TAKİP ET

Kırk Hadis yazıp, ezberleyip, kırklara karışmanı dilerim!

Değerli Ümit Burcu, yaz tatilinde değişik eserlerden Resulü Ekrem Efendimizin hayatını okudum. Halen okumaya devam ediyorum. Not alarak karşılaştırarak okumaya çalışıyorum. Sünnete uymanın ve insanları sünnete uymaya teşvik etmenin önemiyle ilgili bölümler okurken aklıma 40 hadis yazıp ezberlemek geldi. Bu çalışmada yararlanabileceğim eserler var mı? Bu konularda bilgilendirirseniz sevinirim. Böyle bir arzumu sizinle paylaşmak ve duanızı almak istiyorum. Selam ve hürmetlerimle. AŞIK

Sevgili Peygamber aşığı kardeşim!

İki cihan serveri Efendimiz aleyhissalatü Vesselamın hayatını okumana imrendim. Seni tebrik ederim. “Kişi sevdiğiyle beraberdir.” müjdesine mazhar olmanı ve O zatla beraber Cennette komşu olmanı dilerim.

40 hadisi hem yazın, ezberleyin hem de uygulamaya çalışın ki Efendiler Efendisinin şefaatine mazhar olasınız inşaallah.

40 hadis konusunda bir kaç tane  Hadis-i Şerif var. Bunlardan bir tanesinde: “Ümmetimin dini işlerine dair kırk hadis hıfzediverirse, Allah teâlâ onu alimler zümresinde haşreder…. Ben de kıyamet gününde ona şahid ve şefaatçi olurum” buyrulmuştur.

İslâm âlimleri bu müjdeye erebilmek için çeşitli konularda kırk hadisler derlemişlerdir.

Tarihte ilk önce kırk hadis derleyenin Kûfe’de oturan Merv’li bilgin Abdullah ibn-i Mübarek olduğu bilinmektedir.

İmâm Nevevi’nin (ö. 1272) bu geleneği devam ettiren Kırk Hadis isimli eseri, en fazla yayınlanan ve üzerine şerhler yapılan bir eserdir. Ayrıca, merhum Ahmed Naîm’in tercüme ve üslûbuyla hazırlanan bu eser, tercüme edildiği devrin dilini de vermesi bakımından bir önem arzetmektedir.

Değerli kardeşim;

Kırk Hadis, Arapça’da “erbaun hadis”, Farsça’da “çihil hadis”, Türkçe’de “kırk hadis” diye anılan kitap türünün adıdır.

Alimleri Kırk Hadis yazmaya daha doğrusu derlemeye teşvik eden şu meladeki bir zayıf hadistir: “Ümmetimin dini işlerine dair Kırk Hadis derleyen kimseyi Allah’u teala fakihler ve alimler topluluğu arasında diriltir.”

Pek çok kişi “Kırk Hadis” isimli eser kaleme almış ve açıklamasını da yapmıştır. Bu gelenek daha ziyade miladi 750 yıllarına doğru ortaya çıkmıştır.

Kırk Hadis derlemek isteyen değerli kardeşim!

Senin niyetini bilemiyorum? Sen hangi konuda yazmayı düşünüyorsun? Mektubunda bunu belirtmemişsin. Şimdiye kadar “Kırk Hadis” derleyenler; okuyanların duasını almak,  sevap kazanmak veya bir hastalıktan kurtulmak istemişlerdir.

İnanç, amel, cihat, ilim öğrenmek, adab-ı muaşaeret vs. değişik konularda kırk hadisler derlenmiştir.

Sen de çevrendeki insanların ve Müslümanların bilmesinde  fayda gördüğün bir konuda kırk veya daha fazla hadisi bir araya getirip, yayınlayabilirsin, dağıtabilirsin.

O hadisleri okuyan ve amel eden insanlar bulundukça sevap kazanmaya devam edersin. Bu hayırlı çalışma sana devamlı hayır kazandıran bir “sadaka-i cariye” olur.

Geniş bilgi içn TDV İslam Ansiklopedisi, Kırk Hadis maddesine bakabilirsin.

Rabbim niyetini gerçekleştirmeyi ve çevrendeki insanlara ve bu yazıyı okuyan kardeşlerimize de örnek olmayı nasip etsin.

Dünyada Efendiler Efendisinin yolundan, ahirette de şefaatinden ayrılmaman dileklerimle çalışmalarında başarılar dilerim

Yazıp ezberleyip, amel edeceğin kırk hadis-i şerifin rehberliğinde kırklara  karışmanı ve senin  gibi Peygamber aşıklarının sayısının artmasını dilerim.

BİZE YAZIN:
e-mail: umitburcu@eurozaman.de
Adres: Sprendlinger Land Str. 107, 63069 Offenbach

18.09.2016 00:10