TAKİP ET

Hz. Eyyüp Peygamberin (as) kıssasından alacağımız dersler nelerdir?

Değerli Ümit Burcu, ikinci Lem’ada neden Hz. Eyyüb (as) kıssası anlatılmıştır. O zatın hayatından alacağımız ibretler nelerdir? Bir de adı geçen yerde: “Asıl musibet dine gelen musibettir.” deniliyor. Bundan ne anlamalıyız? Teşekkür ederim. AŞIK

İman ve Kur’an Aşığı değerli kardeşim!

Bediüzzaman hazretlerinin 2. ci Lem’ada ondan bahsetmesi rastgele değildir. Hz. Eyyüb’ü (as) tanımamız gerekir. Özellikle seçilmiştir.

Hz. Eyyüb (as.) kimdir?

-Sabır kahramanı bir peygamberdir.

-Kur’anda prototip, ön model olarak takdim edilen örnek bir şahsiyettir.

-Peygamber torunudur. Dedesi İshak aleyhisselam.

-Amcası ve kayınpederi peygamberdir. Yakup aleyhisselam.

-Peygamber babasıdır. Oğlu Bişr peygamberdir. Harran’da medfundur.

-Hanımı Peygamber kızıdır. Hz. Rahme, Yakup as. kızıdır.

-Annesi peygamber kızıdır. Hz. Lut as. kızıdır.

Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür. Fakat Rabbimizin onu Kur’anda övmesi bize yeter de artar da.

-Varlıkta şükreden, darlıkta sabreden müstesna bir insan.. Sabrın ve şükrün kahramanı…

Eyüp (a.s) sabır kahramanı olarak peygamberler tarihine geçen bir peygamberdir.

-Çektiği acılara sabırla dayandığı için “Eyyüb sabrı” deyim haline gelmiştir. Kuran-ı Kerim’de Ni­sa, Enbiya, Sa’da ve Enam surelerinde beş defa adı geçer.

Önceleri çok zengin olan Eyyüb as., daha sonra Allah’ın kendisini imtihan etmesi ile sınanmıştır.

-Çok zengindi. Bütün serveti elinden gitti. Çocuklarının hepsi vefat etti. Çok ağır bir hastalıkla sınandı.

-En ağır sınavı da zenginlik zamanında ona inanan, tasdik eden onbinlerce kişi onun serveti ve sağlığı gidince hepsi dinden dönmüştür.

Halk dedi kodu yapmaya başladılar: “Onun başına gelen bunca felaket ve hastalık boşuna değil, büyük bir günahı olmalı!” deyince, şifa niyazında bulundu. Allah da şifa verdi.

Halbuki şahısların, cemaatlerin başına gelen  bela ve musibetleri işledikleri günaha bağlamak doğru değildir. Her fert  kendisi için “işlediğim günahlarımdan dolayı bunlar başıma geldi” deyip istiğfara yönelmelidir. Fakat diğer insanlar için böyle hüküm vermemiz doğru değildir. Su-i zan olur.

Eyyüb aleyhisselamın cemaatı da aynı yanılgı içine düşmüşlerdi. Tarih tekerrür ediyor. Bu günlerde de aynı şeyleri söyleyen yığınlar var.

Sonuçta Eyyüb as. tüm bunlara sabrettiği için bizlere örnek şahsiyet olarak takdim edilmiştir.

Ayrıca Bediüzzaman tarafından O zata uyarak onun okuduğu duayı okumamız tavsiye ediliyor. Ayetten iktibas ederek “Rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamürrahimin.” duasını okumalıyız. (ayette Rabbi enni.. geçmektedir.)

Değerli kardeşim!

Bediüzzaman Hazretleri’nin bahsettiği “Asıl musibet dine gelen musibettir” sözünden şunu anlamalıyız. Başımıza gelen dünyalık bela ve musibetler ve hastalıklar, hakikat noktasında musibet değildir. Bunlar bazen de ilahi bir ihsan ve ikram hükmünde olur. Birer ikazdır.

Musibetler bizlere sevap kazandırmak için ibadet hükmündedir. Çünkü, ibadet iki çeşittir. Birisi, menfi ibadettir ki, musibetler ve hastalıklarla insan sevap kazanır. Diğeri ise, müspet ibadettir ki, namaz, oruç gibi ibadetlerdir.

Senin sorduğun dini musibet, manevi musibettir. Ahiretimizi tehdit eder.

Evet, akıl ve kalplerimizdeki şüpheler bizim iman ve ahiretimizi tehdit etmektedir.

İslâm ve iman hakikatlarının doğru anlaşılmasına ve yayılmasına engel teşkil eden her türlü fikir, eylem ve saldırı birer musibettir.

Sosyal medya araçlarıyla, İslam’a ve onu yaymaya çalışanlara yapılan hertürlü saldırı, fikir, musibettir.

Her bir günah içinde, küfre giden bir yol vardır ve günaha giden yolların çoğalması birer dini- manevi musibettir.

Bizlerin bulunduğumuz ülkelerde İslam’ı tam temsil edemeyişimiz bir musibettir.

Efendimiz’in (asv) yeterince insanlık tarafından anlaşılmaması, bir musibettir. Kısacası, bizleri Allah, Ahiret inancından ülkümüzden alıkoyan her şey musibettir.

Rabbim bizleri o kutsilerin davasına sahip çıkmayı ve o yolda yürümeyi nasip etsin. Amin.

BİZE YAZIN:
e-mail: umitburcu@eurozaman.de
Adres: Sprendlinger Land Str. 107, 63069 Offenbach

07.10.2016 17:05