi en çok sevilen kişi konumuna getirir. Allah Bakidir. Baki olan Allah yoluna sarf edilen her şey beka bulur. Sonsuzluğa namzettir.

Kurban, Allah’a yakınlaşmak demek. Allah’a yakınlaşmak için kesilen kurbanları, öncelikle Allah’a yakın olanlara hediye etmek daha dini daha ilahi bir yaklaşım olacaktır.

Kurban ibadetine karşı çıkanları değil, Rabbimizi ve Efendimiz aleyhisselamı dinleyelim. Huzura erelim.

Kurban kesme ve insanları teşvik etme konusunda yarışalım.

BİZE YAZIN:
e-mail: umitburcu@eurozaman.de
Adres: Sprendlinger Land Str. 107, 63069 Offenbach

05.09.2016 19:57