TAKİP ET

Her zaman okuyabileceğimiz çok faziletli bir demet dua

Sevgili Ümit Burcu, günlük olarak okuyabileceğimiz ezberlenmesi ve okunması kolay, faziletli duaları yazar mısınız? MERVE NUR

Değerli kardeşim, okunması gereken duaların tamamını yazmak buraya sığmaz. Ciltler dolusu tutar. Ancak ben bir kaç tanesini yazayım.

Dua etmezden önce dua hakkında bazı konuların bilinmesi gerekir.

*“Dua, ruhun gıdasıdır, bu gıda ruha fâsılasız verilmelidir.

*Dua, iradeyi kanatlandıran bir büyüdür; ona devam edenlerden başkası da, onun bu güçlü sırrını anlayamaz.

*Dua, sebep ve vasıtaları aşarak, hem Allah’ın kudretine itimadı, hem de beşerî zaafı ilândır.

*Duaya musallat en tehlikeli virüs, sebeplere tesir-i hakikî vermektir. Bu virüsü kapmış ruh, “ekstra” tedavi ister.

*Şiddete karşı yapılan en güzel dua, rahat ve rehavet zamanında yapılan duadır.

*Allah’ım, Sana ve dualara itimadımı artır; sebeplere riayeti de bir vazife şuuru olarak vicdanıma duyur!” (Dua Ufku)

Dua, ibadettir. Gaflet halinde okunan zikirler bile boşa gitmez, sevap getirir. Şarkı, türkü söylemek, ham hayaller kurmak yerine  dudaklarımızın Allah adıyla ıslanması gerekir.

“Kulum, benim zikrimle dudakları kıpırdadıkça ben onunla beraberim.„ (Kutsi Hadis)

Okunacak dua çoktur. Hadis-i şeriflerde bildirilen dualardan bazıları şöyledir:

*“Sabah akşam 7 defa ‘Allahümme ecirnî minennâr’ diyen Cehennemden kurtulur.”

*“Sabah akşam, 3 defa, ‘Bismillahillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemî’ul alîm’ okuyan, büyücü ve zâlimden emin olur.”

*“Sabah akşam 7 defa, ‘Hasbiyallahü lâ ilahe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm’ okuyanın, dünya ve âhiret işine Allahü teâlâ kâfi gelir.”

*“(Evden çıkarken ‘Bismillahi, tevekkeltü alellah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh’ diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.”

*“Gece Âmenerrasulü’yü okuyana, o her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir.”

*“Yatarken Mülk (Tebareke) sûresini okumadan yatma! Çünkü ölürsen kabirde yoldaş olur.”

*“Sabah akşam İhlas ve Muavvizeteyn’i üçer defa oku! Bütün bela, âfet, sıkıntı ve istenmeyen kötü şeyleri giderir.”

*“Eve girerken İhlâs sûresini okuyan, yoksulluk görmez.”

*“İstiğfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.” (İstiğfar olarak ‘Estagfirullah el-azim, el-kerim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh’ okumalıdır.)

*“Bir yere gelen, ‘Euzü bikelimâtillâhittâmmâti min şerri mâ haleka’ okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez.”

*“Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbî, alâ dînik.” (Dinde sebat ve son nefeste imanla ölmek için bu dua her zaman okumalı)

*“Yatarken Kâfirun sûresini okuyan şirkten beri olur.”

*“Yatağa girince 3 defa “Estağfirullah el-azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyan kimsenin günahları, deniz köpükleri kadar pek çok olsa da, affolur.”

*“Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm tesbihini, sabah akşam yüz kere okuyanın günahları affolur, dertlerden kurtulur.”

*“Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir.”

*“Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat edendir.”

*“Üzerime getirilen Salâvat sırat üzerinde bir nurdur.”

*Latif ism-i celili okunmalı; “Her gün Ya Latif ism-i şerifini 129 defa okumaya devam edenler çeşitli elemlerden huzura kavuşurlar.”

*La İlahe illallahul melikül hakkul mübiyn” okunmalı; Bu zikri günde 100 defa okuyanın rızkı genişler, işleri kolaylaşır ve fakirlikten halas olur.

Dudaklarınızdan dökülen duaların kalbden vize almasını ve Allah tarafından kabul edilmesini dilerim.

BİZE YAZIN:
e-mail: umitburcu@eurozaman.de
Adres: Sprendlinger Land Str. 107, 63069 Offenbach

06.10.2016 18:14